Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Obavještenje o studentskim radovima sa JPD2014

Obavještenje o studentskim radovima sa JPD2014

Obavještavaju se studenti koji su u vrijem trajanja naučne konferencije JPD 2014 (4.-7. februara 2014. godine) bili studenti drugog ciklusa, a čiji radovi nisu objavljeni u Zborniku radova JPD2014 da se obrate prodekanu za NIR doc. dr Mladenu Rebiću kako bi se prevazišao ovaj problem.

Radovi studentata prvog ciklusa neće biti stampani.

Ekonomski fakultet Pale