Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 25
2 Studijska posjeta 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 80
3 Osnove ekonomije - Vježbe 109
4 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 427
5 Obavještenje o prijavi ispita 297
6 Ispitni rokovi januar - april 2020. godine 310
7 Teme za završne (diplomske) radove u akademskoj 2019/20. godini 251
8 Pravo u turizmu - Obavještenje 177
9 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 150
10 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 161
11 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 116
12 Pravo u turizmu - Vježbe 161
13 Obavještenje o prijavi ispita 238
14 Obavještenje o upisu kolizije 223
15 Obavještenje o prelasku na budžetsko finasiranje studija 282
16 Pravo u turizmu - Obavještenje 194
17 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 320
18 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 258
19 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 282
20 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 271
21 Obavještenje o upisu kolizije 203
22 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 158
23 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 220
24 Pravo u turizmu - Obavještenje 191
25 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 236
26 Svjetska privreda i turizam - Ispit 182
27 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 185
28 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 161
29 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 172
30 Obavještenje o prijavi ispita 275
31 Menadžment manifestacija - Predavanja 185
32 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 198
33 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 187
34 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 288
35 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 277
36 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 287
37 Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 356
38 Obavještenje o nadoknadi predavanja 395
39 Finasijsko poslovanje - Ispit 243
40 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 231
41 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 253
42 Osnove ekonomije - Ispit 363
43 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 264
44 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 263
45 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 262
46 Turističke destinacije - Ispit 357
47 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 391
48 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 300
49 Obavještenje o prijavi ispita 358
50 Engleski jezik 1 - Obavještenje 707
51 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 326
52 Obavještenje o održavanju vježbi 387
53 Raspored nastave - Zimski semestar 755
54 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 390
55 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 523
56 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 584
57 Obavještenje o prijavi ispita 357
58 Turistička geografija - Ispit 446
59 Njemački jezik 2 - Ispit 372
60 Turizam i ekologija - Ispit 333
61 Njemački jezik 3 - Ispit 325
62 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 367
63 Obavještenje o prijavi ispita 404
64 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 365
65 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 433
66 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 364
67 Njemački jezik I - Ispit 412
68 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 361
69 Obavještenje o prijavi ispita 485
70 Turizam i ekologija - Ispit 669
71 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 642
72 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 563
73 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 564
74 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 664
75 Pravo u turizmu - Obavještenje 631
76 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 579
77 Obavještenje o prijavi ispita 603
78 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 570
79 Turizam i ekologija - Ispit 608
80 Njemački jezik 2 - Ispit 618
81 Studentska anketa - Obavještenje 571
82 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 613
83 Ekonomika turizma - Ispit 575
84 Obavještenje o ovjeri semestra 701
85 Obavještenje o prijavi ispita 793
86 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 664
87 Obavještenje o izmjeni predavanja 615
88 Ekonomija kulture - Predavanja 570
89 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 586
90 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 658
91 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 613
92 Ekonomika kulture - Predavanja 648
93 Obavještenje o prijavi ispita 798
94 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 636
95 Ekonomika kulture - Predavanja 696
96 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 951
97 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 725
98 Turistička geografija - Ispit 676
99 Ekonomika turizma - Ispit 776
100 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 770
101 Ekonomija kulture - Ispit 764
102 Obavještenje o aprilskom roku 768
103 Turističke destinacije - Obavještenje 667
104 Obavještenje o prijavi ispita 707
105 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 843
106 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 658
107 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 734
108 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 779
109 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 722
110 Promocija u turizmu - Ispit 708
111 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 691
112 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 677
113 Promocija u turizmu - Ispit 696
114 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 726
115 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 739
116 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 676
117 Obavještenje o prijavi ispita 792
118 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 770
119 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 788
120 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 757
121 Ekonomija kulture - Vježbe 787
122 Obavještenje o održavanju nastave 779
123 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 759
124 Ekonomija kulture - Predavanja 715
125 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 823
126 Ekonomika turizma - Vježbe 997
127 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 765
128 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 805
129 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 803
130 Promocija u turizmu - Ispit 772
131 Obavještenje o prijavi ispita 854
132 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1065
133 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 877
134 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 1094
135 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 895
136 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 978
137 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 1045
138 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 864
139 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 849
140 Promocija u turizmu - Ispit 900
141 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 750
142 Obavještenje o prijavi ispita 922
143 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 880
144 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 761
