Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Активности   /  CULTURWB   /  Dodijelјeni sertifikati polaznicima kurseva cjeloživotnog učenja „CULTURWB“ projekta

Dodijelјeni sertifikati polaznicima kurseva cjeloživotnog učenja „CULTURWB“ projekta

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana dodjela sertifikata za polaznike kurseva cjeloživotnog učenja u okviru projekta „CULTURWB“.

Tokom trajanja kurseva, realizovanih sa cilјem razvijanja kompetencija lјudi koji se bave oblastima kulturnog turizma, ostvarena je veoma dobra saradnja sa kulturnim institucijama i privrednim organizacijama. Između ostalih, polaznici kurseva su bili direktor Muzeja Hercegovina u Trebinju Ivana Grujić, direktor Kulturnog centra Pale Marko Sikima, direktor Matične biblioteke Istočno Sarajevo Nataša Trifković, predstavnici Turističke organizacije Višegrad i Turističke organizacije Čajniče, kao i svršeni studenti studijskog programa Turizam i hotelijersto.

U okviru projekta „CULTURWB“, biće pokrenut zajednički master program „Upravlјanje kulturnim naslјeđem i kulturni turizmom“, koji će realizovati Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Banjoj Luci.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu pokrenut je Centar za kontinuirano učenje, čime UIS nastoji da se prilagodi programima velikih univerziteta u regionu koji su već razvili programe cjeloživotnog učenja, a s cilјem jačanja kompetencija i u skladu sa potrebama tržišta rada. U narednom periodu  mogu se očekivati savremeni programi za edukaciju trećih lica.

Projekat „CULTURWB“ jedan je od Erazmus + projekta, osmišlјen u okviru saradnje EU i zemalјa regiona, koji ima za cilј jačanje sposobnosti u visokom obrazovanju. „CULTURWB” u fokus stavlјa kulturni turizam kao posebnu oblast turizma koja se bavi dubokim kulturološkim iskustvom pojedinca bilo na estetskom, intelektualnom, emocionalnom ili psihološkom nivou.