Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 38
2 Engleski jezik 2,3 - Predavanja 57
3 Engleski jezik 1 - Obavještenje 49
4 Prof. dr Tihomir Spremo - Obavještenje 123
5 Obavještenje o predaji molbi za prelazak na studije koje se finansiraju iz budžeta 87
6 Obavještenje o izmjeni rasporeda zbog promocije diploma 147
7 Obavještenje o upisu kolizije 90
8 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 120
9 Enleski jezik 1 - Obavještenje 89
10 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 67
11 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 98
12 Prof. dr Dragan Vojinović - Ispiti 60
13 Obavještenje o prijavi ispita 135
14 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 30.10.2020. godine 134
15 Apsolventski ispitni rok novembar i decembar 2020 - Termini ispita 177
16 Doc. dr Predrag Mlinarević - Predavanja 91
17 Prof. dr Tihomir Spremo - Predavanja 92
18 Osnove ekonomije - Obavještenje 97
19 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 71
20 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 46
21 Raspored nastave - Zimski semestar 134
22 Obavještenje o nastavi radnim subotama za drugu, treću i četvrtu godinu 111
23 Menadžment manifestacija - Predavanja 55
24 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 69
25 Finasijsko poslovanje - Predavanja 106
26 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 117
27 Odluka o odobravanju polaganja ispita 193
28 Obavještenje o pristupanju platformi za e-učenje 382
29 Teme za završne (diplomske) radove 156
30 Prof. dr Stanko Stanić - Obavještenje 85
31 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 107
32 Finansijsko poslovanje - Ispit 141
33 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 125
34 Obavještenje za upis i obnovu godine 404
35 Turističke destinacije - Ispit 147
36 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 108
37 Ekonomija kulture - Ispit 110
38 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 114
39 Obavještenje o prijavi ispita 196
40 Prof. dr NIkola Gluhović - Ispiti 147
41 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 148
42 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 166
43 Upis i obnova apsolventskog staža 284
44 Obavještenje o prijavi ispita 270
45 Finansijsko poslovanje - Ispit 275
46 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 179
47 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 189
48 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 243
49 Ekonomija kulture - Ispiti 238
50 Obavještenje o prijavi ispita 280
51 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispiti 221
52 Promocija u turizmu - Ispiti 200
53 Doc. dr Zorica Golić 222
54 Gastronomija i restoraterstvo - Ispiti 220
55 Osnove matematike za ekonomiste - Ispiti 243
56 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 251
57 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 264
58 Osnove ekonomije - Ispit 225
59 Obavještenje o prijavi ispita 324
60 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 283
61 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 250
62 Obavještenje o prijavi ispita 596
63 Osnove statistike i demografija - Ispit 400
64 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 419
65 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 371
66 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 356
67 Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita 601
68 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 325
69 Promocija u turizmu - Ispit 338
70 Obavještenje o prijavi ispita 416
71 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 397
72 Osnove ekonomije - Ispit 438
73 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 396
74 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 360
75 Sociologija kulture i religije - Ispit 361
76 Njemački jezik 3 - Obavještenje 397
77 Njemački poslovni jezik - Obavještenje 379
78 Obavještenje o prijavi ispita 545
79 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 441
80 Pravo u turizmu - Obavještenje 503
81 Njemački jezik 2 - Obavještenje 450
82 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 433
83 Obavještenje o poštovanju propisanih mjera 443
84 Njemački jezik 1 - Obavještenje 426
85 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 542
86 Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita 970
87 Obavještenje studentima koji nisu dobili nastavni materijal 884
88 Finasijsko poslovanje - Ispit 939
89 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 827
90 Obavještenje o prijavi ispita 845
91 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 830
92 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 709
93 Obavještenje o upisu semestra 821
94 Raspored nastave - Ljetni semestar 2019/20 1012
95 Prof. dr Tihomir Spremo - Obavještenje 743
96 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 664
97 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 781
98 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 804
99 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 742
100 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 668
101 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 816
102 Obavještenje o prijavi ispita 879
103 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 731
104 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 796
105 Prof. dr Marko Đogo - Ispiti 762
106 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 764
107 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 840
108 Studijska posjeta 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 941
109 Osnove ekonomije - Vježbe 831
110 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 1153
111 Obavještenje o prijavi ispita 1085
112 Ispitni rokovi januar - april 2020. godine 1245
113 Teme za završne (diplomske) radove u akademskoj 2019/20. godini 1071
114 Pravo u turizmu - Obavještenje 959
115 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 852
116 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 872
117 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 832
118 Pravo u turizmu - Vježbe 842
119 Obavještenje o prijavi ispita 990
120 Obavještenje o upisu kolizije 1371
121 Obavještenje o prelasku na budžetsko finasiranje studija 1036
122 Pravo u turizmu - Obavještenje 887
123 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1149
124 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 972
125 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1075
126 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1055
127 Obavještenje o upisu kolizije 927
128 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 817
129 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 903
130 Pravo u turizmu - Obavještenje 894
131 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 989
132 Svjetska privreda i turizam - Ispit 914
133 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 881
134 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 835
135 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 892
136 Obavještenje o prijavi ispita 958
137 Menadžment manifestacija - Predavanja 892
138 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 876
139 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 909
