Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Turizam i ekologija - Ispit 69
2 Njemački jezik 2 - Ispit 72
3 Studentska anketa - Obavještenje 78
4 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 40
5 Ekonomika turizma - Ispit 93
6 Obavještenje o ovjeri semestra 175
7 Obavještenje o prijavi ispita 216
8 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 132
9 Obavještenje o izmjeni predavanja 114
10 Ekonomija kulture - Predavanja 69
11 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 98
12 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 107
13 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 78
14 Ekonomika kulture - Predavanja 113
15 Obavještenje o prijavi ispita 250
16 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 118
17 Ekonomika kulture - Predavanja 124
18 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 382
19 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 210
20 Turistička geografija - Ispit 119
21 Ekonomika turizma - Ispit 192
22 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 208
23 Ekonomija kulture - Ispit 159
24 Obavještenje o aprilskom roku 229
25 Turističke destinacije - Obavještenje 149
26 Obavještenje o prijavi ispita 188
27 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 292
28 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 132
29 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 196
30 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 218
31 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 189
32 Promocija u turizmu - Ispit 167
33 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 144
34 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 152
35 Promocija u turizmu - Ispit 145
36 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 163
37 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 181
38 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 180
39 Obavještenje o prijavi ispita 282
40 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 169
41 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 226
42 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 239
43 Ekonomija kulture - Vježbe 214
44 Obavještenje o održavanju nastave 278
45 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 230
46 Ekonomija kulture - Predavanja 189
47 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 290
48 Ekonomika turizma - Vježbe 273
49 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 222
50 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 254
51 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 241
52 Promocija u turizmu - Ispit 208
53 Obavještenje o prijavi ispita 302
54 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 393
55 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 317
56 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 527
57 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 386
58 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 405
59 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 516
60 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 334
61 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 281
62 Promocija u turizmu - Ispit 308
63 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 236
64 Obavještenje o prijavi ispita 373
65 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 378
66 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 296
67 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 329
68 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 341
69 Osnovi ekonomije - Obavještenje 434
70 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 345
71 Promocija u turizmu - Ispit 337
72 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 533
73 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 425
74 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 814
75 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 782
76 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 404
77 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 427
78 Pravo u turizmu - Obavještenje 360
79 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 324
80 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 380
81 Promocija u turizmu - Ispit 317
82 Ekonomija kulture - Ispit 337
83 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 309
84 Promocija u turizmu - Ispit 313
85 Njemački poslovni jezik - Ispit 292
86 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 327
87 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 341
88 Engleski poslovni jezik - Ispit 290
89 Promocija u turizmu - Obavještenje 365
90 Pravo u turizmu - Obavještenje 354
91 Obavještenje o prijavi ispita 331
92 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 352
93 Obavještenje o preuzimanju indeksa 295
94 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 499
95 Obavještenje o preuzimanju indeksa 389
96 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 385
97 Pravo u turizmu - Obavještenje 398
98 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 391
99 Spisak tema za završne radove 468
100 Promocija u turizmu - Obavještenje 367
101 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 417
102 Engleski jezik 2 - Obavještenje 553
103 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 327
104 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 351
105 Engleski poslovni jezik - Ispit 467
106 Njemački poslovni jezik - Ispit 425
107 Ekonomija kulture - Ispit 372
108 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 327
109 Engleski jezik 3 - Predavanja 318
110 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 340
111 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 407
112 Obavještenje o prijavi ispita 440
113 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 395
114 Menadžment manifestacija - Predavanja 376
115 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 473
116 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 444
117 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 397
118 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 500
119 Pravo u turizmu - Ispit 357
120 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 356
121 Pravo u turizmu - Predavanja 420
122 Turizam i ekologija - Ispit 343
123 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 417
124 Osnove ekonomije - Obavještenje 432
125 Osnove statistike i demografija - Ispit 366
126 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 537
127 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 417
128 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 347
129 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 370
130 Finansijsko poslovanje - Vježbe 388
131 Turizam i ekologija - Predavanja 287
132 Menadžment manifestacija - Predavanja 401
133 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 354
134 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 377
135 Turizam i ekologija - Ispit 308
136 Njemački jezik 3 - Ispit 430
137 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 504
138 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 360
139 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 395
140 Raspored nastave - Zimski semestar 672
141 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 590
142 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 356
143 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 363
144 Turizam i ekologija - Ispit 346
145 Raspored nastave - Zimski semestar 725
146 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 359
147 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 407
148 Osnove ekonomije - Obavještenje 442
149 Obavještenje o prepisu studenata 385
150 Ekonomija kulture - Ispit 310
151 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 436
152 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 642
153 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 552
154 Osnove ekonomije - Obavještenje 377
155 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 691
