Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Informacije – Zbornik radova 2010.

Informacije – Zbornik radova 2010.


Poziv za prikupljanje radova

 

Tematski fokusi Zbornika radova Ekonomskog fakulteta u 2010. godini su:

  1. „Ekonomska i finansijska kriza u RS, perspektive i putevi izlaska“ (prvi broj);
  2. „Preduzeće i banka, kriza partnerstva i novi izazovi“ (drugi broj).

Predaja radova za prvi broj Zbornika radova Ekonomskog fakulteta u 2010. godini, treba da se obavi do kraja marta.

Predaja radova za drugi broj Zbornika radova Ekonomskog fakulteta u 2010. godini teče do kraja septembra.

Svaki broj Zbornika radova Ekonomskog fakulteta sadrži i dio za slobodne teme.

 

Više informacija o Zborniku radova Ekonomskog fakulteta na stranicama: