Odbrana završnih (diplomskih) radova Štampa
ponedeljak, 01 novembar 2021 15:04

Studentkinja Tijana Kontić, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,INTERNI MARKETING U HOTELIJERSTVU" u utorak, 2. 11. 2021. godine u 13,30 časova, u sali broj 210 Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

* * *

Student Ognjen Tešanović, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,GENERIČKE STRATEGIJE" u srijedu, 2. 11. 2021. godine u 13,00 časova, u sali broj 210 Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

 

Ekonomski fakultet Pale