Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  СОЕФ - Активности   /  Škola rodne ravnopravnosti

Škola rodne ravnopravnosti

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisuju K O N K U R S za upis druge generacije Škole rodne ravnopravnosti

Gender centar Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu pozivaju zainteresovane studente i studentkinje na upis u Školu rodne ravnopravnosti, koja se realizuje uz podršku UN WOMEN i FIGAP programa BiH 2009-2014.

Ciljevi Škole su:

  • Obrazovanje na području rodne ravnopravnosti koja je tijesno povezana sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji (rodni aspekt uključen je u sve sektorske politike EU što traži da se ova rodna ravnopravnost i njen interdisciplinarni sadržaj dobro poznaju kako bi se odgovorilo zahtjevima u procesu evropskih integracija);
  • Upoznavanje sa standardima rodne ravnopravnosti, sadržanim u međunarodnim dokumentima koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kako bi oni mogli biti primijenjeni, kako u zakonodavnoj djelatnosti, tako i u praktičnom životu.
  • Uvođenje rodne perspektive u programe visokoškolskih ustanova, koja će kao rezultat imati povećanje znanja i rodno osjetljivog pristupa u svim oblastima i disciplinama.

Trajanje škole: ukupno pet (5) radnih dana, u periodu od 9. do 13. maja 2014. godine.

Mjesto održavanja: Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Alekse Šantića 3, 71420 Pale

Sadržaj programa:

  1. Rod i društvo / Rod i obrazovanje / Rodna dimenzija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
  2. Normativno-pravni i institucionalni okvir rodne ravnopravnosti
  3. Rod i ekonomija

Metode rada i sertifikat:

Interaktivna nastava i polaganje ulaznog testa – opšta znanja o rodnoj ravnopravnosti i završnog testa.

Nakon završetka škole dodjeljuje se isprava – sertifikat Gender centra Vlade Republike Srpske i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojim se dokazuje da je kandidat/kandidatkinja uspješno završio/la Školu rodne ravnopravnosti. Uz diplomu (sertifikat) u dodatku se dostavlja i sadržaj programa koji je u školi realizovan.

Uslovi prijavljivanja:

Za Školu rodne ravnopravnosti mogu se prijaviti zainteresovani studenti i studentkinje prvog i drugog ciklusa studija fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Mogu se prijaviti i druga zainteresovana lica koja imaju motivaciju za pohađanje Škole, o čemu će odlučivati komisija za izbor. Prilikom izbora kandidata/kinja posebno će se voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih fakulteta i ravnopravnoj polnoj zastupljenosti (najmanje 40 % manje zastupljenog pola).

Zainteresovani/e treba da dostave popunjen prijavni obrazac (elektronska verzija može se preuzeti na stranici Gender centra Vlade Republike Srpske i na sajtovima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na dolje navedenim linkovima, ili dobiti na zahtjev elektronskom poštom). Uz prijavni obrazac, kandidati/kinje treba da dostave potvrdu fakulteta o studiranju i prosjeku ocjena, ne stariju od 30 dana.

Prednost će imati kandidati koji 2013. godine nisu učestvovali u radu Škole.

Rok za dostavljanje prijave je 28. april 2014. godine, na sljedeću adresu:

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (za konkurs za Školu rodne ravnopravnosti)
Alekse Šantića 3
71420 Pale

ili elektronsku adresu pravni@teol.net.

U slučaju da se prijavi veći broj kandidata/kinja koji imaju isti broj bodova i/ili ispunjavaju uslove za pohađanje škole, predviđena je mogućnost održavanja pojedinačnih intervjua sa komisijom za izbor polaznika/ca.

Sve informacije (konkurs, program škole i prijavni obrazac) mogu se pronaći:

  • na sajtu Univerziteta u Istočnom Sarajevu: www.ues.rs.ba;
  • na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu: www.pravnifis.com;
  • na stranici Gender centra: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Skola_rodne_ravnopravnosti.aspx

Prijavni obrazac možete skinuti ovdje.