140 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1017
141 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1000
142 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1029
143 Apsolventski ispitni rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 1216
144 Obavještenje o nadoknadi predavanja 1181
145 Finasijsko poslovanje - Ispit 990
146 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 1020
147 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1006
148 Osnove ekonomije - Ispit 1074
149 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 987
150 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 968
151 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 982
152 Turističke destinacije - Ispit 1055
153 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 1154
154 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1061
155 Obavještenje o prijavi ispita 1048
156 Engleski jezik 1 - Obavještenje 1509
157 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1041
158 Obavještenje o održavanju vježbi 1089
159 Raspored nastave - Zimski semestar 1743
160 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1167
161 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 1285
162 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 1457
163 Obavještenje o prijavi ispita 1075
164 Turistička geografija - Ispit 1178
165 Njemački jezik 2 - Ispit 1125
166 Turizam i ekologija - Ispit 1034
167 Njemački jezik 3 - Ispit 1027
168 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1137
169 Obavještenje o prijavi ispita 1126
170 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1140
171 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1181
172 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1129
173 Njemački jezik I - Ispit 1199
174 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1050
175 Obavještenje o prijavi ispita 1195
176 Turizam i ekologija - Ispit 1437
177 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1390
178 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 1284
179 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1288
180 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 1360
181 Pravo u turizmu - Obavještenje 1319
182 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1255
183 Obavještenje o prijavi ispita 1312
184 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1246
185 Turizam i ekologija - Ispit 1342
186 Njemački jezik 2 - Ispit 1351
187 Studentska anketa - Obavještenje 1234
188 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1359
189 Ekonomika turizma - Ispit 1270
190 Obavještenje o ovjeri semestra 1466
191 Obavještenje o prijavi ispita 1599
192 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1381
193 Obavještenje o izmjeni predavanja 1347
194 Ekonomija kulture - Predavanja 1347
195 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1317
196 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 1387
197 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1378
198 Ekonomika kulture - Predavanja 1376
199 Obavještenje o prijavi ispita 1485
200 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1390
201 Ekonomika kulture - Predavanja 1427
202 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 1666
203 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1437
204 Turistička geografija - Ispit 1456
205 Ekonomika turizma - Ispit 1576
206 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1558
207 Ekonomija kulture - Ispit 1533
208 Obavještenje o aprilskom roku 1548
209 Turističke destinacije - Obavještenje 1381
210 Obavještenje o prijavi ispita 1475
211 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 1611
212 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1423
213 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1519
214 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 1583
215 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1418
216 Promocija u turizmu - Ispit 1502
217 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1432
218 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1366
219 Promocija u turizmu - Ispit 1476
220 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1431
221 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 1653
222 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 1350
223 Obavještenje o prijavi ispita 1475
224 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1574
225 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 1579
226 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1482
227 Ekonomija kulture - Vježbe 1606
228 Obavještenje o održavanju nastave 1547
229 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1565
230 Ekonomija kulture - Predavanja 1466
231 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1589
232 Ekonomika turizma - Vježbe 2041
233 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1500
234 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1564
235 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1594
236 Promocija u turizmu - Ispit 1546
237 Obavještenje o prijavi ispita 1607
238 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1895
239 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 1621
240 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 1886
241 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1626
242 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 1749
243 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 1765
244 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 1603
245 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1621
246 Promocija u turizmu - Ispit 1660
247 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1530
248 Obavještenje o prijavi ispita 1688
249 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1612
250 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1486
251 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1626
252 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1611
253 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1739
254 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1678
255 Promocija u turizmu - Ispit 1599
256 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 1828
257 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1749
258 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 2067
259 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 2122
260 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1661
261 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 1722
262 Pravo u turizmu - Obavještenje 1627
263 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1534
264 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1714
265 Promocija u turizmu - Ispit 1599
266 Ekonomija kulture - Ispit 1685
267 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1510
268 Promocija u turizmu - Ispit 1662
269 Njemački poslovni jezik - Ispit 1579
270 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1620
271 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1624
272 Engleski poslovni jezik - Ispit 1489
273 Promocija u turizmu - Obavještenje 1703
274 Pravo u turizmu - Obavještenje 1679
275 Obavještenje o prijavi ispita 1841
276 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1644
