Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна/умјетничка област Монетарна економија

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна/умјетничка област Монетарна економија

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна/умјетничка област Монетарна економија.

Економски факултет Пале