Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Svečano otvorena nova akademska 2020/21. godina
Svečano otvorena nova akademska 2020/21. godina Štampa El. pošta
ponedeljak, 05 oktobar 2020 11:00

U velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je svečano otvorena nova 2020/21. akademska godina.Za osamdeset novoupisanih studenata tradicionalno je organizovano ''Brucoško jutro'' koje je otvorio dekan prof. dr Radomir Božić, zajedno sa prodekanima,nastavnicima, saradnicima, predstavnicima administrativnih službi i rukovodstvom SOEF-a.


U svom obraćanju prof. dr Radomir Božić je poželio dobrodošlicu studentima i zahvalio im se na povjerenju da birajući ekonomiju studiraju na Ekonomskom fakultetu Pale,

kao i to da vjeruje da će im znanja i vještine koje će steći pomoći da izgrade uspješne poslovne karijere, jer će im to omogućiti da rade različite poslove za poslodavce u javnom ili privatnoom sektori, ali i da razviju vlastiti biznis.

Studentima su se takođe obratili i prodekan doc. dr Predrag Mlinarević, kao i predsjednik Unije studenata Stefan Slijepčević

Na Ekonomskom fakultetu Pale trenutno na prvom (dodiplomskom) ciklusu studija na dva studijska programa i sedam smjerova studira preko 600 studenata. Na drugom (master) ciklusu na šest studijskih programa studira preko 120 studenata.

Do sada je na Ekonomskom fakultetu Pale diplomiralo 2.153, studenata, magistarske i master radove je odbranilo 250 kandidata, a doktoriralo 27 kandidata. U toku su završene aktivnosti aktivnosti i pripreme za pokretanje trećeg ciklusa studija.

 

*   *   *

Riječ dekana prof. dr Radomira Božića

Dragi studenti, sadašnji i budući, dobro došli na Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu na početku nove akademske 2020/21. godine.

Želim vam dobro zdravlje i da nas još uvijek prisutna opasnost pandemije KOVID-19 značajnije ne omete da zajedničkim naporom i posvećenošđu uspješno savladamo obaveze koje nas očekuju u novoj akademskoj godini.

Pozivam vas da kroz istinski partnerski odnos sa nastavnicima i saradnicima i nenastavnim osobljem Fakulteta, uz odgovarajuće studentsko organizovanje, vrijeme provedeno na studiju iskoristite na najbolji mogući način.

Svi resursi Fakulteta će vam biti na raspolaganju sa ciljem da steknete odgovarajuća znanja i vještine koje vam obezbjeđuju naši studijski programi Ekonomija i Turizam na prvom, kao i studijski programi na drugom,a od naredne akademske godine i na trećem ciklusu studija. Iskustva svih dosadašnjih generacija potvrđuju da će vam uspješan završetak studija na našem Fakultetu omogućiti široke mogućnosti zaposlenja na različimposlovima za koje ćemo vas adekvatno pripremiti i na osnovu toga uspješne profesionalne karijere.

Naš zajednički cilj i interes je da vam obezbijedimo standardizovano ekonomsko obrazovanje koje stiču vaše kolege studentkinje i studenti na respektabilnim ekonomskim fakultetima u užem i širem okruženju, primjereno vremenu u kojem živimo i u kome ćete vi razvijati svoje profesionalne karijere. U tom cilju u kontinuitetu preispitujemo i inoviramo nastavne planove i programe u skladu sa novim trendovima u ekonomskoj nauci, praksama drugih respektabilnih ekonomskih fakulteta i potrebama tržišta rada u društvu i ekonomiji koji su sve više istinski zasnovani na znanju, primjenjujemo najbolje metode i prakse prenošenja znanja, sa naglaskom za osposobljavanje za primjenu stečenih znanja i vještina. Uspješno smo završili licenciranje inoviranih studisjkih programa na prvom ciklusu studija, čija primjena započinje od tekuće akademske godine. Jedna od novina je obavezna studentska praksa, te prilagođavanje nastavnih sadržaja potrebama informacionog društva, odnosno društva i ekonomije zasnovanih na znanju koji postavljaju nove izazove posebno pred visoko obrazovanje. Studijski program Turizam i hotelijerstvo je dodatno usklađen sa programima referentnih fakulteta, sa principima svjetskih institucija koje vode brigi o obrazovanju kadrova u u ovoj oblasti, kao i sa potrebama tržišta rada u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i regionu. Inovirani studijski program Ekonomija je takođe dodatno usklađen sa programima referentnih ekonomskoh fakulteta, i kreiran na način da omogućava veću specijalizaciju kroz četiri smjera na četvrtoj godini studija: Ekonomska analiza i politika, Računovostvo i revizija, Ekonomija i biznis i Finansije i bankarstvo. Pored toga po prvi put smo kreirali smjer Digitalna transformacija, koji će kroz usmjerenje i specijazizaciju tokom treće i četvrte godine studija studentima omogućiti sticanje znanja, vještina i kompetencija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija i njihove primjene u procesima digitalizacije u realnom, finansijskom i javnom sektoru kao jedne od ključnih promjena u savremenom društvu.

