Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 41
2 Ekonomija kulture - Ispit 24
3 Obavještenje o aprilskom roku 59
4 Turističke destinacije - Obavještenje 30
5 Obavještenje o prijavi ispita 69
6 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 160
7 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 41
8 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 75
9 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 92
10 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 74
11 Promocija u turizmu - Ispit 59
12 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 45
13 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 40
14 Promocija u turizmu - Ispit 36
15 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 61
16 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 73
17 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 54
18 Obavještenje o prijavi ispita 161
19 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 54
20 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 116
21 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 121
22 Ekonomija kulture - Vježbe 89
23 Obavještenje o održavanju nastave 156
24 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 108
25 Ekonomija kulture - Predavanja 76
26 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 152
27 Ekonomika turizma - Vježbe 100
28 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 91
29 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 128
30 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 110
31 Promocija u turizmu - Ispit 77
32 Obavještenje o prijavi ispita 179
33 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 230
34 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 183
35 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 384
36 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 259
37 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 285
38 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 386
39 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 211
40 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 162
41 Promocija u turizmu - Ispit 179
42 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 116
43 Obavještenje o prijavi ispita 246
44 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 264
45 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 175
46 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 209
47 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 227
48 Osnovi ekonomije - Obavještenje 305
49 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 226
50 Promocija u turizmu - Ispit 213
51 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 398
52 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 286
53 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 691
54 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 653
55 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 273
56 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 294
57 Pravo u turizmu - Obavještenje 233
58 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 210
59 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 245
60 Promocija u turizmu - Ispit 186
61 Ekonomija kulture - Ispit 213
62 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 197
63 Promocija u turizmu - Ispit 193
64 Njemački poslovni jezik - Ispit 180
65 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 201
66 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 225
67 Engleski poslovni jezik - Ispit 162
68 Promocija u turizmu - Obavještenje 238
69 Pravo u turizmu - Obavještenje 221
70 Obavještenje o prijavi ispita 199
71 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 230
72 Obavještenje o preuzimanju indeksa 182
73 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 370
74 Obavještenje o preuzimanju indeksa 259
75 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 255
76 Pravo u turizmu - Obavještenje 270
77 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 268
78 Spisak tema za završne radove 331
79 Promocija u turizmu - Obavještenje 242
80 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 297
81 Engleski jezik 2 - Obavještenje 427
82 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 201
83 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 222
84 Engleski poslovni jezik - Ispit 339
85 Njemački poslovni jezik - Ispit 296
86 Ekonomija kulture - Ispit 249
87 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 201
88 Engleski jezik 3 - Predavanja 183
89 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 225
90 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 275
91 Obavještenje o prijavi ispita 300
92 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 259
93 Menadžment manifestacija - Predavanja 248
94 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 342
95 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 314
96 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 268
97 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 379
98 Pravo u turizmu - Ispit 223
99 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 233
100 Pravo u turizmu - Predavanja 291
101 Turizam i ekologija - Ispit 214
102 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 294
103 Osnove ekonomije - Obavještenje 310
104 Osnove statistike i demografija - Ispit 236
105 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 401
106 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 286
107 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 220
108 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 250
109 Finansijsko poslovanje - Vježbe 263
110 Turizam i ekologija - Predavanja 180
111 Menadžment manifestacija - Predavanja 269
112 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 241
113 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 255
114 Turizam i ekologija - Ispit 185
115 Njemački jezik 3 - Ispit 299
116 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 369
117 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 243
118 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 277
119 Raspored nastave - Zimski semestar 544
120 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 461
121 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 236
122 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 242
123 Turizam i ekologija - Ispit 221
124 Raspored nastave - Zimski semestar 592
125 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 240
126 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 277
127 Osnove ekonomije - Obavještenje 323
128 Obavještenje o prepisu studenata 268
129 Ekonomija kulture - Ispit 202
130 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 320
131 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 523
132 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 409
133 Osnove ekonomije - Obavještenje 252
134 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 567
135 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 262
136 Pravo u turizmu - Obavještenje 366
137 Obavještenje o prijavi ispita 393
138 Pravo u turizmu - Ispit 228
139 Njemački jezik 1 - Obavještenje 357
140 Osnovi ekonomije - Obavještenje 377
141 Osnove matematike za ekonomiste 319
142 Turizam i ekologija - Ispit 394
143 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 328
144 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 292
145 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 539
146 Obavještenje o prijavi ispita 584
147 Pravo u turizmu - Obavještenje 866
148 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 686
149 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 628
150 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 666
151 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 585
152 Osnovi ekonomije - Obavještenje 514