145 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 891
146 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 849
147 Osnovi ekonomije - Obavještenje 970
148 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 911
149 Promocija u turizmu - Ispit 876
150 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 1074
151 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 990
152 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1351
153 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1336
154 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 926
155 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 962
156 Pravo u turizmu - Obavještenje 898
157 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 831
158 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 938
159 Promocija u turizmu - Ispit 847
160 Ekonomija kulture - Ispit 899
161 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 807
162 Promocija u turizmu - Ispit 874
163 Njemački poslovni jezik - Ispit 831
164 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 862
165 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 860
166 Engleski poslovni jezik - Ispit 804
167 Promocija u turizmu - Obavještenje 892
168 Pravo u turizmu - Obavještenje 937
169 Obavještenje o prijavi ispita 1006
170 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 856
171 Obavještenje o preuzimanju indeksa 768
172 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1074
173 Obavještenje o preuzimanju indeksa 914
174 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 928
175 Pravo u turizmu - Obavještenje 931
176 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 929
177 Spisak tema za završne radove 1042
178 Promocija u turizmu - Obavještenje 837
179 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 955
180 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1118
181 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 832
182 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 898
183 Engleski poslovni jezik - Ispit 1029
184 Njemački poslovni jezik - Ispit 925
185 Ekonomija kulture - Ispit 903
186 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 869
187 Engleski jezik 3 - Predavanja 821
188 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 839
189 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 904
190 Obavještenje o prijavi ispita 966
191 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 927
192 Menadžment manifestacija - Predavanja 894
193 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1024
194 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1035
195 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 907
196 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 1015
197 Pravo u turizmu - Ispit 861
198 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 897
199 Pravo u turizmu - Predavanja 951
200 Turizam i ekologija - Ispit 856
201 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 983
202 Osnove ekonomije - Obavještenje 960
203 Osnove statistike i demografija - Ispit 876
204 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 1101
205 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 940
206 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 874
207 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 871
208 Finansijsko poslovanje - Vježbe 881
209 Turizam i ekologija - Predavanja 772
210 Menadžment manifestacija - Predavanja 993
211 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 861
212 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 881
213 Turizam i ekologija - Ispit 843
214 Njemački jezik 3 - Ispit 895
215 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1044
216 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 858
217 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 913
218 Raspored nastave - Zimski semestar 1218
219 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 1097
220 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 856
221 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 850
222 Turizam i ekologija - Ispit 887
223 Raspored nastave - Zimski semestar 1281
224 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 844
225 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 922
226 Osnove ekonomije - Obavještenje 957
227 Obavještenje o prepisu studenata 913
228 Ekonomija kulture - Ispit 815
229 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 962
230 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1140
231 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1106
232 Osnove ekonomije - Obavještenje 896
233 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1267
234 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 900
235 Pravo u turizmu - Obavještenje 1030
236 Obavještenje o prijavi ispita 1086
237 Pravo u turizmu - Ispit 1030
238 Njemački jezik 1 - Obavještenje 1075
239 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1095
240 Osnove matematike za ekonomiste 1005
241 Turizam i ekologija - Ispit 1088
242 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 975
243 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 925
244 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 1249
245 Obavještenje o prijavi ispita 1215
246 Pravo u turizmu - Obavještenje 1567
247 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1460
248 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1317
249 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1347
250 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1246
251 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1172
252 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1128
253 Finansijsko poslovanje - Ispit 1149
254 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1229
255 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1158
256 Turističke destinacije - Ispit 1122
257 Menadžment manifestacija - Ispit 1187
258 Obavještenje o prijavi ispita 1230
259 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1345
260 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1230
261 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1210
262 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1255
263 Pravo u turizmu - Obavještenje 1265
264 Pravo u turizmu - Ispit 1337
265 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1343
266 Osnove ekonomije - Obavještenje 1361
267 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1385
268 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1262
269 Engleski jezik 3 - Obavještenje 1256
270 Turistička geografija - Vježbe 1258
271 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1227
272 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1211
273 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1231
274 Ekonomika turizma - Obavještenje 1231
275 Obavještenje o prijavi ispita 1136
276 Obavještenje o ovjeri semestra 1129
277 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1228
278 Njemački jezik 3 - Predavanja 1307
279 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1200
280 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1186
281 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1202
282 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1263
283 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1209
284 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1363
285 Obavještenje o prijavi ispita 1510
286 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1458
