Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana magistarskih teza

Odbrana magistarskih teza

Gospođica Slavica Dabić, diplomirani ekonomista iz Vlasenice, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom  „JAVNI DUG I FISKALNA ODRŽIVOST REPUBLIKE SRPSKE“u četvrtak 29.09.2016. godine u 12,30 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

* * *

Gospođica Vanja Goreta, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom  „SAVREMENI MODELI FINANSIJSKOG RESTRUKTURIRANJA PREDUZEĆA U AKTUELNOM INSTITUCIONALNOM I PRIVREDNOM KONTEKSTU REPUBLIKE SRPSKE I BOSNE I HERCEHOVINE“ u petak 30.09.2016. godine u 9,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

* * *

Gospođica Ivana Veselinović, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom „PITANJE REGULACIJE KREDITNIH REJTING AGENCIJA I NJIHOV UTICAJ NA AKTUELNU FINANSIJSKU KRIZU“ u petak 30.09.2016. godine u 11,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

* * *

Gospođica Maja Šarčević, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom  „BANKARSKA REGULACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU BEZELSKIH PRINCIPA“ u petak 30.09.2016. godine u 13,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

 

Ekonomski fakultet Pale