156 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 387
157 Pravo u turizmu - Obavještenje 497
158 Obavještenje o prijavi ispita 533
159 Pravo u turizmu - Ispit 382
160 Njemački jezik 1 - Obavještenje 503
161 Osnovi ekonomije - Obavještenje 531
162 Osnove matematike za ekonomiste 464
163 Turizam i ekologija - Ispit 540
164 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 453
165 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 416
166 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 684
167 Obavještenje o prijavi ispita 715
168 Pravo u turizmu - Obavještenje 1023
169 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 869
170 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 788
171 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 817
172 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 729
173 Osnovi ekonomije - Obavještenje 642
174 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 582
175 Finansijsko poslovanje - Ispit 597
176 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 667
177 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 631
178 Turističke destinacije - Ispit 605
179 Menadžment manifestacija - Ispit 659
180 Obavještenje o prijavi ispita 665
181 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 757
182 Njemački jezik 3 - Obavještenje 681
183 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 656
184 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 771
185 Pravo u turizmu - Obavještenje 709
186 Pravo u turizmu - Ispit 803
187 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 759
188 Osnove ekonomije - Obavještenje 835
189 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 822
190 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 722
191 Engleski jezik 3 - Obavještenje 684
192 Turistička geografija - Vježbe 714
193 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 707
194 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 703
195 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 716
196 Ekonomika turizma - Obavještenje 732
197 Obavještenje o prijavi ispita 603
198 Obavještenje o ovjeri semestra 708
199 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 689
200 Njemački jezik 3 - Predavanja 722
201 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 699
202 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 676
203 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 701
204 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 713
205 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 656
206 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 803
207 Obavještenje o prijavi ispita 1041
208 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 926
209 Osnove statistike i demografija - Vježbe 972
210 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 813
211 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 857
212 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 728
213 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 676
214 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 743
215 Turističke destinacije - Obavještenje 758
216 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 792
217 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 943
218 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 883
219 Osnove ekonomije - Ispit 837
220 Finansijsko poslovanje - Ispit 844
221 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 925
222 Osnove ekonomije - Obavješetenje 789
223 Ekonomika turizma - Obavještenje 928
224 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 847
225 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 953
226 Turistička geografija - Vježbe 831
227 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 899
228 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 895
229 Turističke destinacije - Obavještenje 894
230 Njemački jezik 4 - Ispit 851
231 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 873
232 Obavještenje o prijavi ispita 966
233 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1168
234 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1097
235 Turističke destinacije - Vježbe 888
236 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1034
237 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 902
238 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 984
239 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 931
240 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1037
241 Turistička geografija - Ispit 939
242 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 993
243 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1075
244 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1026
245 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 985
246 Obavještenje o prijavi ispita 1290
247 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1282
248 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1077
249 Ekonomika turizma - Ispit 1141
250 Finansijsko poslovanje - Ispit 1218
251 Osnove ekonomije - Ispit 1428
252 Raspored predavanja za ljetni semestar 1480
253 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1173
254 Osnove ekonomije - Obavještenje 1263
255 Obavještenje za studente 4. godine 1397
256 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1559
257 Obavještenje o prijavi ispita 1319
258 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1276
259 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1470
260 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1291
261 Promocija u turizmu - Ispit 1376
262 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1497
263 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1292
264 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1264
265 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1497
266 Obavještenje o prijavi ispita 1576
267 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1384
268 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1231
269 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1307
270 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1381
271 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1319
272 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 1776
273 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1502
274 Promocija u turizmu - Obavještenje 1627
275 Pravo u turizmu - Obavještenje 1590
276 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1346
277 Engleski jezika 2 - Predavanja 1438
278 Engleski jezik 1 - Predavanja 1543
279 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1696
280 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1577
281 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1682
282 Osnove ekonomije - Obavještenje 1691
283 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 1784
284 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1586
285 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1510
286 Obavještenje o prijavi ispita 1602
287 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1635
288 Osnove ekonomije - Vježbe 1592
289 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1678
290 Ekonomika turizma - Ispit 1540
291 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1745
292 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1601
293 Promocija u turizmu - Obavještenje 1975
294 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1707
295 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1518
296 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1656
297 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1706
298 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1657
299 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1669
300 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1397
301 Osnove ekonomije - Vježbe 1616
302 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1626
303 Obavještenje o odgađanju nastave 1655
304 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1607
305 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1701
