Studijski program Poslovno upravljanje Štampa
 • Broj dozvole za izvođenje studijskog programa 07.023/612-2-9/11
 • Datum dozvole za izvođenje studijskog programa 10.11.2011.
 • Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 07.023/612-2-8/11
 • Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 17.10.2011.

Dozvola za rad

Nastavni plan zaključno sa 2016/17 godinom:

Nastavni plan od 2017/18 godine i Odluka Senata UIS-a:

*Napomena: Odluka NNV 1686/17 od 6.7.2017.; Odluka Senata UIS-a 01-C304XXXIV/17 od 11.7.2017.;

Izmjene silabusa:

Napomena: Silabusi su objavljeni u skladu sa preporukom Komiteta za osiguranje klaviteta UIS-a. Silabuse usvaja NNV fakulteta. Prijave nedostataka možete izvršiti kod prodekana za nastavu ili putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Studijski program Poslovno upravljanje sadrži sljedeće smjerove:

 • Međunarodno poslovanje preduzeća
 • Menadžment
 • Marketing

Cilj studijskog programa:

Cilj studijskog programa Poslovno upravljanje je obezbjeđivanje naučno istraživačkog, akademskog i praktičnog osposobljavanja studenata za samostalno bavljenje istraživačkim, ekspertskim, konsultantskim i primjenjenim aspektima međunarodnog biznisa, menadžmenta i marketinga. Studenti na taj način stiču kompetencije za obavljanje širokog kruga poslova, kako bi na uspješan način odgovorili izazovima savremenih tržišnih uslova

Ishodi učenja:

Nakon završetka drugog ciklusa studijskog programa Poslovno upravljanje student će biti u stanju da:

 • pokaže sistematično razumjevanje i savladavanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti menadžmenta i marketinga na domaćem i međunarodnom nivou,
 • primjeni stečena znanja za samostalne preduzetničke poduhvate i menadžerske poslove na različitim poslovnim funkcijama,
 • posjeduje interpersonalne vještine i vještine timskog rada, te pokazuje sposobnosti vođenja i pokretanja inicijativa,
 • priprema marketinške planove, kreira i realizuje konkurentnu politiku cijena, kreira i usmjerava realizaciju međunarodnih promotivnih strategija;
 • organizuje i realizuje istraživanje inostranih tržišta i okruženja, izabere i realizuje najpovoljniju strategiju ulaska na inostrano tržište i da posreduje u tokovima i odnosima međunarodnog biznisa

Nakon završetka drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje:

 • MASTER EKONOMIJE (300 ECTS) – Poslovno upravljanje
Poslednje ažurirano petak, 26 novembar 2021 19:39