Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje Štampa
četvrtak, 31 decembar 2015 11:22

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća održaće se 19. januara sa početkom u 9:15h, nakon čega će biti nastavljena predavanja. Kolokvijum će obuhvatiti gradivo koje nije bilo u prvom testu, zaključno sa desetim poglavljem.

Prof. dr Tihomir Spremo