Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Obavještenje za uplatu treće rate školarine

Obavještenje za uplatu treće rate školarine

OBAVJEŠTENJE ZA UPLATU TREĆE RATE ŠKOLARINE DRUGI CIKLUS STUDIJA (AKADEMSKA 2014/2015 GODINA)

Uplatu za treću ratu školarine studenti su dužni obaviti u terminu od 06.10.2014. do 20.10.2014. godine (od 09,00 do 12,00 časova).

Školarina se uplaćuje na žiro – račun

SAMOFINANSIRAJUĆI studenti treba da uplate:

 • školarina (III rata) ………………………………………………………………………..294,00 KM

VANREDNI studenti treba da uplate:

 • školarina (III rata) ………………………………………………………………………..500,00 KM

 

D E K A N
Prof. dr Ljubiša Vladušić


Uplatnice

Sufinasirajući

 • Iznos: 29,40 KM
 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000504
 • Iznos: 264,60 KM
 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000504

Vanredni

 • Iznos: 50,00 KM
 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000504
 • Iznos: 450,00 KM
 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000504