Završni (diplomski) rad Štampa

PRIJAVA DIPLOMSKOG (ZAVRŠNOG) RADA

Napomena: Student treba obaviti konskultacije sa predmetnim nastavnikom i referentima u Studentskoj službi prilikom izbora teme.

 

Prilikom prijave diplomskog rada, potrebno je:

 1. Izmiriti dug po finansijskoj kartici (ukoliko postoji);
 2. Izvršiti uplatu u iznosu od 201.00KM;
 3. Uzeti potvrdu iz biblioteke da niste zaduženi;
 4. Predati 5 (pet) primjeraka rada;
 5. Predati indeks.

Uplatnica na koju uplaćujete navedeni iznos je:

 • Svrha: Uplata za odbranu završnog rada
 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Iznos: 201.00 KM
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija: 1251004
 • Vrsta prihoda: 722512
 • Opština: 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano ponedeljak, 25 oktobar 2021 13:25