Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  IN MEMORIAM Prof.dr Radojica Jojić

IN MEMORIAM Prof.dr Radojica Jojić

U srijedu 29. septembra 2010. u Istočnom Sarajevu je preminuo prof. dr. Radojica Jojić redovni profesor u penziji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prof. dr Dr Radojica Jojić rođen je 1940. godine, završio je Pravni fakultet u Sarajevu. Postdiplomske studije iz Poslovne organizacije završio je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Na istom Fakultetu magistrirao js 1972 godine. Doktorirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 1976 godine. Akademska i naučno- istraživačka zvanja koja je stekao od 1965/2006 godine su: 1.Diplomirani pravnik, 2.Magistar organizacionih nauka, 3.Doktor organizacionih nauka, 4.Vanredni profesor, 5.Redovni profesor, 6. Viši naučni saradnik, 7.Naučni savjetnik.
Redovni je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na predmetima Menadžment i Preduzetništvo. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu izabran je za vanrednog profesora  na  predmetu  Ekonomika  i  Organizacija, Organizacija ugostiteljsko – turističkih preduzeća i agencija i Organizacija preduzeća. Od 1992. do 1998. godine radio je u zvanju redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Prištini na predmetima Ekonomska demografija i Teorija cena (kasnije Mikroekonomija). Bio je direktor nekoliko preduzeća (manjih, srednjih, velikih) i Studentskog centra u Sarajevu. Radio je kao saradnik Instituta za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu u naučnoistraživačkom zvanju višeg naučnog saradnika i naučnog savjetnika. Kasnije je bio direktor Instituta. Objavio je 10 knjiga (udžbenika i monografija) zatim oko 30 radova u domaćim publikacijama. Učestvovao je u preko 60 istraživačkih projekata u bivšoj Jugoslaviji kao istraživač i rukovodilac timova. Bio je konsultant u preduzećima u zemlji i inostranstvu. U dva mandata je bio prorektor Uiverziteta u Istočnom Sarajevu. Po vokaciji je pravnik. Profesionalna usmjerenost profesora Jojića je Menadžment i Preduzetništvo i organizacija i Upravljanje preduzećem. Radovi profesora Jojića su prevedeni na engleski, kineski, arapski, makedonski i albanski jezik. Služi se engleskim jezikom. U akademskim procesima učestvovao je 24 godine (od toga kao profssor univerziteta 19 godine). Na ekonomskim fakultetima u Sarajevu, Prištini, Palama i Banja Luci i Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo, učestvovao je u svojstvu mentora, člana i predsjednika komisije u odbrani 20 magistarskih radova, dok je na ekonomskim fakultetima u Sarajevu, Prištini i Palama, u istom svojstvu, učestvovao u odbrani 10 doktorskih disertacija. Prof. dr Radojica Jojić, je objavio deset knjiga, od kojih su četiri knjige udžbenici.

  • Jojić R., «Teorija organizacije i rukovođenja»
  • Jojić R., «Preduzeće, teorija i praksa upravljanja»
  • Jojić R., Monografija «Preduzetništvo. dileme i zablude jugoslovenske teorije i prakse upravljanja»
  • Jojić R., Udžbenik «Demografija»
  • Jojić R., Udžbenik «Menadžment»
  • Jojić R., Knjiga «Preduzetništvo»

Prof.dr Radojica Jojić objavio je preko 50 stručnih radova iz oblasti menadžmenta. organizacije i upravljanja u časopisima i publikacijama bivše Jugoslavije. Prof. dr Radojica Jojić tokom svog radnog vijeka postigao je visok nivo reputacije u oblasti naučno-istraživačkog rada. Učestvovao je u izradi preko 100 studija i elaborata iz raznih oblasti ( upravljanja, organizacije, strategije razvoja, male privrede) u kojima se teorijski i praktično daju koncepti za rješavanje određenih problema.

Komemorativna sjednica povodom smrti prof.dr Radojice Jojića biće održana na Ekonomskom fakultetu Istočno Sarajevo 30. septembra 2010. u 09.30. časova.

Prof.dr Radojica Jojić biće sahranjen na gradskom groblju u Miljevićima 30. septembra 2010. u 15.00 časova.