Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Предузетничка економија