306 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1670
307 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1574
308 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1774
309 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1553
310 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1761
311 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1575
312 Obavještenje o prijavi ispita 1563
313 Njemački jezik - Obavještenje 1623
314 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1664
315 Menadžment manifestacija - Predavanja 1818
316 Osnove statistike i demografija - Ispit 1497
317 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1558
318 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1750
319 Osnove statistike i demografija - Ispit 1766
320 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1727
321 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1701
322 Osnove ekonomije - Obavještenje 1700
323 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1704
324 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1630
325 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1646
326 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1631
327 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1617
328 Pravo u turizmu - Vježbe 1701
329 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1711
330 Obavještenje o prijavi ispita 1683
331 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 1812
332 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1654
333 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2067
334 Marketing menadžment - Ispit 1602
335 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1678
336 Osnove ekonomije - Obavještenje 1807
337 Ekonomika turizma - Ispit 1694
338 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1666
339 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1669
340 Pravo u turizmu - Vježbe 1704
341 Obavještenje o stručnoj praksi 1851
342 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1736
343 Engleski jezik 1 - Predavanja 1749
344 Njemački jezik 3 - Ispit 1694
345 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1656
346 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1725
347 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1777
348 Obavještenje o prijavi ispita 1789
349 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 1795
350 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1666
351 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1680
352 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1767
353 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1781
354 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1791
355 Osnove ekonomije - Vježbe 1941
356 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1720
357 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1708
358 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 1915
359 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1634
360 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1867
361 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 1788
362 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1756
363 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2073
364 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1894
365 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2110
366 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1895
367 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2010
368 Njemački jezik 1 - Ispit 2027
369 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2019
370 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2261
371 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1835
372 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1871
373 Pravo u turizmu - Ispit 1927
374 Osnove ekonomije - Obavještenje 2118
375 Obavještenje o prijavi ispita 2132
376 Njemački jezik 1 - Ispit 2251
377 Osnovi matematike za ekonomiste 2326
378 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2065
379 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2119
380 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2172
381 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2129
382 Osnove ekonomije - Obavještenje 2171
383 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2075
384 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2081
385 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2241
386 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2300
387 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2121
388 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2063
389 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2079
390 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2389
391 Turistička geografija - Vježbe 2038
392 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2166
393 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1872
394 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2279
395 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2319
396 Turistička geografija - Vježbe 2187
397 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1949
398 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2125
399 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2119
400 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2230
401 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2201
402 Engleski jezik 3 - Predavanja 2170
403 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2196
404 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2104
405 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2271
406 Turistička geografija - Vježbe 2228
407 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2255
408 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2369
409 Obavještenje o prijavi ispita 2318
410 Osnove statistike i demografija - Ispit 2507
411 Turistička geografija - Vježbe 2070
412 Turistička geografija - Vježbe 2225
413 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2115
414 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2389
415 Turistička geografija - Vježbe 2142
416 Engleski jezik 4 - Predavanja 2080
417 Engleski jezik 3 - Predavanja 2348
418 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2210
419 Pravo u turizmu - Ispit 2181
420 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2095
421 Turistička geografija - Vježbe 2244
422 Turističke destinacije - Predavanja 2135
423 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2260
424 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2256
425 Sociologija kulture i religije - Ispit 2072
426 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2190
427 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2092
428 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2179
429 Pravo u turizmu - Ispit 2173
430 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2073
431 Nejmački jezik – Termini nastave 2293
432 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2252
433 Njemački jezik - Ispit 2259
434 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2169
435 Treća godina - Predavanja i vježbe 2266
436 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2220
437 Ekonomika turizma - Vježbe 2274
438 Obavještenje o prijavi ispita 2292
439 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2336
440 Ekonomika turizma - Predavanja 2404
441 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2456
442 Obavještenje o prijavi ispita 2500
443 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2518
444 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2271
445 Turističke destinacije - Vježbe 2447
446 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2465
447 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2559
448 Raspored nastave - Ljetni semestar 2898
449 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2412
450 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2664
451 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2391
452 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2569
