Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Engleski jezik – Obavještenje

S obzirom na loš uspjeh K2, posebno vezano za zadatak Postavljanje pitanja, završni ispit će biti održan samo PISMENO sa samo jednim zadatkom: Postavljanje pitanja.

Studenti koji su stekli pravo na ocjene mogu upisati stečenu ocjenu ili polagati pismeni završni ispit za veću ocjenu.

Raspored polaganja pismenog završnog ispita je sljedeći: Četvrtak, 28.01.2013. Amfiteatar br. 4. 1) Ekonomija javnog sektora u 10,00 h; 2) Ekonomija i biznis u 11,00 h; Finansije i bankarstvo u 12,00h. Rezultati i upisivanje ocjena biće naknadno objavljeni.

Studenti koji žele da im se upiše stečena ocjena mogu donijeti indekse na dan ispita, u vremenu kada počinje pismeni ispit za njihov smjer.

Studenti koji nisu izvršili svoje predispitne obaveze moraju prvo izvršiti predispitne obaveze, i to po jedan pismeni u jednom terminu (ne mogu polagati sve odjednom, kao što to nisu radili ni redovni studenti koji su izvršili svoje predispitne obaveze).

Studenti koji treba da polažu neki od kolokvija polagaće isti dan u vremenu od 13,00 h, sve grupe zajedno.

Ukoliko ima studenata koji nisu na spisku i ne postoji nikakva evidencija o njima kod predmetnog nastavnika, mogu doći isti dan u 13,00, svi smjerovi, na konsultacije.7

 

Engleski jezik – Obavještenje (pdf)

 

Slavica Jevtović – Anđelić, prof.