Nastavnici i saradnici 2021/22 Štampa
ponedeljak, 27 septembar 2021 11:15

Napomena: Moguće su izmjene u ljetnom semestru kod nastavnika i saradnika, kao i kod izbornih predmeta.

SP Ekonomija

Prva godina - zimski semestar  (novi NPP od 2020/21)

 1. Osnove ekonomije / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / Dejan Pljuco, asistent
 2. Matematika za ekonomiste  / doc.dr Marko Ćitić/ Milica Bošković, asistent
 3. Sociologija za ekonomiste / doc. dr Bojan Ćorluka / Maja Kuljić, viši asistent
 4. Računovodstvo / doc. dr Borka Popović

Prva godina - ljetnji semestar (novi NPP od 2020/21)

 1. Mikroekonomija /doc. dr Goran Balotić / Dejan Pljuco, asistent
 2. Statistika / prof. dr Emina Resić, redovni profesor / Nataša Lizdek, asistent
 3. Menadžment / prof. dr Branislav Mašić, redovni profesor / Nevena Baričanin, asistent
 4. Osnovi informacionih tehnologija /prof. dr Savo Stupar, redovni professor/ Nataša Lizdek, asistent

Druga godina - zimski semestar (novi NPP od 2020/21)

 1. Makroekonomija / doc. dr Predrag Mlinarević / Dejan Pljuco, asistent
 2. Međunarodna ekonomija / prof. dr Marko Đogo, vanredni profesor / Dejan Pljuco, asistent
 3. Marketing / prof. dr Nikola Gluhović, redovni profesor
 4. Evropske ekonomske integracije/ prof. dr Aleksandar Stojanović, redovni profesor

Druga godina - ljetnji semestar (novi NPP od 2020/21)

 1. Preduzetnička ekonomija / prof. dr Tihomir Spremo, redovni profesor, Jelena Marjanović, mr viši asistent
 2. Međunarodna ekonomija / prof. dr Marko Đogo, vanredni profesor
 3. Monetarna ekonomija / prof. dr Marko Đogo, vandredni profesor / Dajana Kovačević, mr, viši asistent
 4. Privredno pravo / doc. dr Damjan Danilović

Treća godina - zimski semestar

 1. Evropske ekonomske integracije / prof. dr Aleksandar Stojanović, redovni professor
 2. Investicioni menadžment / doc. dr Boško Mekinjić,/ Dajana Kovačević, mr viši asistent
 3. Poslovni informacioni sistemi / prof. dr Savo Stupar, redovni profesor / Nataša Lizdek, asistent
 4. Analiza poslovanja / prof. dr Radomir Božić, redovni profesor / doc. dr Borka Popović

Treća godina - ljetnji semestar

 1. Teorija razvoja / doc. dr Predrag Mlinarević / Arsen Hršum, mr, viši asistent
 2. Međunarodni marketing / prof. dr Nikola Gluhović, redovni profesor
 3. Poslovne finansije / prof. dr Zorica Golić, vanredni profesor
 4. Kvantitativni ekonomski modeli i metodi / prof. dr Stanko Stanić, redovni profesor / dr Slađana Paunović, viši asistent

Četvrta godina - zimski semestar (nisu određeni izborni predmeti)

 1. Istraživanje tržišta  / prof. dr Nikola Gluhović, redovni profesor
 2. Ekonometrija / doc. dr Vesna Lešević / dr Slađana Paunović, viši asistent

Ekonomija javnog sektora - zimski semestar

 1. Lokalni ekonomski razvoj / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / Arsen Hršum, mr, viši asistent
 2. Ekonomija javnih preduzeća  / prof. dr Ljubiša Vladušić, redovni  profesor / Arsen Hršum, mr, viši asistent
 3. Engleski jezik /Anja Đuranović, mr

Ekonomija i biznis - zimski semestar

 1. Upravljanje marketingom / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor
 2. Poslovno planiranje / prof. dr Branislav Mašić, redovni professor / Jelena Marjanović, ma, viši asistent
 3. Engleski jezik /Anja Đuranović, mr

Finansije i bankarstvo - zimski semestar

 1. Međunarodne finansije / prof. dr Marko Đogo, vanredni profesor
 2. Bankarski menadžment / doc. dr Boško Mekinjić / Dajana Kovačević, mr, viši asistent
 3. Engleski jezik /Anja Đuranović, mr

Četvrta godina - ljetnji semestar (nisu određeni izborni predmeti)

 1. Teorija i analiza ekonomske politike / prof. dr Ljubiša Vladušić, redovni profesor / Arsen Hršum, mr, viši asistent

Ekonomija javnog sektora

 1. Ekonomija zdravstva / prof. dr  Ljubiša Vladušić, vanredni profesor
 2. Ekonomija sporta / doc. dr  Goran Balotić
 3. Mediji, demokratija i ekonomija / doc. dr Vuk Vučetić
 4. Engleski poslovni jezik /Anja Đuranović, mr