453 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2390
454 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2540
455 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2611
456 Obavještenje o prijavi ispita 2492
457 Sociologija kulture i religije- Ispit 2649
458 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2538
459 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2448
460 Pravo u turizmu - Ispit 2676
461 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2545
462 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2516
463 Pravo u turizmu - Obavještenje 2552
464 Pravo u turizmu - Ispit 2383
465 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2527
466 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2599
467 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2501
468 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2472
469 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2410
470 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2494
471 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2603
472 Menadžment manifestacija - Vježbe 2401
473 Obavještenje o prijavi ispita 2774
474 Promocija u turizmu - Vježbe 2451
475 Promocija u turizmu - Obavještenje 2638
476 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2780
477 Pravo u turizmu - Obavještenje 2646
478 Pravo u turizmu - Predavanja 2712
479 Pravo u turizmu - Obavještenje 2430
480 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2614
481 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2646
482 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2545
483 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2590
484 Pravo u turizmu - Obavještenje 2757
485 Druga godina - Predavanja 2505
486 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2738
487 Obavještenje o prijavi ispita 2495
488 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2264
489 Pravo u turizmu - Obavještenje 2504
490 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2638
491 Parvo u turizmu - Ispit 2539
492 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2485
493 Pravo u turizmu - Predavanja 2586
494 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2538
495 Promocija u turizmu - Obavještenje 2551
496 Druga godina - Predavanja 2567
497 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2726
498 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2745
499 Paravo u turizmu - Obavještenje 2806
500 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2742
501 Obavještenje o odgađanju nastave 2569
502 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2422
503 Menadžment manifestacija - Predavanja 2543
504 Pravo u turizmu - Obavještenje 2523
505 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2765
506 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2376
507 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2723
508 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2589
509 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2592
510 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2707
511 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2740
512 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2819
513 Prijava za EIAT konferenciju 2568
514 Obavještenje o prijavi ispita 2789
515 Obavještenje - "Kolizija" 2635
516 Obavještenje o promociji diploma 2434
517 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2485
518 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2582
519 Pravo u turizmu - Obavještenje 2656
520 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 2918
521 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2725
522 Obavještenje o upisu studenata 2592
523 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2672
524 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2609
525 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2499
526 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2330
527 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2460
528 Osnove ekonomije - Predavanje 2752
529 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2534
530 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2683
531 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2726
532 Promocija u turizmu - Predavanja 2583
533 Finansijsko poslovanje - Ispit 2630
534 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2520
535 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2421
536 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2574
537 Obavještenje o uslovima za upis godine 2575
538 Pravo u turizmu - Predavanja 2454
539 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2623
540 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2636
541 Pravo u turizmu - Ispit 2755
542 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 2809
543 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2448
544 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2627
545 Pravo u turizmu -Ispit 2653
546 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2556
547 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2595
548 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2551
549 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 2793
550 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2759
551 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2528
552 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2575
553 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2555
554 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2432
555 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2757
556 Parvo u turizmu - Ispit 2650
557 Ekonomika turizma - Obavještenje 2585
558 Njemački jezik - Obavještenje 2662
559 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2733
560 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2721
561 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2635
562 Brucoško jutro - Obavještenje 2593
563 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2584
564 Obavještenje o prijavi ispita 2618
565 Raspored nastave - Zimski semestar 3005
566 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2643
567 Osnove statistike i demografija - Ispit 2809
568 Pravo u turizmu - Obavještenje 2442
569 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3226
570 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2715
571 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2502
572 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2437
573 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2731
574 Obavještenje o prijavi ispita 2795
575 Finansijsko poslovanje - Ispit 2832
576 Pravo u turizmu - Obavještenje 2746
577 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2652
578 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2934
579 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2648
580 Obavještenje o prijavi ispita 2822
581 Njemački jezik - Obavještenje 2859
582 Ekonomika turizma - Obavještenje 3196
583 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2936
584 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2876
585 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2866
586 Obavještenje o prijavi ispita 2808
587 Sociologija kulture i religije - Ispit 2733
588 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2853
589 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2485
590 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3697
591 Obavještenje o regulisanju obaveza 2707
592 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2916
593 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2878
594 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2613
595 Ekonomika turizma - Vježbe 2828
596 Obavještenje o predavanjima 2796
597 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2692
598 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3265
599 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2789
600 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3187