287 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1470
288 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1391
289 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1378
290 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1206
291 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 1130
292 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1237
293 Turističke destinacije - Obavještenje 1297
294 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1287
295 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1503
296 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1453
297 Osnove ekonomije - Ispit 1372
298 Finansijsko poslovanje - Ispit 1450
299 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1452
300 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1291
301 Ekonomika turizma - Obavještenje 1480
302 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1389
303 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1512
304 Turistička geografija - Vježbe 1355
305 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1402
306 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1435
307 Turističke destinacije - Obavještenje 1410
308 Njemački jezik 4 - Ispit 1400
309 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1374
310 Obavještenje o prijavi ispita 1443
311 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1766
312 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1673
313 Turističke destinacije - Vježbe 1394
314 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1524
315 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1416
316 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1519
317 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1502
318 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1569
319 Turistička geografija - Ispit 1476
320 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1526
321 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1600
322 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1490
323 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1500
324 Obavještenje o prijavi ispita 1811
325 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1866
326 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1576
327 Ekonomika turizma - Ispit 1718
328 Finansijsko poslovanje - Ispit 1740
329 Osnove ekonomije - Ispit 1996
330 Raspored predavanja za ljetni semestar 2138
331 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1729
332 Osnove ekonomije - Obavještenje 1809
333 Obavještenje za studente 4. godine 1929
334 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2108
335 Obavještenje o prijavi ispita 1845
336 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1775
337 Obavještenje o povratu sredstava studentima 2018
338 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1879
339 Promocija u turizmu - Ispit 1909
340 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2052
341 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1823
342 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1740
343 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1991
344 Obavještenje o prijavi ispita 2095
345 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1903
346 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1771
347 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1843
348 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1901
349 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1849
350 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2331
351 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2017
352 Promocija u turizmu - Obavještenje 2189
353 Pravo u turizmu - Obavještenje 2083
354 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1972
355 Engleski jezika 2 - Predavanja 1972
356 Engleski jezik 1 - Predavanja 2130
357 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2225
358 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2078
359 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2227
360 Osnove ekonomije - Obavještenje 2225
361 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2297
362 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 2020
363 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2053
364 Obavještenje o prijavi ispita 2127
365 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2156
366 Osnove ekonomije - Vježbe 2804
367 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2269
368 Ekonomika turizma - Ispit 2114
369 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2287
370 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 2107
371 Promocija u turizmu - Obavještenje 2507
372 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2178
373 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 2037
374 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2174
375 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2259
376 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2158
377 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2225
378 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1899
379 Osnove ekonomije - Vježbe 2159
380 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2136
381 Obavještenje o odgađanju nastave 2173
382 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2127
383 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2229
384 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2166
385 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2147
386 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2331
387 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2101
388 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2293
389 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2040
390 Obavještenje o prijavi ispita 2078
391 Njemački jezik - Obavještenje 2177
392 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2176
393 Menadžment manifestacija - Predavanja 2381
394 Osnove statistike i demografija - Ispit 1932
395 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2077
396 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2305
397 Osnove statistike i demografija - Ispit 2334
398 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2289
399 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 2223
400 Osnove ekonomije - Obavještenje 2237
401 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2264
402 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2162
403 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2156
404 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2165
405 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2147
406 Pravo u turizmu - Vježbe 2234
407 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2315
408 Obavještenje o prijavi ispita 2228
409 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2318
410 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2155
411 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2634
412 Marketing menadžment - Ispit 2122
413 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2212
414 Osnove ekonomije - Obavještenje 2327
415 Ekonomika turizma - Ispit 2177
416 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2155
417 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2195
418 Pravo u turizmu - Vježbe 2232
419 Obavještenje o stručnoj praksi 2407
420 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2265
421 Engleski jezik 1 - Predavanja 2274
422 Njemački jezik 3 - Ispit 2192
423 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2150