277 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1500
278 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1884
279 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1705
280 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1682
281 Pravo u turizmu - Obavještenje 1685
282 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1659
283 Spisak tema za završne radove 1835
284 Promocija u turizmu - Obavještenje 1509
285 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 1692
286 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1909
287 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 1545
288 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1680
289 Engleski poslovni jezik - Ispit 1831
290 Njemački poslovni jezik - Ispit 1615
291 Ekonomija kulture - Ispit 1689
292 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1670
293 Engleski jezik 3 - Predavanja 1515
294 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 1542
295 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1679
296 Obavještenje o prijavi ispita 1725
297 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1677
298 Menadžment manifestacija - Predavanja 1630
299 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1858
300 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1874
301 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1665
302 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 1805
303 Pravo u turizmu - Ispit 1621
304 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 1626
305 Pravo u turizmu - Predavanja 1680
306 Turizam i ekologija - Ispit 1583
307 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1801
308 Osnove ekonomije - Obavještenje 1657
309 Osnove statistike i demografija - Ispit 1545
310 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 1852
311 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 1622
312 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1645
313 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 1598
314 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1611
315 Turizam i ekologija - Predavanja 1495
316 Menadžment manifestacija - Predavanja 1746
317 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1565
318 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1545
319 Turizam i ekologija - Ispit 1544
320 Njemački jezik 3 - Ispit 1611
321 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1834
322 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1563
323 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1641
324 Raspored nastave - Zimski semestar 1929
325 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 1798
326 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1594
327 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1557
328 Turizam i ekologija - Ispit 1714
329 Raspored nastave - Zimski semestar 2084
330 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1511
331 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1649
332 Osnove ekonomije - Obavještenje 1748
333 Obavještenje o prepisu studenata 1679
334 Ekonomija kulture - Ispit 1502
335 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 1712
336 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1868
337 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1848
338 Osnove ekonomije - Obavještenje 1631
339 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1989
340 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1613
341 Pravo u turizmu - Obavještenje 1777
342 Obavještenje o prijavi ispita 1865
343 Pravo u turizmu - Ispit 1936
344 Njemački jezik 1 - Obavještenje 1839
345 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1880
346 Osnove matematike za ekonomiste 1731
347 Turizam i ekologija - Ispit 1821
348 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1737
349 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1629
350 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 2030
351 Obavještenje o prijavi ispita 1914
352 Pravo u turizmu - Obavještenje 2347
353 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2215
354 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2049
355 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 2122
356 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1970
357 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1934
358 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1908
359 Finansijsko poslovanje - Ispit 1897
360 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1986
361 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1938
362 Turističke destinacije - Ispit 1854
363 Menadžment manifestacija - Ispit 1910
364 Obavještenje o prijavi ispita 1997
365 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 2148
366 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1954
367 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1987
368 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1913
369 Pravo u turizmu - Obavještenje 2022
370 Pravo u turizmu - Ispit 2101
371 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2073
372 Osnove ekonomije - Obavještenje 2043
373 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 2136
374 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 2032
375 Engleski jezik 3 - Obavještenje 2066
376 Turistička geografija - Vježbe 2004
377 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1888
378 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1954
379 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1950
380 Ekonomika turizma - Obavještenje 1923
381 Obavještenje o prijavi ispita 1883
382 Obavještenje o ovjeri semestra 1716
383 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1980
384 Njemački jezik 3 - Predavanja 2077
385 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1888
386 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1941
387 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1918
388 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2014
389 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1988
390 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 2102
391 Obavještenje o prijavi ispita 2117
392 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2200
393 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2171
394 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 2161
395 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2128
396 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1955
397 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 1700
398 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1937
399 Turističke destinacije - Obavještenje 2035
400 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1996
401 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 2241
402 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2176
403 Osnove ekonomije - Ispit 2121
404 Finansijsko poslovanje - Ispit 2181
405 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2173
406 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2052
407 Ekonomika turizma - Obavještenje 2227
408 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2103
409 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 2236
410 Turistička geografija - Vježbe 2167
411 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2182
