Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Aprilski ispitni rok (po Odluci Senata) – Termini ispita

Aprilski ispitni rok (po Odluci Senata) – Termini ispita

1. Makroekonomija 11.04.2016. u 12:30
2. Lokalni ekonomski razvoj 08.04.2016. u 11:30
3. Kvantitativni ekonomski modeli i metodi 11.04.2016. u 13:15
4. Privredno pravo 07.04.2016. u 10:00
5. Istraživanje tržišta 12.04.2016. u 13:00
6. Marketing 12.04.2016. u 13:00
7. Javne finansije 08.04.2016. u 13:00
8. Evropske ekonomske integracije 08.04.2016. u 13:00
9. Međunarodna ekonomija 07.04.2016. u 11:00
10. Ekonomija javnih preduzeća 12.04.2016. u 12:00
11. Poslovne finansije 07.04.2016. u 08:30

Ekonomski fakultet Pale