Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла ТиХ   /  Огласна табла ТиХ   /  Obavještenje o prijavi ispita

Obavještenje o prijavi ispita

Prijava za drugi termin u januarsko februarskom ispitnom roku održaće se u terminu: 06.02.-11.02.2015 godine

Napomena: studenti koji izleze ispite Matematika za ekonomiste, Osnovi matematike za ekonomiste, Ekonometrija i Aktuarska matematika, ispite treba da prijave 05. i 06.02.2015. godine.

Studentska služba