Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Обавјештење о обнови апсолвентског стажа за академску 2023/24. годину

Обавјештење о обнови апсолвентског стажа за академску 2023/24. годину

Обнова апсолвентског стажа (за студенте уписане у прву годину другог циклуса студија закључно са академском 2019/20. годином) и обнова завршне године мастер студија (други пут и више) односи се (на студенте уписане у прву годину студиоја од академске 2020/21. године) биће одржана од 18. 9. 2022. године до 29. 9. 2022. године.  Студенти су дужни доставити потврду из библиотеке, те измирити дуг по финансијској картици.

 

Студенти уписани у прву годину другог циклуса студија до академске  2019/20. године потребно је да изврше сљедеће уплате:

 

Сврха: Обнова апсолвентског стажа

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 54,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251004

Врста прихода – 722534

Општина – 089

Позив на број: 0000000504

Сврха: Обнова апсолвентског стажа

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 32,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251001

Врста прихода – 722534

Општина – 088

Позив на број: 0000000504

 

 

 

 

 

Сврха: Уплата за библиотеку

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 10,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251004

Врста прихода – 722549

Општина – 089

Позив на број: 0000000504

 
   

Студенти уписани у прву годину другог циклуса студија од академске 2020/2021. године, који други или више пута обнављају прву годину потребно је извршити сљедеће уплате:

 

 

Сврха: Уплата за академску 2023/24. годину (трошкови уписа/обнове семестра, административни трошкови, осигурање)

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 54,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251004

Врста прихода – 722534

Општина – 089

Позив на број: 0000000504

Сврха: Уплата за академску 2023/24. годину (трошкови уписа/обнове семестра)

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 32,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251001

Врста прихода – 722534

Општина – 088

Позив на број: 0000000504

 

 

 

Сврха: Уплата за библиотеку

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 10,00 КМ

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251004

Врста прихода – 722549

Општина – 089

Позив на број: 0000000504

 

 

 

Сврха: Уплата по неположеном испиту

Прималац: Економски факултет Пале

Износ: 60,00 KM х број неположених испита

Жиро рачун: 555-09000055459-48

Буџетска организација – 1251004

Врста прихода – 722534

Општина – 089

Позив на број: 0000000504

Економски факултет Пале