153 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 443
154 Finansijsko poslovanje - Ispit 466
155 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 524
156 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 502
157 Turističke destinacije - Ispit 472
158 Menadžment manifestacija - Ispit 517
159 Obavještenje o prijavi ispita 533
160 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 597
161 Njemački jezik 3 - Obavještenje 547
162 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 525
163 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 617
164 Pravo u turizmu - Obavještenje 571
165 Pravo u turizmu - Ispit 657
166 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 602
167 Osnove ekonomije - Obavještenje 661
168 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 671
169 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 584
170 Engleski jezik 3 - Obavještenje 538
171 Turistička geografija - Vježbe 584
172 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 566
173 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 570
174 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 580
175 Ekonomika turizma - Obavještenje 595
176 Obavještenje o prijavi ispita 472
177 Obavještenje o ovjeri semestra 601
178 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 552
179 Njemački jezik 3 - Predavanja 588
180 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 557
181 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 536
182 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 559
183 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 554
184 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 527
185 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 660
186 Obavještenje o prijavi ispita 897
187 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 795
188 Osnove statistike i demografija - Vježbe 807
189 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 666
190 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 708
191 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 599
192 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 569
193 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 600
194 Turističke destinacije - Obavještenje 619
195 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 662
196 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 795
197 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 729
198 Osnove ekonomije - Ispit 689
199 Finansijsko poslovanje - Ispit 698
200 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 761
201 Osnove ekonomije - Obavješetenje 657
202 Ekonomika turizma - Obavještenje 770
203 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 718
204 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 800
205 Turistička geografija - Vježbe 700
206 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 752
207 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 739
208 Turističke destinacije - Obavještenje 751
209 Njemački jezik 4 - Ispit 715
210 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 721
211 Obavještenje o prijavi ispita 843
212 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1013
213 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 942
214 Turističke destinacije - Vježbe 751
215 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 901
216 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 766
217 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 857
218 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 800
219 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 887
220 Turistička geografija - Ispit 783
221 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 858
222 Osnove statistike i demografija - Vježbe 938
223 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 890
224 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 847
225 Obavještenje o prijavi ispita 1152
226 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1117
227 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 942
228 Ekonomika turizma - Ispit 989
229 Finansijsko poslovanje - Ispit 1070
230 Osnove ekonomije - Ispit 1266
231 Raspored predavanja za ljetni semestar 1330
232 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1040
233 Osnove ekonomije - Obavještenje 1108
234 Obavještenje za studente 4. godine 1265
235 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1427
236 Obavještenje o prijavi ispita 1184
237 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1133
238 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1324
239 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1159
240 Promocija u turizmu - Ispit 1234
241 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1346
242 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1166
243 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1136
244 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1339
245 Obavještenje o prijavi ispita 1429
246 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1242
247 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1101
248 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1175
249 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1247
250 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1183
251 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 1642
252 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1343
253 Promocija u turizmu - Obavještenje 1475
254 Pravo u turizmu - Obavještenje 1440
255 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1208
256 Engleski jezika 2 - Predavanja 1303
257 Engleski jezik 1 - Predavanja 1408
258 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1546
259 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1435
260 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1538
261 Osnove ekonomije - Obavještenje 1535
262 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 1619
263 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1461
264 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1368
265 Obavještenje o prijavi ispita 1460
266 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1483
267 Osnove ekonomije - Vježbe 1439
268 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1541
269 Ekonomika turizma - Ispit 1412
270 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1589
271 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1469
272 Promocija u turizmu - Obavještenje 1804
273 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1574
274 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1388
275 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1516
276 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1537
277 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1513
278 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1514
279 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1273
280 Osnove ekonomije - Vježbe 1452
281 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1493
282 Obavještenje o odgađanju nastave 1508
283 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1478
284 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1550
285 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1528
286 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1446
287 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1627
288 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1411
289 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1623
290 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1444
291 Obavještenje o prijavi ispita 1433
292 Njemački jezik - Obavještenje 1484
293 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1531
294 Menadžment manifestacija - Predavanja 1658
295 Osnove statistike i demografija - Ispit 1388
296 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1426
297 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1603
