Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Арсен Хршум, мр

Ажирирано: 15 маја, 2023 у 13:13 часова

Zvanje: Viši asistent
Uža naučna oblast: Ekonomsko planiranje i razvoj
Katedra: Katedra za teorijsku ekonomiju
Kabinet: 4 sprat – (kabinet 409)
Telefon: +387 57 226 651
E-pošta: arsen.hrsum@ekofis.ues.rs.ba
Funkcija: Sekretar časopisa „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu“
Sekretar Katedre za teorijsku ekonomiju
Konsultacije: Ponedjeljak – petak / 11.00-13.00
Biografija: Arsen Hrsum (pdf)
Избори у звања : Извјештај за избор у звање асистента

Извјештај за избор у звање вишег асистента 1

Извјештај за избор у звање вишег асистента 2