Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Obavještenje o uvidu u javnost doktorske disertacije

Obavještenje o uvidu u javnost doktorske disertacije

Obavještavamo javnost da je Izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Esada Kadušića stavljen na uvid javnosti, a sve u skladu sa Zakonom o univerzitetu (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05), te članom 78. Statuta Univerziteta u Srpskom Sarajevu.

Disertacija se nalazi u biblioteci Ekonomskog fakulteta u Palama, a uvid u istu može se izvršiti svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova. Datum odbrane doktorske disertacije biće naknadno utvrđen, a javnost će biti blagovremeno obavještena.

Izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Esada Kadušića (pdf)

Ekonomski fakultet Pale