412 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2160
413 Turističke destinacije - Obavještenje 2125
414 Njemački jezik 4 - Ispit 2145
415 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 2034
416 Obavještenje o prijavi ispita 2202
417 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2518
418 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 2488
419 Turističke destinacije - Vježbe 2114
420 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 2226
421 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 2169
422 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 2257
423 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2305
424 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 2272
425 Turistička geografija - Ispit 2235
426 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 2273
427 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2348
428 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2207
429 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2245
430 Obavještenje o prijavi ispita 2579
431 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2646
432 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 2284
433 Ekonomika turizma - Ispit 2461
434 Finansijsko poslovanje - Ispit 2474
435 Osnove ekonomije - Ispit 2767
436 Raspored predavanja za ljetni semestar 3020
437 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2462
438 Osnove ekonomije - Obavještenje 2531
439 Obavještenje za studente 4. godine 2754
440 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2926
441 Obavještenje o prijavi ispita 2619
442 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2470
443 Obavještenje o povratu sredstava studentima 2820
444 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2628
445 Promocija u turizmu - Ispit 2677
446 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2866
447 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2628
448 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2479
449 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2704
450 Obavještenje o prijavi ispita 2789
451 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 2620
452 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2549
453 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2606
454 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 2681
455 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2610
456 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 3059
457 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2741
458 Promocija u turizmu - Obavještenje 2948
459 Pravo u turizmu - Obavještenje 2797
460 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2785
461 Engleski jezika 2 - Predavanja 2684
462 Engleski jezik 1 - Predavanja 2931
463 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2965
464 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2797
465 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2987
466 Osnove ekonomije - Obavještenje 2973
467 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 3029
468 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 2625
469 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2771
470 Obavještenje o prijavi ispita 2827
471 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2859
472 Osnove ekonomije - Vježbe 3538
473 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2973
474 Ekonomika turizma - Ispit 2899
475 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3046
476 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 2815
477 Promocija u turizmu - Obavještenje 3250
478 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2919
479 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 2842
480 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2879
481 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2951
482 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2863
483 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2983
484 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 2635
485 Osnove ekonomije - Vježbe 2881
486 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2833
487 Obavještenje o odgađanju nastave 2938
488 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2851
489 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2976
490 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2883
491 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2896
492 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 3050
493 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2907
494 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3037
495 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2772
496 Obavještenje o prijavi ispita 2824
497 Njemački jezik - Obavještenje 2940
498 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2928
499 Menadžment manifestacija - Predavanja 3059
500 Osnove statistike i demografija - Ispit 2567
501 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2814
502 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3009
503 Osnove statistike i demografija - Ispit 3066
504 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3012
505 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 3001
506 Osnove ekonomije - Obavještenje 2983
507 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2961
508 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2860
509 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2858
510 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2887
511 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2903
512 Pravo u turizmu - Vježbe 2978
513 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3141
514 Obavještenje o prijavi ispita 3011
515 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 3035
516 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2891
517 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 3381
518 Marketing menadžment - Ispit 2872
519 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2977
520 Osnove ekonomije - Obavještenje 3018
521 Ekonomika turizma - Ispit 2916
522 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2863
523 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2932
524 Pravo u turizmu - Vježbe 2951
525 Obavještenje o stručnoj praksi 3167
526 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2981
527 Engleski jezik 1 - Predavanja 3019
528 Njemački jezik 3 - Ispit 2900
529 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2907
530 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2939
531 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3031
532 Obavještenje o prijavi ispita 3073
533 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 3079
534 Prijava za EIAT2017 konferenciju 3053
535 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2924
536 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2986
537 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 3026
538 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3047
539 Osnove ekonomije - Vježbe 3198
540 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2983
541 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3149
542 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 3175
543 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2898
