Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Међународна економија