Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Postdiplomski studij Oglasna tabla PDS Izmjene Zakona o visokom obrazovanju
Izmjene Zakona o visokom obrazovanju Štampa El. pošta
četvrtak, 27 oktobar 2016 16:30

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

(Izmjene Službeni glasnik 90/16 27.10.2016)

Član 148.

(1)  Studenti upisani na diplomski i postdiplomski studij, prema odredbama Zakona o univerzitetu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05), mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najduže do kraja akademske 2017/2018. godine, osim studenata upisanih na diplomske studije u trajanju od pet ili šest godina koji mogu završiti ove studije najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(2)   Ako je visokoškolskoj ustanovi, na koju su upisana lica iz stava 1. ovog člana, u međuvremenu oduzeta dozvola za rad, ista je dužna zatečenim studentima obezbijediti završetak školovanja na drugoj licenciranoj visokoškolskoj ustanovi koja izvodi isti ili srodan studijski program.

(3)  Stupanjem na snagu ovog zakona studenti koji ne dovrše diplomski i postdiplomski studij u roku predviđenom u stavu 1. ovog člana mogu studije nastaviti u skladu sa ovim zakonom.

Član 149.

(1)  Lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom.

(2)  Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2017/2018. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu na onim studijskim programima na kojima je izvedena najmanje jedna generacija studenata postdiplomskog studija, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 113 gostiju na mreži


..........