544 Osnove ekonomije - Obavješetenje 3167
545 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 3084
546 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 3029
547 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 3286
548 Osnove ekonomije - Obavješetenje 3175
549 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 3342
550 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3123
551 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3269
552 Njemački jezik 1 - Ispit 3285
553 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3383
554 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 3550
555 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 3057
556 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3069
557 Pravo u turizmu - Ispit 3174
558 Osnove ekonomije - Obavještenje 3420
559 Obavještenje o prijavi ispita 3470
560 Njemački jezik 1 - Ispit 3514
561 Osnovi matematike za ekonomiste 3613
562 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3243
563 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 3398
564 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3505
565 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 3409
566 Osnove ekonomije - Obavještenje 3437
567 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3306
568 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 3345
569 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3504
570 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3577
571 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3376
572 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3430
573 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3311
574 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3618
575 Turistička geografija - Vježbe 3305
576 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3397
577 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3048
578 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3544
579 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 3629
580 Turistička geografija - Vježbe 3530
581 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2901
582 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 3489
583 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3407
584 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3563
585 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 3480
586 Engleski jezik 3 - Predavanja 3436
587 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3474
588 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3299
589 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3664
590 Turistička geografija - Vježbe 3501
591 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3307
592 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3671
593 Obavještenje o prijavi ispita 3720
594 Osnove statistike i demografija - Ispit 3754
595 Turistička geografija - Vježbe 3342
596 Turistička geografija - Vježbe 3517
597 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3368
598 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 3719
599 Turistička geografija - Vježbe 3443
600 Engleski jezik 4 - Predavanja 3420
601 Engleski jezik 3 - Predavanja 3709
602 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 3438
603 Pravo u turizmu - Ispit 3469
604 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3429
605 Turistička geografija - Vježbe 3483
606 Turističke destinacije - Predavanja 3383
607 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3488
608 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3532
609 Sociologija kulture i religije - Ispit 3333
610 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3492
611 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3287
612 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 3383
613 Pravo u turizmu - Ispit 3502
614 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3356
615 Nejmački jezik – Termini nastave 3591
616 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3476
617 Njemački jezik - Ispit 3563
618 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3405
619 Treća godina - Predavanja i vježbe 3592
620 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 3513
621 Ekonomika turizma - Vježbe 3462
622 Obavještenje o prijavi ispita 3657
623 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 3509
624 Ekonomika turizma - Predavanja 3640
625 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3746
626 Obavještenje o prijavi ispita 3784
627 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 3891
628 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3399
629 Turističke destinacije - Vježbe 3789
630 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3742
631 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3860
632 Raspored nastave - Ljetni semestar 3951
633 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3613
634 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3951
635 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3668
636 Svjetska privreda i turizam - Ispit 3692
637 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3688
638 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3897
639 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3909
640 Obavještenje o prijavi ispita 3857
641 Sociologija kulture i religije- Ispit 3921
642 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3919
643 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3728
644 Pravo u turizmu - Ispit 4055
645 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3793
646 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 3885
647 Pravo u turizmu - Obavještenje 3840
648 Pravo u turizmu - Ispit 3652
649 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3837
650 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3959
651 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3804
652 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3663
653 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3634
654 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 3872
655 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3926
656 Menadžment manifestacija - Vježbe 3689
657 Obavještenje o prijavi ispita 4077
658 Promocija u turizmu - Vježbe 3730
659 Promocija u turizmu - Obavještenje 3894
660 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4022
661 Pravo u turizmu - Obavještenje 3883
662 Pravo u turizmu - Predavanja 3992
663 Pravo u turizmu - Obavještenje 3638
664 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3810
665 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3907
666 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3823
667 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3879
668 Pravo u turizmu - Obavještenje 4026
669 Druga godina - Predavanja 3701
670 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 4063
671 Obavještenje o prijavi ispita 3740
672 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3575
673 Pravo u turizmu - Obavještenje 3767
674 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3878
675 Parvo u turizmu - Ispit 3844
676 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 3774
677 Pravo u turizmu - Predavanja 3747
678 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3748
