Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Održana ljetna akademija ’’Resita Network’’

Održana ljetna akademija ’’Resita Network’’

Jedna od najvećih akademskiha mreža ’’Resita Network’’ podržana od  DAAD – German Academic Exchange programa bila je domaćin profesorima i istraživačima iz Jugoistočne Evrope na ljetnoj akademiji održanoj na Bledu, u Sloveniji od 5-9. juna. 2014 godine. Domaćin akademije u ime mreže bio je GEA College iz Ljubljane.

Godišnja ljetna akademija služi kao platforma za razmenu dostignuća i iskustava iz protekle godine i razgovora o mogućim zajedničkim aktivnostima u narednom periodu. U okviru partneskih aktivnosti mreže razmatrani su prijedlozi kao što su zajednički master programi i doktorske studije, ’’Case study’’, zajednička istraživanja, kao i ljetnje škole za  studente. Ove godine u sklopu akademije održana je i akademska konferencija „Entrepreneurship and intercultural environment / Preduzetništvo i intelkulturalno okruženje“ u kojoj su učestvovali predstavnici Univerziteta partnera u ’’Resita network’’.

Predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerzitata u Istočnom Sarajevu, kao partnera u mreži bili su doc. dr Mladen Rebić i mr Nemanja Šarenac koji su učestvovali u razgovorima po pitanju aktivnosti mreže u narednom periodu i planova daljeg razvoja. Takođe, na akademskoj konferenciji  izložili su rad ’Stanje, mogućnosti i prespektive preduzeništva u BiH’’.

U aktivnostima ’’Resita network’’ do sada je obučeno preko 200 studenata u razvoju poslovnih planova, međunarodnog menadžmenta, upravljanja inovacijama i uspešne komunikacije od njenog osnivanja 2008. godine. Ova mreža okuplja preko šesnaest Univerziteta sa područja Jugoistočne Evrope i Njemačke.

Ekonomski fakultet Pale