Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Marka Đoga pod naslovom UTICAJ REŽIMA DEVIZNOG KURSA NA PLATNI BILANS BOSNE i HERCEGOVINE, SRBIJE I HRVATSKE za 20. april 2013. godine  u 10:00 časova, sala 60/IV  Ekonomskog fakulteta Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Odbrana doktorske disertacije je javna, te svi zainteresovani mogu pristupiti odbrani.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u biblioteci Fakulteta.

D E K A N
Doc. dr Ljubiša Vladušić