679 Promocija u turizmu - Obavještenje 3776
680 Druga godina - Predavanja 3850
681 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4010
682 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3892
683 Paravo u turizmu - Obavještenje 4007
684 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3906
685 Obavještenje o odgađanju nastave 3750
686 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3656
687 Menadžment manifestacija - Predavanja 3688
688 Pravo u turizmu - Obavještenje 3662
689 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3908
690 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3661
691 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3963
692 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3834
693 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 3748
694 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 4105
695 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3971
696 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4097
697 Prijava za EIAT konferenciju 3899
698 Obavještenje o prijavi ispita 3833
699 Obavještenje - "Kolizija" 3857
700 Obavještenje o promociji diploma 3707
701 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 3723
702 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 3750
703 Pravo u turizmu - Obavještenje 3895
704 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 4184
705 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3993
706 Obavještenje o upisu studenata 3866
707 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3809
708 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 3781
709 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3705
710 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3483
711 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3594
712 Osnove ekonomije - Predavanje 3943
713 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3638
714 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3890
715 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3933
716 Promocija u turizmu - Predavanja 3843
717 Finansijsko poslovanje - Ispit 3887
718 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3662
719 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 3638
720 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3836
721 Obavještenje o uslovima za upis godine 3842
722 Pravo u turizmu - Predavanja 3629
723 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3819
724 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 3784
725 Pravo u turizmu - Ispit 3943
726 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3962
727 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3623
728 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3819
729 Pravo u turizmu -Ispit 3943
730 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3683
731 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3655
732 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3648
733 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3929
734 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 4002
735 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3605
736 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 3819
737 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3677
738 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3604
739 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3867
740 Parvo u turizmu - Ispit 3800
741 Ekonomika turizma - Obavještenje 3741
742 Njemački jezik - Obavještenje 3958
743 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3979
744 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3931
745 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3798
746 Brucoško jutro - Obavještenje 3517
747 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3820
748 Obavještenje o prijavi ispita 3736
749 Raspored nastave - Zimski semestar 4232
750 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3807
751 Osnove statistike i demografija - Ispit 3860
752 Pravo u turizmu - Obavještenje 3626
753 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 4403
754 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3912
755 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3625
756 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3608
757 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3873
758 Obavještenje o prijavi ispita 4029
759 Finansijsko poslovanje - Ispit 4018
760 Pravo u turizmu - Obavještenje 3943
761 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3791
762 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4243
763 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3800
764 Obavještenje o prijavi ispita 4017
765 Njemački jezik - Obavještenje 3956
766 Ekonomika turizma - Obavještenje 4346
767 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 4156
768 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 4087
769 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4064
770 Obavještenje o prijavi ispita 4012
771 Sociologija kulture i religije - Ispit 4036
772 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4140
773 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3754
774 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4935
775 Obavještenje o regulisanju obaveza 3884
776 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 4123
777 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 4001
778 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 3756
779 Ekonomika turizma - Vježbe 4040
780 Obavještenje o predavanjima 3973
781 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3877
782 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 4432
783 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3991
784 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 4449
785 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 4112
786 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4126
787 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3959
788 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 4431
789 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3848
790 Pravo u turizmu - Obavještenje 4141
791 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 4161
792 Turizam i ekologija - Ispit 4100
793 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4296
794 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 4221
795 Ekonomika turizma - Predavanja 3902
796 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4152
797 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4042
798 Njemački jezik 2 - Predavanja 3938
799 Engleski poslovni jezik - Predavanja 4335
800 Ekonomika turizma - Predavanja 3907
801 Ekonomika turizma - Predavanja 4100
802 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3830
803 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4294
804 Ekonomika turizma - Vježbe 4112
805 Pravo u turizmu - Obavještenje 4346
806 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 4418
807 Raspored nastave - Ljetni semestar 4794
808 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4223
809 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 4174
810 Pravo u turizmu - Obavještenje 4186
811 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3926
