Skip to content
Vi ste ovdje: Početna II ciklus studija Opšte informacije
Opšte informacije Štampa El. pošta

Model studijskih programa je 4 + 1. I ciklus studija (dodiplomski studij) Ekonomskog fakulteta traje 4 godine ili 240 ECTS poena, a II ciklus studija (diplomski studij) traje 1 godinu, odnosno 60 ECTS poena.

Studijski programi jednogodišnjih diplomskih akademskih studija pripadaju naučnom polju Ekonomija i poslovanje.

Nakon završetka drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje:

  • MAGISTAR EKONOMIJE (zakljucno sa 2013/14 godine)
  • MASTER EKONOMIJE (od 2014/15 godine)

Pravo upisa na II ciklus studija imaju svi kandidati koji su završili I ciklus studija na Ekonomskim fakultetima u trajanju od četiri godine ili ukupno 240 ECTS poena, a imaju u većem dijelu usaglašen nastavni plan sa planom i programom Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

Kandidati koji su završili I ciklus studija na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu direktno se upisuju na studijske programe diplomskih akademskih studija.

Kandidati koji su završili studij po starim propisima moraju izvršiti vrednovanje završenih studija i ostvarenih rezultat studiranja, iskazano kroz ekvivalentan broj ECTS bodova. Procedure i kriterijumi po kojima se vrši dodjela ECTS bodova definisani su posebnim aktom koji je donio Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu „Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima“.

Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima (pdf)

Upravni odbor UIS - Odluka o naknadama (pdf)

Drugi ciklus studija Ekonomskog fakulteta u Palama organizuje se na pet studijskih programa:

1. Finansije
2. Poslovno upravljanje
3. Makroekonomija, reforme i biznis
4. Ekonomski razvoj BiH
5. Kvantitativna ekonomija
6. Turizam i hotelijerstvo

Studijski program Finansije sadrži sljedeće smjerove:

a) Bankarstvo i osiguranje
b) Računovodstvo i revizija
v) Finansijski menadžment

Studijski program Poslovno upravljanje sadrži sljedeće smjerove:

a)   Međunarodno poslovanje preduzeća
b)   Menadžment
v)   Marketing

Studijski program Makroekonomija, reforme i biznis sadrži sljedeće smjerove:

a) Regionalni razvoj i biznis
b) Međunarodna ekonomija
v) Makromenadžment i javna uprava

Studijski program Ekonomski razvoj BiH sadrži sljedeće smjerove:

a) Politika razvoja
b) Nova ekonomija

Studijski program Kvantitativna ekonomija sadrži sljedeće smjerove:

a) Statistička analiza
b) Aktuarstvo

Studijski program Turizam i hotelijerstvo sadrži sljedeće studijske grupe:

a) Turizam
b) Hotelijerstvo

Drugi ciklus (jednogodišnji diplomski akademski studij) traje dva semestra sa ukupno 60 ECTS bodova. Organizovaće se kao studij sa obrazovanjem u sjedištu na Ekonomskom fakultetu u Palama.

Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, praktične vježbe, konsultacije, analizu studija slučajeva, pripremu seminarskih radova i dr.

Studijski programi stimulišu učešće studenata u naučnoistraživačkom radu i uključivanje studenata u rad na projektima zajedno sa nastavnim kadrom.

Obaveze studenata i dinamika studiranja su definisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilima studiranja na II ciklusu studija.

Za realizaciju studijskih programa obezbjeđeno je nastavno osoblje sa potrebnim naučnim i stručnim kvalifikacijama.

Prijemni ispit drugog ciklusa studija ima poseban test za svaki SP koji će se sastojati od 10 pitanja, a radiće se 60 minuta. Svaki studiski program imaće poseban test koji će se sastojati od 10 pitanja, a radiće se 60 minuta.

 


 

 


Uplatnica za drugi ciklus studija na koju se mogu uplaćivati sve vrste naknada.

 

  • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
  • Žiro račun: 555-09000055459-48
  • Budžetska organizacija - 1251004
  • Vrsta prihoda - 722534
  • Opština – 089
  • Poziv na broj: 0000000504

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano četvrtak, 15 april 2021 10:52
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Studijski programi
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 39 gostiju na mreži


..........