Skip to content
Vi ste ovdje: Početna II ciklus studija Studijski programi Makroekonomija, reforme i biznis
Studijski program Makroekonomija, reforme i biznis Štampa El. pošta
 • Broj dozvole za izvođenje studijskog programa 07.023/612-2-9/11
 • Datum dozvole za izvođenje studijskog programa 10.11.2011.
 • Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 07.023/612-2-8/11
 • Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 17.10.2011.

Izmjene silabusa:

Napomena: Silabusi su objavljeni u skladu sa preporukom Komiteta za osiguranje klaviteta UIS-a. Silabuse usvaja NNV fakulteta. Prijave nedostataka možete izvršiti kod prodekana za nastavu ili putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Studijski program Makroekonomija, reforme i biznis sadrži sljedeće smjerove:

 • Regionalni razvoj i biznis
 • Međunarodna ekonomija
 • Makromenadžment i javna uprava

Cilj studijskog programa:

Cilj programa je da profiliše i obuči studente za obavljanje složenih poslova iz oblasti međunarodne ekonomije, ekonomsko-analitičkih i stručnih poslova iz domena javne uprave i lokalne samouprave, javnih preduzeća, naučno-istraživačkih organizacija, privrednih i biznis asocijacija. Program, takođe ima za cilj, osposobljavanje studenata za dalja akademska istraživanja u okviru doktorskih studija.

Ishodi učenja:

Nakon završetka drugog ciklusa studijskog programa Makroekonomija, reforme i biznis student će biti u stanju da:

 • definiše i predlaže strateške pravce ekonomske politike,
 • formuliše i vodi kompleksne projekte u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
 • rukovodi analitičkim sektorom u preduzećima i finansijskim institucijama, upravlja projektima o oblasti zajedničkih ulaganja i stranih direktnih investicija;
 • kreira i sprovodi spoljnotrgovinsku politiku;
 • obavlja širok spektar poslova iz domena upravljanja privrednim razvojem u organim državne i lokalne samouprave, naučno-istraživačke poslove u institutima i na fakultetima, analitičke i savjetodavno-istraživačke poslove pri konsultantskim firmama, domaćim i međunarodnim organizacijama;

Nakon završetka drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje:

 • MASTER EKONOMIJE (300 ECTS) – Makroekonomija, reforme i biznis
Poslednje ažurirano petak, 05 jun 2020 09:03