Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Izmjene Zakona o visokom obrazovanju

Izmjene Zakona o visokom obrazovanju

Po hitnom postupku Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, nakon dvodnevnog zasjedanja, Zakon o izmjenama zakona o visokom obrazovanju kojim se studentima produžava rok prava prenosa dva predmeta u narednu godinu studija, odnosno najviše 15 ECTS bodova, počev od akademske 2012/2013. godine.

Ovim Zakonom omogućeno je studentima upisanim na diplomske i postdiplomske studije u skladu sa odredbama Zakona o univerzitetu produžetak studija za još jednu godinu po starim nastavnim planovima i programima.

Članom tri zakona produžen je rok za sticanje doktorskih disertacija i zvanja doktora nauka do 30. septembra 2017. godine, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga Zakona.

 

OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Članom 1. Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Prijedlog) data je mogućnost studentima da završe studije u statusu redovnog studenta produženjem roka studiranja maksimalno za dvije godine u odnosu na redovno trajanje studijskog programa.

Članom 2. Prijedloga omogućeno je studentima upisanim na diplomski i postdiplomski studij u skladu sa odredbama Zakona o univerzitetu produžetak studija za još jednu godinu po starim nastavnim planovima i programima.

Članom  3. Prijedloga zakona produžen je rok  za prijavu doktorskih disertacija i sticanje doktora nauka do 30.09.2017. godine i

Članom 4. Prijedloga zakona omogućen je prenos najviše dva predmeta, odnosno najviše 15 ECTS bodova za naredne četiri akademske godine, počev od akademske 2012/2013. godine.

 

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10 i 104/11) u članu 110. u stavu 2. riječi: „dva puta obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uslove za upis u višu godinu studija“ zamjenjuju se riječima: „dva puta obnovi studijsku godinu u toku trajanja studijskog programa“.

Član 2.

U članu 148. u stavu 1. riječi: „školske 2012/2013. godine“ zamjenjuju se riječima: „akademske 2013/2014. godine“, a riječi: „2015/2016. godine“ zamjenjuju se riječima: „2016/2017. godine“.

Član 3.

U članu 149. u stavu 2. riječi: „2013/2014. godine“ zamjenjuju se riječima: „2014/2015. godine“, a riječi:  „30.09.2016. godine“  zamjenjuju se riječima: „30. septembrom 2017. godine“.

Član 4.

U članu 152. u stavu 2. tačka b) mijenja se i glasi:

„b) upis u akademsku 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. i 2015/2016. godinu sa pravom prenosa najviše dva predmeta, odnosno najviše 15 ECTS bodova u narednu godinu studija“.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE
Mr Igor Radojičić

 

Zakon o visokom obrazovanju / 2010 (pdf)

Zakon o izmjenama  i dopunama Zakona o visokom obrazovanju / 2011 (pdf)