Ekonomija i biznis

 1. Liderstvo / prof. dr Branislav Mašić, redovni professor / Nevena Baričanin, asistent
 2. Usluge i uslužni biznis / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor / Jelena Marjanović, ma, viši asistent
 3. E-poslovanje / prof. dr Lazar Radovanović, vanredni profesor /
 4. Engleski poslovni jezik / Anja Mandić, mr

Finansije i bankarstvo

 1. Porezi i poresko planiranje / prof. dr Aleksandar Stojanović, redovni professor
 2. E-poslovanje / prof. dr Lazar Radovanović, vanredni profesor/
 3. Finansijske institucije i tržišta / prof. dr Radomir Božić, redovni profesor
 4. Engleski poslovni jezik / Anja Đuranović, mr

 


SP Turizam i hotelijerstvo

Prva godina - zimski semestar (novi NPP od 2020/21)

 1. Osnove ekonomije / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / Dejan Pljuco, asistent
 2. Osnove matematike za ekonomiste / doc. dr Marko Ćitić / Milica Bošković, viši asistent
 3. Engleski jezik 1 /Anja Đuranović, mr
 4. Sociologija u turizmu / doc. dr Bojan Ćorluka / Milica Šiljak, ma, asistent

Prva godina - ljetnji semestar (novi NPP od 2020/21)

 1. Ekonomika turizma / doc. dr Goran Balotić / Milica Bojat, ma viši asistent
 2. Osnove statitike i demografija / prof. dr Emina Resić, redovni profesor / Nataša Lizdek, asistent
 3. Turstička geografija / prof. dr Goran Jović, redovni profesor
 4. Engleski jezik 2 /Anja Đuranović, mr

Druga godina - zimski semestar (novi NPP od 2020/21)

 1. Upravljenje turističkim destinacijama / doc. dr Nemanja Šarenac
 2. Pravo u turizmu / doc. dr Damjan Danilović
 3. Računovodstvo sa finansijskom analizom / doc. dr Borka Popović
 4. Engleski jezik 3 / Anja Đuranović, mr

Druga godina - ljetnji semestar (novi NPP od 2020/21)

 1. Preduzetništvo u turizmu / prof. dr Tihomir Spremo, redovni profesor / Jelena Marjanović,ma, viši asistent
 2. Turisička politika i ekonomski razvoj / doc. dr Predrag Mlinarević / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / Milica Bojat, ma viši asistent
 3. Markting u turizmu / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor / Nevena Kapor, ma, asistent
 4. Engleski jezik  /Anja Đuranović, mr

Treća godina - zimski semestar

 1. Finansijsko poslovanje / prof. dr Zorica Golić, vandredni profesor
 2. Turizam i ekologija /  doc. dr Momir Lazarević
 3. Menadžment manifestacija / prof. dr Branislav Mašić, redovni profesor /Nevena Kapor, ma, asistent
 4. Engleski jezik 3/ Anja Đuranović, mr

Treća godina - ljetnji semestar

 1. Gastornomija i restoraterstvo / prof. dr Bojana Kalenjuk, vandredni profesor
 2. Njemački jezik 3 / doc. dr Mladen Papaz
 3. Turizam i lokalni ekonomski razvoj / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / Milica Bojat, ma, asistent
 4. Turističke destinacije / doc. dr Nemanja Šarenac

Četvrta godina - zimski semestar (nisu određeni izborni predmeti)

 1. Istraživanje turističkog tržišta / prof. dr Nikola Gluhović, redovni profesor
 2. Poslovanje hotelskih preduzeća / prof. dr Tihomir Spremo, redovni  profesor
 3. Promocija u turizmu / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor
 4. Poslovanje trgovinskih preduzeća / doc. dr Nemanja Šarenac/ Milica Bojat, ma, viši asistent
 5. Svjetska privreda i turizam / prof. dr Marko Đogo, vandredni profesor / doc. dr Nemanja Šarenac

Četvrta godina - ljetnji semestar (nisu određeni izborni predmeti)

 1. Ekonomija kulture/ doc. dr Predrag Mlinarević
 2. Ekonomija sporta i razonode / doc. dr Goran Baltoić
 3. Poslovanje saobraćajnih preduzeća / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor / Nevena Baričanin, ma, asistent
 4. Engleski poslovni jezik /Anja Đuranović, mr
 5. Njemački poslovni jezik / doc. dr Mladen Papaz

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano ponedeljak, 11 oktobar 2021 08:42