298 Osnove statistike i demografija - Ispit 1597
299 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1575
300 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1578
301 Osnove ekonomije - Obavještenje 1563
302 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1570
303 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1479
304 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1517
305 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1483
306 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1484
307 Pravo u turizmu - Vježbe 1556
308 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1552
309 Obavještenje o prijavi ispita 1550
310 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 1651
311 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1536
312 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 1912
313 Marketing menadžment - Ispit 1470
314 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1547
315 Osnove ekonomije - Obavještenje 1675
316 Ekonomika turizma - Ispit 1553
317 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1536
318 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1526
319 Pravo u turizmu - Vježbe 1557
320 Obavještenje o stručnoj praksi 1681
321 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1599
322 Engleski jezik 1 - Predavanja 1594
323 Njemački jezik 3 - Ispit 1547
324 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1532
325 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1582
326 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1626
327 Obavještenje o prijavi ispita 1655
328 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 1643
329 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1530
330 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1550
331 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1640
332 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1648
333 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1658
334 Osnove ekonomije - Vježbe 1791
335 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1592
336 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1571
337 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 1748
338 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1504
339 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1732
340 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 1656
341 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1626
342 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 1929
343 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1748
344 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 1983
345 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1746
346 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1870
347 Njemački jezik 1 - Ispit 1901
348 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1886
349 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2111
350 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1710
351 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1745
352 Pravo u turizmu - Ispit 1799
353 Osnove ekonomije - Obavještenje 1980
354 Obavještenje o prijavi ispita 1951
355 Njemački jezik 1 - Ispit 2105
356 Osnovi matematike za ekonomiste 2181
357 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1933
358 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1962
359 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2031
360 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 1987
361 Osnove ekonomije - Obavještenje 2030
362 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1948
363 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 1934
364 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2112
365 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2163
366 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 1999
367 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1927
368 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1939
369 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2231
370 Turistička geografija - Vježbe 1919
371 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2038
372 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1732
373 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2148
374 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2171
375 Turistička geografija - Vježbe 2045
376 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1841
377 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 1992
378 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1959
379 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2089
380 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2023
381 Engleski jezik 3 - Predavanja 2027
382 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2064
383 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1947
384 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2115
385 Turistička geografija - Vježbe 2068
386 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2133
387 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2232
388 Obavještenje o prijavi ispita 2153
389 Osnove statistike i demografija - Ispit 2347
390 Turistička geografija - Vježbe 1937
391 Turistička geografija - Vježbe 2082
392 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1974
393 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2255
394 Turistička geografija - Vježbe 1989
395 Engleski jezik 4 - Predavanja 1944
396 Engleski jezik 3 - Predavanja 2194
397 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2087
398 Pravo u turizmu - Ispit 2041
399 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1967
400 Turistička geografija - Vježbe 2108
401 Turističke destinacije - Predavanja 2004
402 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2123
403 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2106
404 Sociologija kulture i religije - Ispit 1941
405 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2035
406 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1970
407 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2052
408 Pravo u turizmu - Ispit 2040
409 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1925
410 Nejmački jezik – Termini nastave 2138
411 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2124
412 Njemački jezik - Ispit 2131
413 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2014
414 Treća godina - Predavanja i vježbe 2112
415 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2085
416 Ekonomika turizma - Vježbe 2137
417 Obavještenje o prijavi ispita 2170
418 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2214
419 Ekonomika turizma - Predavanja 2267
420 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2310
421 Obavještenje o prijavi ispita 2347
422 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2334
423 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2140
424 Turističke destinacije - Vježbe 2307
425 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2336
426 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2434
427 Raspored nastave - Ljetni semestar 2763
428 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2264
429 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2532
430 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2254
431 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2435
432 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2256
433 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2396
434 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2450
435 Obavještenje o prijavi ispita 2347
436 Sociologija kulture i religije- Ispit 2511
437 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2391
438 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2319
439 Pravo u turizmu - Ispit 2513
440 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2411