601 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 2901
602 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2835
603 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2778
604 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3155
605 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2641
606 Pravo u turizmu - Obavještenje 2937
607 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 2944
608 Turizam i ekologija - Ispit 2933
609 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3070
610 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3028
611 Ekonomika turizma - Predavanja 2678
612 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2993
613 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2837
614 Njemački jezik 2 - Predavanja 2796
615 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3118
616 Ekonomika turizma - Predavanja 2690
617 Ekonomika turizma - Predavanja 2892
618 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2677
619 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3093
620 Ekonomika turizma - Vježbe 2873
621 Pravo u turizmu - Obavještenje 3073
622 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3178
623 Raspored nastave - Ljetni semestar 3596
624 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3019
625 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2888
626 Pravo u turizmu - Obavještenje 2960
627 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2741
628 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2903
629 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3004
630 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2888
631 Ekonomika turizma - Ispit 2785
632 Sociologija kulture i religije - Ispit 2923
633 Privredno pravo - Obavještenje 3050
634 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2912
635 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3015
636 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3190
637 Turistička geografija - Ispit 2913
638 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3065
639 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3097
640 Pravo u turizmu - Obavještenje 3101
641 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3313
642 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2946
643 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3054
644 Obavještenje o podjeli indeksa 3000
645 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3172
646 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3194
647 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3106
648 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3134
649 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3041
650 Obavještenje o regulisanju statusa 3012
651 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3207
652 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3015
653 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3287
654 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3183
655 Pravo u turizmu - Obavještenje 3048
656 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3021
657 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3071
658 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3080
659 Obavještenje za studente strane državljane 3048
660 Promocija u turizmu - Obavještenje 3132
661 Pravo u turizmu - Ispit 3059
662 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 2898
663 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2919
664 Pravo u turizmu - Vježbe 2960
665 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3053
666 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2725
667 Pravo u turizmu - Obavještenje 3022
668 Obavještenje o stručnoj praksi 3204
669 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2990
670 Engleski jezik 1 - Predavanja 3381
671 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3116
672 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4181
673 Sociologija kulture i religije - Ispit 3047
674 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3141
675 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 2851
676 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2940
677 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3038
678 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2972
679 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3136
680 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2837
681 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3241
682 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3105
683 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3162
684 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3041
685 Raspored nastave - Zimski semestar 3224
686 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3124
687 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3232
688 Obavještenje o održavanju vježbi 3000
689 Studentska služba - Obavještenje 3315
690 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3001
691 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3210
692 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3172
693 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3101
694 Brucoško jutro - Obavještenje 3214
695 Finansijsko poslovanje - Ispit 3121
696 Raspored nastave - Zimski semestar 3236
697 Obavještenje o prijavi ispita 3250
698 Finansijsko poslovanje - Ispit 3014
699 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3150
700 Obavještenje o prijavi ispita 3726
701 Finansijsko poslovanje - Ispit 3300
702 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3319
703 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3679
704 Turizam i ekologija - Ispit 3359
705 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3433
706 Pravo u turizmu - Ispit 3457
707 Finansijsko poslovanje - Ispit 3369
708 Obavještenje o prijavi ispita 3377
709 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3548
710 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3380
711 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3347
712 Turističke destinacije - Ispit 3327
713 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3193
714 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3275
715 Turističke destinacije - Predavanja 4238
716 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3343
717 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3313
718 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3715
719 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3386
720 Ekonomika turizma - Predavanja 3698
721 Ekonomika turizma - Predavanja 3410
722 Finansijsko poslovanje - Ispit 3624
723 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3673
724 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3750
725 Turističke destinacije - Predavanja 3272
726 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3578
727 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3357
728 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3571
729 Osnove statistike i demografija - Ispit 3576
730 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3416
731 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3496
732 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3709
733 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3610
734 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3575
735 Sociologija kulture i religije - Ispit 3712
736 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3587
737 Obavještenje o prijavi ispita 3293
738 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3327
739 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3321
740 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3455
741 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3403
742 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3617
743 Njemački jezik 2 - Predavanja 3628
744 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3576
745 Pravo u turizmu - Ispit 3671
746 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 3924
747 Osnovi ekonomije - Ispit 3569
