Skip to content
Vi ste ovdje: Početna II ciklus studija Oglasna tabla Konkurs za upis studenata u 2020/21. godini
Konkurs za upis studenata u 2020/21. godini Štampa El. pošta
četvrtak, 11 jun 2020 08:30

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove, Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.123-6/20 od 30.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Drugi ciklus studija:

Sufinansiranje* Strani državljani
Vanredni
Finasije 8 1 1
Poslovno upravljanje 8 1 1
Makroekonomija, reforme i biznis 8 1 1
Kvantitativna ekonomija 8 1 1
Ekonomski razvoj BiH 8 1 1
Turizam i hotelijerstvo 10 1 1

* U skladu sa ZoVO (čl. 123 i 124) školarinu sufinasirajućih studenata pokriva Ministarstvo iz budžeta.

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program utvrđuje se na osnovu:

 • uspjeha u toku prvog ciklusa studija (maksimalno 80 bodova) na osnovu Pravila studiranja na drugom ciklusu studija (čl. 15 (3) Broj bodova dodijelјen na osnovu rezultata postignutih na prvom ciklusu studija  se dobija tako što se prosječna ocjena množi sa od govarajućim ukupnim brojem  ECTS bodova (za kandidate kod kojih je sproveden postupak ekvivalencije, u proračunu se koristi dodijelјeni ekvivalent ECTS bodova), i tako dobijeni proizvod podijeli sa brojem semestara (uklјučujući i obnovu) provedenim na prvom ciklusu studija)
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 20 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

 • Studenti koji su zainteresovani za upis na drugi ciklus studija sve informacije mogu dobiti putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 22.06.2020. godine do 16.10.2020. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. Informacije o rangiranju prijavlјenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 23.10.2020. godine na internet stranicama fakulteta/akademije umjetnosti. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 26.10.2020. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa  27.10.2020. godine do 14.00 časova, a upis primljenih kandidata počinje 28.10.2020. godine i završava se 30.10.2020. godine.

* * *

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom prijave na prijemni ispit, kandidat je dužan podnijeti prijavu (popunjava na fakultetu) i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
 4. uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija;
 5. nastavni plan i program (ukoliko je kandidat studije završio na drugom fakultetu)
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,

Više informacija o upisu u Studentskoj službi fakulteta.

Studenti koji su diplomirali na nekom drugom Univerzitetu prethodno se mogu obratiti studentskoj službi radi postupka eprovjere usaglašenosti nastavnih planova na prvaom ciklusu studija Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij - ''stari''
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 42 gostiju na mreži


..........