Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Doc. dr Nemanja Šarenac

Ажирирано: 6 марта, 2023 у 11:27 часова

.
Звање: Доцент
УНО: Трговина, туризам и хотелијерство
Kатедра: Kатедра за туризам и хотелијерство (у развоју)
Kабинет 4. спрат- 410
Tелефон +387 57 226 651 / 410
E-pошта: nemanja.sarenac@ekofis.ues.rs.ba / nemanja.sarenac@gmail.com                24/7
Kонсултације: понедељак и четвртак / 11.00-13.00
Aктивности на факултету:
 • Главни и одговорни уредник научног часописа‘’Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’ (од )
 • Члан Уредништва и технички уредник научног часописа‘’Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’ (од 2009.)
 • Члан НО и секретар Научне конференције “Јахорински пословни форум“ (2019-2022)
 • Главни уредник интернет странице Економског факултета Пале (од 2009-2022.)
 • Главни уредник Фацебоок странице Економског факултета Пале (од 2013-2022.)
 • Координатор “E- CRIS.RS – Истраживачки информациони систем у РС“. (од 2011.)
 • Кординатор у сарадњи са Туристичком организацијом Источно Сарајево (од 2018.)
 • Кординатор у сарадњи са Министарством трговине и турисзма РС (од 2021.)
 • Члан радне групе за подизање видљивости и препознатљивости УИС-а
 • Члан радне групе за реализацију студентских пракси на Економском факултету Пале
 • Одговорно лице за коришћење програма за детекцију плагијаризма
 • Технички кординарор у срадњи факултета са UNWTO и USAID Туризам у процесу сертификације UNWTO TedQual (од 2021.)
 • Члан пројектног тима за издраду Стратегије развоја туризма Репубике Српске
 • Члан пројектног тима за издраду Стратегије развоја Града Источно Сарајево
Предмети
 • 2. година / Управљање туристичким дестинацијама
 • 3. година / Електронски туризам
 • 4. година / Пословање трговинских предузећа
 • Други циклус / ТиХ / Менаџмент туристичких дестинација
 • Други циклус / ТиХ / Управљање пројектима у туризму
 • Други циклус / ТиХ / Дигитални маркетинг и друштвени медији у туризму и хотелијерству
 • Други циклус / МРБ/ Трговачки бизнис
Теме за завршне (дипломске) радове
.
Биографија: Доц. др Немања Шаренац   Aжурирано4.3.2023.
Мреже:

 

.