424 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2251
425 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2308
426 Obavještenje o prijavi ispita 2333
427 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2345
428 Prijava za EIAT2017 konferenciju 2217
429 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2208
430 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2258
431 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2300
432 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2291
433 Osnove ekonomije - Vježbe 2477
434 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2250
435 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2322
436 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2453
437 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2169
438 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2390
439 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2334
440 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2262
441 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2597
442 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2435
443 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2637
444 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2418
445 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2548
446 Njemački jezik 1 - Ispit 2560
447 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2577
448 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2803
449 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2353
450 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2396
451 Pravo u turizmu - Ispit 2449
452 Osnove ekonomije - Obavještenje 2659
453 Obavještenje o prijavi ispita 2736
454 Njemački jezik 1 - Ispit 2796
455 Osnovi matematike za ekonomiste 2871
456 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2556
457 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2681
458 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2731
459 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2675
460 Osnove ekonomije - Obavještenje 2700
461 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2584
462 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2626
463 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2781
464 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2831
465 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2635
466 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2660
467 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2607
468 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2908
469 Turistička geografija - Vježbe 2577
470 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2671
471 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2360
472 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2785
473 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2857
474 Turistička geografija - Vježbe 2766
475 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2348
476 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2679
477 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2678
478 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2808
479 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2742
480 Engleski jezik 3 - Predavanja 2724
481 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2759
482 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2633
483 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2893
484 Turistička geografija - Vježbe 2793
485 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2683
486 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2934
487 Obavještenje o prijavi ispita 2915
488 Osnove statistike i demografija - Ispit 3035
489 Turistička geografija - Vježbe 2620
490 Turistička geografija - Vježbe 2764
491 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2638
492 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2921
493 Turistička geografija - Vježbe 2700
494 Engleski jezik 4 - Predavanja 2634
495 Engleski jezik 3 - Predavanja 2911
496 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2734
497 Pravo u turizmu - Ispit 2736
498 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2663
499 Turistička geografija - Vježbe 2765
500 Turističke destinacije - Predavanja 2644
501 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2755
502 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2811
503 Sociologija kulture i religije - Ispit 2594
504 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2778
505 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2571
506 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2696
507 Pravo u turizmu - Ispit 2718
508 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2618
509 Nejmački jezik – Termini nastave 2825
510 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2756
511 Njemački jezik - Ispit 2773
512 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2701
513 Treća godina - Predavanja i vježbe 2823
514 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2754
515 Ekonomika turizma - Vježbe 2785
516 Obavještenje o prijavi ispita 2859
517 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2819
518 Ekonomika turizma - Predavanja 2911
519 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2978
520 Obavještenje o prijavi ispita 3081
521 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 3143
522 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2728
523 Turističke destinacije - Vježbe 3005
524 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2996
525 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3108
526 Raspored nastave - Ljetni semestar 3348
527 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2915
528 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3203
529 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2945
530 Svjetska privreda i turizam - Ispit 3053
531 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2944
532 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3138
533 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3202
534 Obavještenje o prijavi ispita 3098
535 Sociologija kulture i religije- Ispit 3173
536 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3128
537 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2984
538 Pravo u turizmu - Ispit 3287
539 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3075
540 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 3074
541 Pravo u turizmu - Obavještenje 3099
542 Pravo u turizmu - Ispit 2913
543 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3087
544 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3150
545 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3041
546 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2966
547 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2923
548 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 3063
549 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3155
550 Menadžment manifestacija - Vježbe 2959
551 Obavještenje o prijavi ispita 3309
552 Promocija u turizmu - Vježbe 2989
553 Promocija u turizmu - Obavještenje 3181
554 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3298
555 Pravo u turizmu - Obavještenje 3162
556 Pravo u turizmu - Predavanja 3277
557 Pravo u turizmu - Obavještenje 2960
558 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3118
559 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3175
560 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3094
