Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Obavještenje za upis studenta u prvu godinu studija

Obavještenje za upis studenta u prvu godinu studija

OBAVJEŠTENjE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA studijski program EKONOMIJA i studijski program TURIZAM I HOTELIJERSTVO (akademska 2016/2017. godina)

Upis studenata će se obaviti u terminu od 04.07.2016. do 08.07.2016. godine (od 09,00 do 12,00 časova).

Studenti su dužni priložiti:

 • dvije fotografije (za indeks) i
 • ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa.

Studenti se upisuju na BUDžET i SUFINANSIRANjE treba da uplate:

 • upisnina za I semestar…………………………………………………………….  42,00 KM
 • formulari za upis i indeks………………………………………………………….. 20,00 KM
 • članarina za biblioteku………………………………………………………………  5,00 KM
 • osiguranje…………………………………………………………………………….  2,00 KM

Studenti se upisuju na SUFINANSIRANjE treba da uplate:

 • školarina I rata…………………………………………………………………….  220,00 KM

D E K A N
Prof. dr Ljubiša Vladušić

 

NAPOMENA: Školarina se uplaćuje na žiro – račune navedene ispod

PLAĆAJU SVI STUDENTI (BUDŽET, SUFINANSIRAJUĆI, STRANI DRŽAVLJANI, VANREDNI)

Administrativni troškovi i osiguranje

Iznos: 22,00 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Bibloteka

Iznos: 5,00 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722549
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Upis semastara

Iznos: 16,80 KM

 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000304

Iznos: 25,20 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000304

Školarina I rata – SUFINANSIRAJUĆI STUDENTI

Iznos: 55,00 KM

 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000204

Iznos: 165,00 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000204