441 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2373
442 Pravo u turizmu - Obavještenje 2402
443 Pravo u turizmu - Ispit 2251
444 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2410
445 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2433
446 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2370
447 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2345
448 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2276
449 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2348
450 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2439
451 Menadžment manifestacija - Vježbe 2255
452 Obavještenje o prijavi ispita 2616
453 Promocija u turizmu - Vježbe 2296
454 Promocija u turizmu - Obavještenje 2484
455 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2633
456 Pravo u turizmu - Obavještenje 2513
457 Pravo u turizmu - Predavanja 2550
458 Pravo u turizmu - Obavještenje 2287
459 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2484
460 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2516
461 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2410
462 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2458
463 Pravo u turizmu - Obavještenje 2599
464 Druga godina - Predavanja 2369
465 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2603
466 Obavještenje o prijavi ispita 2373
467 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2112
468 Pravo u turizmu - Obavještenje 2365
469 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2500
470 Parvo u turizmu - Ispit 2412
471 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2342
472 Pravo u turizmu - Predavanja 2423
473 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2403
474 Promocija u turizmu - Obavještenje 2440
475 Druga godina - Predavanja 2446
476 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2581
477 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2600
478 Paravo u turizmu - Obavještenje 2667
479 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2613
480 Obavještenje o odgađanju nastave 2438
481 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2285
482 Menadžment manifestacija - Predavanja 2423
483 Pravo u turizmu - Obavještenje 2394
484 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2638
485 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2249
486 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2576
487 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2438
488 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2452
489 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2566
490 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2609
491 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2665
492 Prijava za EIAT konferenciju 2389
493 Obavještenje o prijavi ispita 2657
494 Obavještenje - "Kolizija" 2479
495 Obavještenje o promociji diploma 2291
496 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2346
497 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2438
498 Pravo u turizmu - Obavještenje 2505
499 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 2770
500 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2589
501 Obavještenje o upisu studenata 2460
502 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2534
503 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2478
504 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2359
505 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2206
506 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2332
507 Osnove ekonomije - Predavanje 2617
508 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2398
509 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2552
510 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2579
511 Promocija u turizmu - Predavanja 2433
512 Finansijsko poslovanje - Ispit 2487
513 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2393
514 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2285
515 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2418
516 Obavještenje o uslovima za upis godine 2445
517 Pravo u turizmu - Predavanja 2332
518 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2484
519 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2502
520 Pravo u turizmu - Ispit 2593
521 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 2653
522 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2325
523 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2498
524 Pravo u turizmu -Ispit 2508
525 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2424
526 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2481
527 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2416
528 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 2663
529 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2630
530 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2410
531 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2436
532 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2423
533 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2309
534 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2597
535 Parvo u turizmu - Ispit 2513
536 Ekonomika turizma - Obavještenje 2455
537 Njemački jezik - Obavještenje 2523
538 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2573
539 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2583
540 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2469
541 Brucoško jutro - Obavještenje 2477
542 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2439
543 Obavještenje o prijavi ispita 2483
544 Raspored nastave - Zimski semestar 2862
545 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2501
546 Osnove statistike i demografija - Ispit 2683
547 Pravo u turizmu - Obavještenje 2319
548 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3073
549 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2585
550 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2378
551 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2303
552 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2588
553 Obavještenje o prijavi ispita 2666
554 Finansijsko poslovanje - Ispit 2704
555 Pravo u turizmu - Obavještenje 2604
556 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2519
557 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2780
558 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2507
559 Obavještenje o prijavi ispita 2671
560 Njemački jezik - Obavještenje 2726
561 Ekonomika turizma - Obavještenje 3055
562 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2795
563 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2729
564 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2735
565 Obavještenje o prijavi ispita 2678
566 Sociologija kulture i religije - Ispit 2596
567 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2719
568 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2350
569 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3546
570 Obavještenje o regulisanju obaveza 2584
571 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2776
572 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2735
573 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2483
574 Ekonomika turizma - Vježbe 2692
575 Obavještenje o predavanjima 2625
576 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2562
577 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3129
578 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2632
579 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3031
580 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 2775
581 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2672
582 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2654
583 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3017
584 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2514
585 Pravo u turizmu - Obavještenje 2783
