Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana magistarskih teza

Odbrana magistarskih teza

Gospođica Sanja Vidaković, diplomirani ekonomista iz Istočnog Sarajevae, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom „INTERNA REVIZIJA KAO PODRŠKA DOBRIM PRAKSAMA KORPORATIVNOG UPRAVLjANjA – OSVRT NA BANKE U BIH“ u srijedu 12.10.2016. godine u 12,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

* * * 

Gospođica Vasilija Beribaka, diplomirani ekonomista iz Sarajeva, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom „EFEKTI DOMAĆIH MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA NA SAMOZAPOŠLjAVANjE I RAZVOJ MIKROBIZNISA“ u utorak 11.10.2016. godine u 10,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

* * *

Gospođica Milena Arnaut, diplomirani ekonomista iz Beograda, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom „MALA I SREDNjA PREDUZEĆA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RASTA REPUBLIKE SRPSKE“ u utorak 11.10.2016. godine u 12,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

 

Ekonomski fakultet Pale