Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА (ПРВИ ЦИКЛУС)

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА (ПРВИ ЦИКЛУС)

Упис и обнова апсолвентског стажа вршиће се од 18. 9. до 30. 9. 2023. године (од 9.00 до 13.00 часова).

Напомена: Студенти су дужни да приликом уписа и обнове апсолвентског стажа уз уплатнице доставе и потврду из Библиотеке да нису задужени.

У прилогу уплатнице.

УПИС И ОБНОВА АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА

Сврха: Упис/обнова апсолвентског стажа

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 48,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251004

Врста прихода – 722512

Општина – 089

Позив на број: 0000000304

 

Сврха: Упис/обнова апсолвентског стажа

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 32,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251001

Врста прихода – 722512

Општина – 088

Позив на број: 0000000304

 

Сврха: Уплата за административне трошкове и осигурање

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 6,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251004

Врста прихода – 722512

Општина – 089

Позив на број: 0000000404

 

Сврха: Уплата за библиотеку

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 10,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251004

Врста прихода – 722549

Општина – 089

Позив на број: 0000000404

 

Економски факултет Пале