748 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3857
749 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3693
750 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3600
751 Pravo u turizmu - Obavještenje 3618
752 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3420
753 Obavještenje o prijavi ispita 3567
754 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3450
755 Osnove ekonomije - Obavještenje 3414
756 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3681
757 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3656
758 Osnove ekonomije - Vježbe 3358
759 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3397
760 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3595
761 Pravo u turizmu - Obavještenje 3606
762 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4050
763 Obavještenje o prijavi ispita 3556
764 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3496
765 Osnove ekonomije - Vježbe 3556
766 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3796
767 Pravo u turizmu - Predavanja 3697
768 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4384
769 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3939
770 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 3823
771 Pravo u turizmu - Vježbe 3609
772 Osnove ekonomije - Predavanja 3478
773 Pravo u turizmu - Obavještenje 3584
774 Obavještenje o regulisanju statusa 3667
775 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3610
776 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3520
777 Obavještenje o odlaganju predavanja 3500
778 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3756
779 Osnove ekonomije - Vježbe 3724
780 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3737
781 Osnove ekonomije - Predavanja 3687
782 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3585
783 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3742
784 Pravo u turizmu - Predavanje 3635
785 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 3850
786 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3644
787 Osnovi ekonomije - Vježbe 3723
788 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3673
789 Osnovi ekonomije - Predavanja 3852
790 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3707
791 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3977
792 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3735
793 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3513
794 Obavještenje o pravilima studiranja 3772
795 Osnovi ekonomije - Vježbe 3810
796 Obavješetenje o upisu studenata 3676
797 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3660
798 Obavješetenje o terminima ispita 3716
799 Brucoško jutro - Obavještenje 3744
800 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3905
801 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3684
802 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4272
803 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 3873
804 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3855
805 Osnovi ekonomije - Ispit 3872
806 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3654
807 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4480
808 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4060
809 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3810
810 Ekonomika turizma - Ispit 3841
811 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3589
812 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3842
813 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3939
814 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4625
815 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4370
816 Pravo u turizmu - Predavanje 3908
817 Engleski jezik - Predavanja 4093
818 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4035
819 Marketing menadžment - Obavještenje 4190
820 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4163
821 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4219
822 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4012
823 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4553
824 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4067
825 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4032
826 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4163
827 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4516
828 Osnove ekonomije - Vježbe 4167
829 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3911
830 Osnove ekonomije - Vježbe 3945
831 Osnove ekonomije - Predavanja 3970
832 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3633
833 Raspored predavanja - Termini nadoknade 3859
834 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4173
835 Osnove ekonomije - Predavanja 4172
836 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4018
837 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3977
838 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4059
839 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4055
840 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4216
841 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4395
842 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4899
843 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3933
844 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4426
845 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4195
846 Osnovi ekonomije - Vježbe 3998
847 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4120
848 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4241
849 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4175
850 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4090
851 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4505
852 Brucoško jutro - Obavještenje 4027
853 Obavještenje o početku nastave 3996
854 Njemački jezik 1 - Ispit 3977
855 Osnove statistike i demografija - Ispit 3975
856 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4526
857 Sociologija kulture i religije - Ispit 4085
858 Turistička geografija - Ispit 4209
859 Ekonomika turizma - Ispit 4395
860 Engleski jezik 1 - Ispit 4100
861 Obavještenje o ovjeri semestra 4172
862 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4459
863 Ekonomika turizma - Predavanja 4145
864 Ekonomika turizma - Predavanja 4152
865 Ekonomika turizma - Predavanja 4393
866 Turistička geografija - Ispit 4297
867 Sociologija kulture i religije - Ispit 4357
868 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 4858
869 Ekonomika turizma - Predavanja 4412
870 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4748
871 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4470
872 Turistička geografija - Ispit 4478
873 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4509
874 Turistička geografija - Ispit 4400
875 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4389
876 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4388
877 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4306
878 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4546
879 Turistička geografija - Predavanja 4557
880 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4312
881 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4560
882 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4324
883 Raspored predavanja - Peta sedmica 4509
884 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4312
885 Raspored predavanja - Treća sedmica 4581
886 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4568
887 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4520
888 Raspored predavanja - Druga sedmica 4519
889 Raspored predavanja - Prva sedmica 4556
890 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4983
891 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4449
892 Upis 2012/13 - Obavještenje 5097
893 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4904
894 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 4872
895 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 4893
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 102 gostiju na mreži