Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit Štampa
petak, 06 novembar 2015 12:55

Ispit iz predmeta Turizam i lokalni ekonomski razvoj održaće se 11.11.2015. u 09.000 časova.

doc. dr Mladen Rebić