Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Informatika – Obavještenje

Rezultati ispita iz predmeta Informatika održanog  10.04.2012. godine oglašeni su na Oglasnoj tabli fakulteta (u holu fakulteta).

Studenti mogu pogledati svoje radove u srijedu 18.04.2012. godine u 12.00 časova, a tada će se obaviti i upis predloženih ocjena. Studenti koji žele mogu usmeno odgovarati za veću ocjenu.

Prof. dr Srđan Damjanović