561 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3141
562 Pravo u turizmu - Obavještenje 3295
563 Druga godina - Predavanja 2986
564 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 3253
565 Obavještenje o prijavi ispita 3022
566 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2814
567 Pravo u turizmu - Obavještenje 3072
568 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3200
569 Parvo u turizmu - Ispit 3063
570 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 3038
571 Pravo u turizmu - Predavanja 3106
572 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3031
573 Promocija u turizmu - Obavještenje 3070
574 Druga godina - Predavanja 3087
575 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3289
576 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3215
577 Paravo u turizmu - Obavještenje 3310
578 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3235
579 Obavještenje o odgađanju nastave 3068
580 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2952
581 Menadžment manifestacija - Predavanja 3045
582 Pravo u turizmu - Obavještenje 3000
583 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3243
584 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2933
585 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3242
586 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3153
587 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 3090
588 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3285
589 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3271
590 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3367
591 Prijava za EIAT konferenciju 3115
592 Obavještenje o prijavi ispita 3235
593 Obavještenje - "Kolizija" 3159
594 Obavještenje o promociji diploma 2995
595 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 3031
596 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 3114
597 Pravo u turizmu - Obavještenje 3185
598 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3477
599 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3264
600 Obavještenje o upisu studenata 3156
601 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3170
602 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 3112
603 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3035
604 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2845
605 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2966
606 Osnove ekonomije - Predavanje 3282
607 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3022
608 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3180
609 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3269
610 Promocija u turizmu - Predavanja 3142
611 Finansijsko poslovanje - Ispit 3194
612 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3002
613 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2950
614 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3146
615 Obavještenje o uslovima za upis godine 3143
616 Pravo u turizmu - Predavanja 2986
617 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3183
618 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 3138
619 Pravo u turizmu - Ispit 3282
620 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3339
621 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2959
622 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3161
623 Pravo u turizmu -Ispit 3252
624 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3043
625 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3075
626 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3031
627 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3293
628 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3304
629 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3003
630 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 3114
631 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3045
632 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2946
633 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3243
634 Parvo u turizmu - Ispit 3163
635 Ekonomika turizma - Obavještenje 3077
636 Njemački jezik - Obavještenje 3223
637 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3291
638 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3257
639 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3178
640 Brucoško jutro - Obavještenje 3012
641 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3138
642 Obavještenje o prijavi ispita 3117
643 Raspored nastave - Zimski semestar 3539
644 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3168
645 Osnove statistike i demografija - Ispit 3267
646 Pravo u turizmu - Obavještenje 2985
647 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3777
648 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3231
649 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2985
650 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2961
651 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3237
652 Obavještenje o prijavi ispita 3329
653 Finansijsko poslovanje - Ispit 3341
654 Pravo u turizmu - Obavještenje 3272
655 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3144
656 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3508
657 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3145
658 Obavještenje o prijavi ispita 3352
659 Njemački jezik - Obavještenje 3339
660 Ekonomika turizma - Obavještenje 3693
661 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3469
662 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3438
663 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3378
664 Obavještenje o prijavi ispita 3336
665 Sociologija kulture i religije - Ispit 3289
666 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3424
667 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3052
668 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4233
669 Obavještenje o regulisanju obaveza 3232
670 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3455
671 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3396
672 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 3127
673 Ekonomika turizma - Vježbe 3364
674 Obavještenje o predavanjima 3326
675 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3191
676 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3768
677 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3351
678 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3744
679 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3415
680 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3420
681 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3285
682 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3686
683 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3148
684 Pravo u turizmu - Obavještenje 3478
685 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3498
686 Turizam i ekologija - Ispit 3419
687 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3615
688 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3548
689 Ekonomika turizma - Predavanja 3233
690 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3516
691 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3342
692 Njemački jezik 2 - Predavanja 3291
693 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3694
694 Ekonomika turizma - Predavanja 3208
695 Ekonomika turizma - Predavanja 3441
696 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3189
697 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3604
698 Ekonomika turizma - Vježbe 3415
