Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Evropske ekonomske integracije – Obavještenje

Evropske ekonomske integracije – Obavještenje

Pismeni ispit iz predmeta Evropske ekonomske integracije su položili sljedeći studenti:

1. Miljana Kapuran 7

2. Svjetlana Đorem 6

Datum upisa ocjena će biti naknadno određen.

prof. dr Aleksandar Stojanović