812 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4110
813 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 4229
814 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 4176
815 Ekonomika turizma - Ispit 3731
816 Sociologija kulture i religije - Ispit 4076
817 Privredno pravo - Obavještenje 4223
818 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4131
819 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 4221
820 Obavještenje za upis i obnovu semestra 4255
821 Turistička geografija - Ispit 4184
822 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4352
823 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4290
824 Pravo u turizmu - Obavještenje 4318
825 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 4523
826 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4322
827 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4359
828 Obavještenje o podjeli indeksa 4140
829 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4357
830 Obavještenje o popunjavanju indeksa 4343
831 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4256
832 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4358
833 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4211
834 Obavještenje o regulisanju statusa 4193
835 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4420
836 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 4095
837 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4524
838 Obavještenje za sufinasirajuće studente 4429
839 Pravo u turizmu - Obavještenje 4236
840 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4191
841 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4234
842 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4299
843 Obavještenje za studente strane državljane 4288
844 Promocija u turizmu - Obavještenje 4321
845 Pravo u turizmu - Ispit 4290
846 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 4149
847 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4051
848 Pravo u turizmu - Vježbe 4102
849 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4131
850 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3960
851 Pravo u turizmu - Obavještenje 4247
852 Obavještenje o stručnoj praksi 4442
853 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4189
854 Engleski jezik 1 - Predavanja 4498
855 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 4312
856 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5395
857 Sociologija kulture i religije - Ispit 4276
858 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4343
859 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 4010
860 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4084
861 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4136
862 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 4120
863 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 4254
864 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3975
865 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 4410
866 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 4267
867 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 4334
868 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4190
869 Raspored nastave - Zimski semestar 4455
870 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4281
871 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 4367
872 Obavještenje o održavanju vježbi 4166
873 Studentska služba - Obavještenje 4531
874 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4086
875 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4379
876 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 4341
877 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 4303
878 Brucoško jutro - Obavještenje 4438
879 Finansijsko poslovanje - Ispit 4268
880 Raspored nastave - Zimski semestar 4390
881 Obavještenje o prijavi ispita 4432
882 Finansijsko poslovanje - Ispit 4150
883 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4392
884 Obavještenje o prijavi ispita 4908
885 Finansijsko poslovanje - Ispit 4505
886 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4619
887 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4946
888 Turizam i ekologija - Ispit 4514
889 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4531
890 Pravo u turizmu - Ispit 4616
891 Finansijsko poslovanje - Ispit 4560
892 Obavještenje o prijavi ispita 4479
893 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 4840
894 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4553
895 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 4556
896 Turističke destinacije - Ispit 4577
897 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4369
898 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4480
899 Turističke destinacije - Predavanja 5503
900 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4590
901 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4552
902 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4906
903 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4510
904 Ekonomika turizma - Predavanja 4960
905 Ekonomika turizma - Predavanja 4702
906 Finansijsko poslovanje - Ispit 4808
907 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4878
908 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4909
909 Turističke destinacije - Predavanja 4416
910 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4743
911 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 4550
912 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4779
913 Osnove statistike i demografija - Ispit 4730
914 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4657
915 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4724
916 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 5135
917 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4878
918 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4746
919 Sociologija kulture i religije - Ispit 4873
920 Promjena termina ispita u aprilskom roku 4791
921 Obavještenje o prijavi ispita 4587
922 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4498
923 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4504
924 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4631
925 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4658
926 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4775
927 Njemački jezik 2 - Predavanja 4854
928 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4730
929 Pravo u turizmu - Ispit 4953
930 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 5256
931 Osnovi ekonomije - Ispit 4747
932 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 5026
933 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4853
934 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4793
935 Pravo u turizmu - Obavještenje 4787
936 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 4648
937 Obavještenje o prijavi ispita 4822
938 Osnovi statistike i demografija - Ispit 4627
939 Osnove ekonomije - Obavještenje 4654
940 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4824
941 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4873
942 Osnove ekonomije - Vježbe 4504
943 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4539
944 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4715
945 Pravo u turizmu - Obavještenje 4900
