Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Aprilski ispitni rok – Termini ispita

Na osnovu odluke Senata Uuniverziteta, a potvrde Naučno nastavnog Vijeća Ekonomskog fakulteta od  29.03.2010. godine.

Ispitni rok – April 2010.

Red.broj / Šifra predmeta / Naziv predmeta / Termin ispita

1. GODINA-Bolonja

 1. OBP 01    Osnovi ekonomije    20.04.2010. u 8,30
 2. OBP 04    Mikroekonomija    14.04.2010. u 14,00
 3. OBP 08    Računovdstvo     16.04.2010. u 14,00
 4. OBP 03    Statistika         12.04.2010. u 14,00
 5. OBP 07    Menadžment     29.04.2010. u 14,00
 6. OBP 06    Informatika    29.04.2010. u 14,00
 7. OBP 01    Matematka    21.04.2010. u 14,00

2. GODINA-Bolonja

 1. OBP 09    Makroekonomija          26.04.2010. u  09,00
 2. OSP 02    Novac, institucije i tržišta    13.04.2010.u 12,30
 3. OSP 01    Finansijska matematika    14.04.2010. u 14,00 / 16.04.2010 u  14,00
 4. OSP 06    Marketing       22.04.2010. u 13,00
 5. OSP 05    Međunarodna ekonomija         23.04.2010. u 14,00
 6. OSP 01    Fiskalana ekonomija        19.04.2010. u 14,30
 7. OSP 04    Privredno pravo          15.04.2010. u 14,00
 8. OSP 10    Menadžment ljudskih resorsa    14.04.2010. u 14,00

3. GODINA-Bolonja

 1. OSP 08    Teorija i potika privrdnog razvoja    20.04.2010. u 8,30
 2. OSP 13    Analiza poslovanja    21.04.2010. u 15,00
 3. OSP 14    Upravljanje projektima    09.04.2010. u 14,00
 4. OSP 12    Poslovne finansije    23.04.2010. u 09,00
 5. OSP 09    Kvantitativni ekonomski metodi    21.04.2010. u 14,00
 6. OSP 11    Bankarski menadžmen    13.04.2010.u 12,30
 7. OSP 15    Politika Evropske unije    19.04.2010. u 14,30

4. GODINA

 1. OSmP01    Investicioni menadžment    13.04.2010.u 12,30
 2. IPa 01    Organizacija preduzeća    22.04. 2010. u 14.00
 3. IPa 05    Upravljačko računovodstvo    29.04.2010. u 14,00
 4. OSmP 02    Marketing javnog sektora    22.04.2010. u 13,00
 5. IPa 07    Ekonometrija    21.04.2010. u 14,00
 6. IPa 02    Menadžment u zdrvstvu    19.04.2010. u 15,00
 7. IPa 05    Agrearna ekonomija    26.04.2010. u 15,30
 8. IPb 01    Engleski jezik    14.04.2010. u 14,00
 • PRIJAVA ISPITA  od 06.aprila do 09.aprila 2010. (09,00 do 12,00 časova) – posle utvrđenog termina prijave za ispit se plaćaju 20,00KM
 • Prijava za ispit se ubacuje u kutiju;
 • Prijava za ispit se plaćaju 1 KM;
 • Uz prijavu za ispit koji se polaže više od tri puta priložiti uplatnicu u iznosu od 20,00 KM (na vlastita sredstava).

 

APRILSKI (REDOVNI) ISPITNI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU

Predmet  /  Datum

 1. Finansijska matematika /   Pismeni 14.04.2010. u 14,00 Usmeni 16.04.2010. u 14,00
 2. Međunarodna ekonomija, Međunarodne finasije, Spoljnotrgovinsko poslovanje, Evropske integracije    23.04.2010. u 14,00
 3. Marketing, Međunarodni marketing, Upravljanje marketingom    22.04.2010. u 13,00
 4. Fiskalna ekonomija Porezi i poresko planiranje Nacionalna ekonomija     19.04.2010. u 14,00
 5. Organizacija preduzeća, Proizvodni menadžment    29.04.2010. u 14,00
 6. Razvojna ekonomija    20.04.2010. u 08,30
 7. Analiza i revizija poslovanja, Analiza poslovanja preduzeća, Upravljanje malim biznisom    21.04.2010. u 15,00
 8. Poslovne finansije    23.04.2010. u 09,00
 9. Privredno pravo    15.04.2010. u 14,00
 10. Finansijske institucije i tržišta, Finansijski istrumenti i tržišta, Bankarsko poslovanje     20.04.2010. u 12,30
 11. Razvoj lokalnih zajednica    30.04.2010. u 14,00
 12. Upravljanje projektima  09.04.2010. u 14,00
 13. Poljoprivreda i agrarni biznis 26.04.2010. u 15,30
 14. Menadžment u zdravstvu    26.04.2010. u 15,00
 15. Elektronsko poslovanje    29.04.2010. u 14,00
 16. Tehnike komercijalnog poslovanja 14.04.2010. u 17,00
 17. Istraživanje tržišta    13.04.2010. u 13,30
 18. Menadžment ljudskih resursa    14.04.2010. u 14,00
 • Ispiti se prijavljuju od 06.04. – 09.04.2010. godine (09,00-12,00) časova – (za prijavu poslije  utvrđenog termina studenti će plaćati dodatnih 20 KM)
 • Prijava za ispit se ubacuje u kutiju;
 • Prijava za ispit se plaća 1 KM;
 • Uz prijavu za ispit koji se polaže više od tri puta priložiti uplatnicu u iznosu od 20,00 KM (na vlastita sredstva)

D e k a n  v. d.
Prof.dr Stiepo Andrijić