586 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 2784
587 Turizam i ekologija - Ispit 2805
588 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2934
589 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 2893
590 Ekonomika turizma - Predavanja 2543
591 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2863
592 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2707
593 Njemački jezik 2 - Predavanja 2669
594 Engleski poslovni jezik - Predavanja 2939
595 Ekonomika turizma - Predavanja 2536
596 Ekonomika turizma - Predavanja 2735
597 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2550
598 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2963
599 Ekonomika turizma - Vježbe 2709
600 Pravo u turizmu - Obavještenje 2901
601 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3050
602 Raspored nastave - Ljetni semestar 3414
603 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2878
604 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2751
605 Pravo u turizmu - Obavještenje 2820
606 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2613
607 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2751
608 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 2836
609 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2763
610 Ekonomika turizma - Ispit 2682
611 Sociologija kulture i religije - Ispit 2790
612 Privredno pravo - Obavještenje 2897
613 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2762
614 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 2875
615 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3071
616 Turistička geografija - Ispit 2766
617 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2932
618 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2966
619 Pravo u turizmu - Obavještenje 2955
620 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3167
621 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2791
622 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2890
623 Obavještenje o podjeli indeksa 2870
624 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3032
625 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3040
626 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2951
627 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2992
628 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2908
629 Obavještenje o regulisanju statusa 2885
630 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3075
631 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 2892
632 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3131
633 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3036
634 Pravo u turizmu - Obavještenje 2916
635 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2897
636 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2933
637 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2922
638 Obavještenje za studente strane državljane 2917
639 Promocija u turizmu - Obavještenje 2990
640 Pravo u turizmu - Ispit 2913
641 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 2765
642 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2791
643 Pravo u turizmu - Vježbe 2809
644 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2930
645 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2592
646 Pravo u turizmu - Obavještenje 2882
647 Obavještenje o stručnoj praksi 3077
648 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2864
649 Engleski jezik 1 - Predavanja 3231
650 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 2978
651 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4035
652 Sociologija kulture i religije - Ispit 2900
653 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2997
654 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 2726
655 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2808
656 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2902
657 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2854
658 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3001
659 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2710
660 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3110
661 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 2954
662 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3032
663 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2887
664 Raspored nastave - Zimski semestar 3076
665 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 2975
666 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3103
667 Obavještenje o održavanju vježbi 2870
668 Studentska služba - Obavještenje 3186
669 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2870
670 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3066
671 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3016
672 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 2962
673 Brucoško jutro - Obavještenje 3084
674 Finansijsko poslovanje - Ispit 2992
675 Raspored nastave - Zimski semestar 3103
676 Obavještenje o prijavi ispita 3125
677 Finansijsko poslovanje - Ispit 2882
678 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3021
679 Obavještenje o prijavi ispita 3588
680 Finansijsko poslovanje - Ispit 3167
681 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3185
682 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3529
683 Turizam i ekologija - Ispit 3225
684 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3296
685 Pravo u turizmu - Ispit 3326
686 Finansijsko poslovanje - Ispit 3234
687 Obavještenje o prijavi ispita 3250
688 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3408
689 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3255
690 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3215
691 Turističke destinacije - Ispit 3180
692 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3070
693 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3145
694 Turističke destinacije - Predavanja 4074
695 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3204
696 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3181
697 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3580
698 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3242
699 Ekonomika turizma - Predavanja 3529
700 Ekonomika turizma - Predavanja 3269
701 Finansijsko poslovanje - Ispit 3464
702 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3544
703 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3605
704 Turističke destinacije - Predavanja 3139
705 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3425
706 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3225
707 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3424
708 Osnove statistike i demografija - Ispit 3435
709 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3289
710 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3373
711 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3568
712 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3477
713 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3438
714 Sociologija kulture i religije - Ispit 3592
715 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3446
716 Obavještenje o prijavi ispita 3163
717 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3195
718 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3184
719 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3325
720 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3253
721 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3488
722 Njemački jezik 2 - Predavanja 3461
723 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3445
724 Pravo u turizmu - Ispit 3536
725 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 3761
726 Osnovi ekonomije - Ispit 3431
727 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3715
728 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3558
729 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3472