946 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5254
947 Obavještenje o prijavi ispita 4701
948 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4670
949 Osnove ekonomije - Vježbe 4685
950 Finansijsko poslovanje - Predavanja 5054
951 Pravo u turizmu - Predavanja 4869
952 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 5629
953 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 5143
954 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4981
955 Pravo u turizmu - Vježbe 4792
956 Osnove ekonomije - Predavanja 4729
957 Pravo u turizmu - Obavještenje 4794
958 Obavještenje o regulisanju statusa 4893
959 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4807
960 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 4680
961 Obavještenje o odlaganju predavanja 4668
962 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4992
963 Osnove ekonomije - Vježbe 4896
964 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4928
965 Osnove ekonomije - Predavanja 4862
966 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4730
967 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4924
968 Pravo u turizmu - Predavanje 4825
969 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 5071
970 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4870
971 Osnovi ekonomije - Vježbe 4855
972 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4879
973 Osnovi ekonomije - Predavanja 5002
974 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4808
975 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 5182
976 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4976
977 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4514
978 Obavještenje o pravilima studiranja 4922
979 Osnovi ekonomije - Vježbe 5014
980 Obavješetenje o upisu studenata 4871
981 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4879
982 Obavješetenje o terminima ispita 4940
983 Brucoško jutro - Obavještenje 4899
984 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4985
985 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4860
986 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 5497
987 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 5036
988 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5105
989 Osnovi ekonomije - Ispit 5028
990 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4818
991 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5595
992 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 5274
993 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 5009
994 Ekonomika turizma - Ispit 4993
995 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4774
996 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 5117
997 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 5128
998 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5841
999 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 5556
1000 Pravo u turizmu - Predavanje 5103
1001 Engleski jezik - Predavanja 5216
1002 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 5257
1003 Marketing menadžment - Obavještenje 5371
1004 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 5550
1005 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 5335
1006 Engleski jezik 1 - Obavještenje 5154
1007 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 5859
1008 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 5245
1009 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 5254
1010 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 5106
1011 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5943
1012 Osnove ekonomije - Vježbe 5385
1013 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 5156
1014 Osnove ekonomije - Vježbe 5014
1015 Osnove ekonomije - Predavanja 5186
1016 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4850
1017 Raspored predavanja - Termini nadoknade 5095
1018 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5299
1019 Osnove ekonomije - Predavanja 5343
1020 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 5267
1021 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5212
1022 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 5458
1023 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 5295
1024 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5449
1025 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 5485
1026 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 6086
1027 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 5178
1028 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5692
1029 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5270
1030 Osnovi ekonomije - Vježbe 4893
1031 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5317
1032 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 5450
1033 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 5333
1034 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 5397
1035 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5645
1036 Brucoško jutro - Obavještenje 5330
1037 Obavještenje o početku nastave 5152
1038 Njemački jezik 1 - Ispit 5140
1039 Osnove statistike i demografija - Ispit 5137
1040 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5759
1041 Sociologija kulture i religije - Ispit 5247
1042 Turistička geografija - Ispit 5451
1043 Ekonomika turizma - Ispit 5548
1044 Engleski jezik 1 - Ispit 5225
1045 Obavještenje o ovjeri semestra 5355
1046 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5667
1047 Ekonomika turizma - Predavanja 5373
1048 Ekonomika turizma - Predavanja 5372
1049 Ekonomika turizma - Predavanja 5569
1050 Turistička geografija - Ispit 5527
1051 Sociologija kulture i religije - Ispit 5632
1052 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5964
1053 Ekonomika turizma - Predavanja 5490
1054 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5933
1055 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 5664
1056 Turistička geografija - Ispit 5696
1057 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5586
1058 Turistička geografija - Ispit 5559
1059 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 5603
1060 Obavještenje o preuzimanju indeksa 5578
1061 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5503
1062 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5686
1063 Turistička geografija - Predavanja 5729
1064 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 5502
1065 Raspored predavanja (do kraja semestra) 5777
1066 Raspored predavanja - Šesta sedmica 5508
1067 Raspored predavanja - Peta sedmica 5806
1068 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 5530
1069 Raspored predavanja - Treća sedmica 5772
1070 Matematika za ekonomiste - Vježbe 5722
1071 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5787
1072 Raspored predavanja - Druga sedmica 5760
1073 Raspored predavanja - Prva sedmica 5770
1074 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 6219
1075 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 5569
1076 Upis 2012/13 - Obavještenje 6316
1077 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5987
1078 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 6037
1079 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 6129
 

Online:

Imamo 79 gostiju na mreži


..........