699 Pravo u turizmu - Obavještenje 3659
700 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3714
701 Raspored nastave - Ljetni semestar 4132
702 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3541
703 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3469
704 Pravo u turizmu - Obavještenje 3508
705 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3290
706 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3463
707 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3560
708 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3411
709 Ekonomika turizma - Ispit 3178
710 Sociologija kulture i religije - Ispit 3420
711 Privredno pravo - Obavještenje 3582
712 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3455
713 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3565
714 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3661
715 Turistička geografija - Ispit 3493
716 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3619
717 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3633
718 Pravo u turizmu - Obavještenje 3640
719 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3844
720 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3559
721 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3688
722 Obavještenje o podjeli indeksa 3540
723 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3728
724 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3718
725 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3628
726 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3686
727 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3555
728 Obavještenje o regulisanju statusa 3521
729 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3720
730 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3489
731 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3858
732 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3761
733 Pravo u turizmu - Obavještenje 3579
734 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3561
735 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3583
736 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3618
737 Obavještenje za studente strane državljane 3613
738 Promocija u turizmu - Obavještenje 3692
739 Pravo u turizmu - Ispit 3590
740 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3461
741 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3408
742 Pravo u turizmu - Vježbe 3474
743 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3547
744 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3262
745 Pravo u turizmu - Obavještenje 3550
746 Obavještenje o stručnoj praksi 3729
747 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3527
748 Engleski jezik 1 - Predavanja 3893
749 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3615
750 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4717
751 Sociologija kulture i religije - Ispit 3614
752 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3695
753 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3361
754 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3442
755 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3531
756 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3471
757 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3617
758 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3346
759 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3776
760 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3622
761 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3654
762 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3559
763 Raspored nastave - Zimski semestar 3777
764 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3622
765 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3738
766 Obavještenje o održavanju vježbi 3497
767 Studentska služba - Obavještenje 3873
768 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3473
769 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3742
770 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3718
771 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3649
772 Brucoško jutro - Obavještenje 3783
773 Finansijsko poslovanje - Ispit 3632
774 Raspored nastave - Zimski semestar 3755
775 Obavještenje o prijavi ispita 3773
776 Finansijsko poslovanje - Ispit 3517
777 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3668
778 Obavještenje o prijavi ispita 4260
779 Finansijsko poslovanje - Ispit 3850
780 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3903
781 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4223
782 Turizam i ekologija - Ispit 3860
783 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3908
784 Pravo u turizmu - Ispit 3971
785 Finansijsko poslovanje - Ispit 3898
786 Obavještenje o prijavi ispita 3873
787 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 4098
788 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3867
789 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3872
790 Turističke destinacije - Ispit 3877
791 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3690
792 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3791
793 Turističke destinacije - Predavanja 4807
794 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3875
795 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3876
796 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4261
797 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3905
798 Ekonomika turizma - Predavanja 4270
799 Ekonomika turizma - Predavanja 3977
800 Finansijsko poslovanje - Ispit 4171
801 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4219
802 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4272
803 Turističke destinacije - Predavanja 3778
804 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4094
805 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3902
806 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4094
807 Osnove statistike i demografija - Ispit 4106
808 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3978
809 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4021
810 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4300
811 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4163
812 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4104
813 Sociologija kulture i religije - Ispit 4224
814 Promjena termina ispita u aprilskom roku 4112
815 Obavještenje o prijavi ispita 3886
816 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3834
817 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3860
818 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3968
819 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3972
820 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4124
821 Njemački jezik 2 - Predavanja 4204
822 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4081
823 Pravo u turizmu - Ispit 4217
824 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4495
825 Osnovi ekonomije - Ispit 4091
826 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4396
827 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4240
828 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4116
829 Pravo u turizmu - Obavještenje 4155
830 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3966
831 Obavještenje o prijavi ispita 4127
832 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3954
833 Osnove ekonomije - Obavještenje 3950
834 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4202
