Skip to content
Vi ste ovdje: Početna II ciklus studija Oglasna tabla II ciklus Konkurs za upis studenata u akademskoj 2021/22. godini
Konkurs za upis studenata u akademskoj 2021/22. godini Štampa El. pošta
utorak, 07 septembar 2021 07:23

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1388/21 od 06.05.2021. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-С-150-XVII/21 od 27.05.2021. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Drugi ciklus studija:

Budžet Strani državljani
Vanredni
Finasije 8 1 2
Poslovno upravljanje 8 1 2
Makroekonomija, reforme i biznis 8 1 2
Kvantitativna ekonomija 8 1 2
Ekonomski razvoj BiH 8 1 2
Turizam i hotelijerstvo 10 1 2

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program utvrđuje se na osnovu:

 • uspjeha u toku prvog ciklusa studija (maksimalno 80 bodova) na osnovu Pravila studiranja na drugom ciklusu studija (čl. 15 (3) Broj bodova dodijelјen na osnovu rezultata postignutih na prvom ciklusu studija  se dobija tako što se prosječna ocjena množi sa od govarajućim ukupnim brojem  ECTS bodova (za kandidate kod kojih je sproveden postupak ekvivalencije, u proračunu se koristi dodijelјeni ekvivalent ECTS bodova), i tako dobijeni proizvod podijeli sa brojem semestara (uklјučujući i obnovu) provedenim na prvom ciklusu studija)
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 20 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

 • Studenti koji su zainteresovani za upis na drugi ciklus studija sve informacije mogu dobiti putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 1.6.2021. godine do 23.10.2021. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 25.10.2021. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa  26.10.2021. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata na drugom i trećem ciklusu studija počinje 27.10.2021. godine i završava se 30.10.2021. godine.

* * *

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom prijave na prijemni ispit, kandidat je dužan podnijeti prijavu (popunjava na fakultetu) i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
 4. uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija;
 5. nastavni plan i program (ukoliko je kandidat studije završio na drugom fakultetu)
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,

Više informacija o upisu u Studentskoj službi fakulteta.

Školarina za vanredni studij je 1500 KM.

Studenti koji su diplomirali na nekom drugom Univerzitetu prethodno se mogu obratiti studentskoj službi radi postupka provjere usaglašenosti nastavnih planova na prvom ciklusu studija 057/226-651.


Ekonomski fakultet Pale
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Studijski programi
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 50 gostiju na mreži


..........