Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  СОЕФ - Активности   /  Konkurs za najbolji rad

Konkurs za najbolji rad

Spoljnotrgovinska komora BiH organizuje domaći nagradni konkurs za  najbolji studentski rad na temu “Spoljna trgovina i uticaj CEFTA 2006 Sporazuma na BIH“ (tačan naziv odabraće se naknadno) u kome će učestvovati studenti Ekonomskih fakulteta javnih visokoškolskih ustanova u BiH. NAjbolji radovi biće nagrađeni i predstavljeni tokom CEFTA Sedmice (Sarajevo, novembar 2013. godine). Takođe, najbolji rad biće objavljen u komorskom časopisu “Infokom“.

Ova aktivnost podržana je od strane Projekta EU po imenom “Podrška trgovinskoj politici i izgradnja kapaciteta“ (EUTPP2), Ministrastva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.