835 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4192
836 Osnove ekonomije - Vježbe 3859
837 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3889
838 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4110
839 Pravo u turizmu - Obavještenje 4182
840 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4599
841 Obavještenje o prijavi ispita 4087
842 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4010
843 Osnove ekonomije - Vježbe 4057
844 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4364
845 Pravo u turizmu - Predavanja 4239
846 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4955
847 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4487
848 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4342
849 Pravo u turizmu - Vježbe 4117
850 Osnove ekonomije - Predavanja 4013
851 Pravo u turizmu - Obavještenje 4129
852 Obavještenje o regulisanju statusa 4234
853 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4121
854 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 4000
855 Obavještenje o odlaganju predavanja 4003
856 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4299
857 Osnove ekonomije - Vježbe 4240
858 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4238
859 Osnove ekonomije - Predavanja 4229
860 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4094
861 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4249
862 Pravo u turizmu - Predavanje 4180
863 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4400
864 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4218
865 Osnovi ekonomije - Vježbe 4210
866 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4213
867 Osnovi ekonomije - Predavanja 4375
868 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4189
869 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4497
870 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4309
871 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3950
872 Obavještenje o pravilima studiranja 4280
873 Osnovi ekonomije - Vježbe 4354
874 Obavješetenje o upisu studenata 4189
875 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4182
876 Obavješetenje o terminima ispita 4253
877 Brucoško jutro - Obavještenje 4244
878 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4373
879 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4208
880 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4861
881 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4400
882 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4391
883 Osnovi ekonomije - Ispit 4388
884 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4175
885 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4988
886 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4598
887 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4328
888 Ekonomika turizma - Ispit 4329
889 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4115
890 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4375
891 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4468
892 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5152
893 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4926
894 Pravo u turizmu - Predavanje 4443
895 Engleski jezik - Predavanja 4601
896 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4571
897 Marketing menadžment - Obavještenje 4714
898 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4732
899 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4697
900 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4527
901 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 5084
902 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4576
903 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4587
904 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4574
905 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5107
906 Osnove ekonomije - Vježbe 4710
907 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4481
908 Osnove ekonomije - Vježbe 4391
909 Osnove ekonomije - Predavanja 4526
910 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4170
911 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4411
912 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4686
913 Osnove ekonomije - Predavanja 4693
914 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4555
915 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4529
916 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4631
917 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4608
918 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4784
919 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4873
920 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5455
921 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4473
922 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4976
923 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4666
924 Osnovi ekonomije - Vježbe 4391
925 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4637
926 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4795
927 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4671
928 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4632
929 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5008
930 Brucoško jutro - Obavještenje 4591
931 Obavještenje o početku nastave 4510
932 Njemački jezik 1 - Ispit 4500
933 Osnove statistike i demografija - Ispit 4478
934 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5044
935 Sociologija kulture i religije - Ispit 4584
936 Turistička geografija - Ispit 4771
937 Ekonomika turizma - Ispit 4918
938 Engleski jezik 1 - Ispit 4597
939 Obavještenje o ovjeri semestra 4677
940 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4981
941 Ekonomika turizma - Predavanja 4681
942 Ekonomika turizma - Predavanja 4681
943 Ekonomika turizma - Predavanja 4940
944 Turistička geografija - Ispit 4860
945 Sociologija kulture i religije - Ispit 4939
946 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5362
947 Ekonomika turizma - Predavanja 4879
948 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5300
949 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4998
950 Turistička geografija - Ispit 4981
951 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4976
952 Turistička geografija - Ispit 4889
953 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4932
954 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4923
955 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4835
956 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5062
957 Turistička geografija - Predavanja 5088
958 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4839
959 Raspored predavanja (do kraja semestra) 5110
960 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4846
961 Raspored predavanja - Peta sedmica 5096
962 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4847
963 Raspored predavanja - Treća sedmica 5118
964 Matematika za ekonomiste - Vježbe 5077
965 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5076
966 Raspored predavanja - Druga sedmica 5096
967 Raspored predavanja - Prva sedmica 5063
968 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5515
969 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4949
970 Upis 2012/13 - Obavještenje 5646
971 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5365
972 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5430
973 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5445
 

Online:

Imamo 82 gostiju na mreži


..........