730 Pravo u turizmu - Obavještenje 3497
731 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3285
732 Obavještenje o prijavi ispita 3440
733 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3336
734 Osnove ekonomije - Obavještenje 3289
735 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3545
736 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3526
737 Osnove ekonomije - Vježbe 3223
738 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3261
739 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3446
740 Pravo u turizmu - Obavještenje 3474
741 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 3908
742 Obavještenje o prijavi ispita 3410
743 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3362
744 Osnove ekonomije - Vježbe 3426
745 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3643
746 Pravo u turizmu - Predavanja 3552
747 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4226
748 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3765
749 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 3695
750 Pravo u turizmu - Vježbe 3483
751 Osnove ekonomije - Predavanja 3334
752 Pravo u turizmu - Obavještenje 3453
753 Obavještenje o regulisanju statusa 3530
754 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3477
755 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3390
756 Obavještenje o odlaganju predavanja 3372
757 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3613
758 Osnove ekonomije - Vježbe 3588
759 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3594
760 Osnove ekonomije - Predavanja 3545
761 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3451
762 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3611
763 Pravo u turizmu - Predavanje 3496
764 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 3713
765 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3504
766 Osnovi ekonomije - Vježbe 3593
767 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3538
768 Osnovi ekonomije - Predavanja 3724
769 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3579
770 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3848
771 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3603
772 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3399
773 Obavještenje o pravilima studiranja 3638
774 Osnovi ekonomije - Vježbe 3656
775 Obavješetenje o upisu studenata 3535
776 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3516
777 Obavješetenje o terminima ispita 3588
778 Brucoško jutro - Obavještenje 3614
779 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3760
780 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3542
781 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4108
782 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 3728
783 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3707
784 Osnovi ekonomije - Ispit 3744
785 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3524
786 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4330
787 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 3912
788 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3676
789 Ekonomika turizma - Ispit 3712
790 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3458
791 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3702
792 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3792
793 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4464
794 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4215
795 Pravo u turizmu - Predavanje 3775
796 Engleski jezik - Predavanja 3965
797 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3902
798 Marketing menadžment - Obavještenje 4050
799 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4023
800 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4069
801 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3881
802 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4414
803 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 3927
804 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3901
805 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4049
806 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4363
807 Osnove ekonomije - Vježbe 4022
808 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3777
809 Osnove ekonomije - Vježbe 3809
810 Osnove ekonomije - Predavanja 3845
811 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3499
812 Raspored predavanja - Termini nadoknade 3735
813 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4040
814 Osnove ekonomije - Predavanja 4042
815 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3869
816 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3830
817 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 3908
818 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3908
819 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4053
820 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4268
821 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4753
822 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3793
823 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4280
824 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4060
825 Osnovi ekonomije - Vježbe 3898
826 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3982
827 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4077
828 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4046
829 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3948
830 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4345
831 Brucoško jutro - Obavještenje 3859
832 Obavještenje o početku nastave 3858
833 Njemački jezik 1 - Ispit 3844
834 Osnove statistike i demografija - Ispit 3852
835 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4399
836 Sociologija kulture i religije - Ispit 3964
837 Turistička geografija - Ispit 4066
838 Ekonomika turizma - Ispit 4239
839 Engleski jezik 1 - Ispit 3982
840 Obavještenje o ovjeri semestra 4033
841 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4309
842 Ekonomika turizma - Predavanja 4020
843 Ekonomika turizma - Predavanja 4017
844 Ekonomika turizma - Predavanja 4260
845 Turistička geografija - Ispit 4170
846 Sociologija kulture i religije - Ispit 4229
847 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 4732
848 Ekonomika turizma - Predavanja 4263
849 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4592
850 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4328
851 Turistička geografija - Ispit 4345
852 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4384
853 Turistička geografija - Ispit 4276
854 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4262
855 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4230
856 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4167
857 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4425
858 Turistička geografija - Predavanja 4405
859 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4178
860 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4435
861 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4196
862 Raspored predavanja - Peta sedmica 4368
863 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4190
864 Raspored predavanja - Treća sedmica 4427
865 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4436
866 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4362
867 Raspored predavanja - Druga sedmica 4386
868 Raspored predavanja - Prva sedmica 4421
869 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4852
870 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4316
871 Upis 2012/13 - Obavještenje 4955
872 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4768
873 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 4719
874 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 4755
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 76 gostiju na mreži