U skladu sa navedenim dodatno ćemo intenzivirati konatkte sa partnerima Fakulteta sa ciljem da obezbijedimo kvalitetne studentske prakse kako bismo naše studente što bolje osposobili za izazove sa kojima ćete se susresti na tržištu rada. U akademskoj 2018/19. godini obezbijedili smo praksu za oko 120 studenata, a u akademskoj 2019/20. godini je već dogovorene aranžmane najvećim dijelom onemogućila pandemija virusa korona. Povratne informacije koje imamo od naših studenata, kao i od „poslodavaca“ kod kojih bili na praksi su da je to bilo obostrano korisno i na obostrano zadovoljstvo, a jedan broj studenata je zahvaljujući zalaganju i potrebama tih poslodavaca dobio i stalni posao. Pored toga, u kontinuitetu preko naših poslovnih partnera obezbjeđujemo pripravnički staž za naše diplomirane studenate.

Od proljeća 2019. godine smo, sa ciljem pomoći i podrške samozapošljavanju naših studenata i zapošljavanju mladih, na Fakultetu pokrenuli aktivnosti Studentskog preduzetničkog inkubatora. Za ovo kratko vrijeme u inkubatoru smo okupili tridesetak članova i kontinuirano im pomažemo i dodatno ih obučavamo da razvijaju svoje poslovne ideje, pokrenu i vode svoj biznis, te učine ga održivim.

Poštovani studenti,

Pozivam vas da aktivnim učešćem u nastavnom procesu iskoristite sve mogućnosti koje pruža režim studija zasnovan na relevantnim aktima te nastavne sadržaje uspješno savladate kroz univerzalno „trojstvo“ savremenog visokog obrazovanja – sticanje odgovarajućih znanja, razumijevanje i osposobljavanje za njegovu praktičnu primjenu. Iskustva svih prethodnih generacija naših studenata potvrđuju da uz dobru organizaciju vašeg vremena ostaje dovoljno vremena i za druženje, sportske, kulturne i ostale sadržaje. Iskoristite vrijeme studija na način da to bude jedan od najljepših perioda u vašim životima, a mi na Fakultetu želimo da vam u tome budemo partneri i da vam pomognemo.

Čestitam vam na izboru da studirate ekonomiju i vjerujem da će vam znanja i vještine koje ćete steći pomoći da izgradite uspješne poslovne karijere, jer će vam omogućiti da radite različite poslove za poslodavce u javnom ili privatnom sektoru, ili da razvijate vlastiti biznis.

Hvala vam što ste nam poklonili povjerenje birajući da ekonomiju studirate na Ekonomskom fakultetu Pale, a mi ćemo zajedno sa vama učiniti sve da to povjerenje opravdamo. Ekonomski fakultet Pale baštini tradiciju Ekonomskog fakulteta U Sarajevu, najstarijeg ekonomskog falulteta na prostoru Bosne i Hercegovine. Fakultet je akademske 1993/94. godine obnovio svoj rada na Palama, a od 2013/14. godine, zahvaljujući podršci institucija Republike Srpske, radi u modernom i funkcionalnom objektu koji pruža optimalne uslove za rad.

Nastavljajući tradiciju visokoškolskog obrazovanja iz oblasti ekonomije dugu 68 godina Ekonomski fakultet Pale je izrastao u respektabilnu instituciju obrazovanja ekonomsita na regionalnom nivou. Uspostavljamo i jačamo saradnju sa fakultetima u regionu i svijetu i nastojimo obezbijediti mobilnost studenta. Diploma Ekonomskog fakulteta Pale je cijenjena i priznata. To potvrđuje kontinuirano interesovanje porodica i mladih ljudi da ekonomiju studiraju na ovom Fakultetu, kvalitet naših diplomaca, mastera, magistara i doktora nauka koji je svih ovih godina bio prepoznat i na tržištu rada. Naš je zajednički cilj i obaveza da ovakav imidž Fakulteta očuvamo i dodatno gradimo i jačamo.

Na Ekonomskom fakultetu Pale u akademskoj 2019/20. godini na prvom (dodiplomskom) ciklusu studija na dva studijska programa i sedam smjerova studira preko 600 studenata. Na drugom (master) ciklusu na šest studijskih programa studira 120 studenata. Do sada je na Ekonomskom fakultetu Pale diplomiralo 2.153 studenta, magistarske i master radove je odbranilo oko 250 kandidata, a doktoriralo 27 kandidata. U toku su završne aktivnosti i pripreme za pokretanje i trećeg ciklusa studija.

Dobro došli u našu veliku porodicu uspješnih, što potvrđuje činjenica da naši bivši studenti grade uspješne poslovne karijere u javnom i privatnom sektoru, a Fakultet vam svoje ukupne resurse stavlja na raspolaganje i čini sve što je u našoj moći da se zaista osjećate kao u svojoj kući i u svojoj porodici.

Prof. dr Radomir Božić
Dekan Ekonomskog Fakulteta Pale
Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 29 gostiju na mreži


..........