Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Nastavni planovi SP Turizam i hotelijerstvo SP Turizam i hotelijerstvo (od 2020/21. godine) / MNRVOID Rješenje 4.8.2020. godine
SP Turizam i hotelijerstvo (od 2020/21. godine) / MNRVOID Rješenje 4.8.2020. godine Štampa El. pošta

Prema Rješenju MNRVOID-a upis studenta u prvu godinu počinje od akademske 2020/21. godine.

Silabusi predmeta:

 • Prva godina (od 2020/21. godine)
 • Druga godina (od 2021/22. godine)
 • Treća godina (od 2022/23. godine)
 • Četvrta godina / MuT (od 2023/24. godine)
 • Četvrta godina / MuH (od 2023/24. godine)

Napomena: Silabusi su objavljeni u skladu sa preporukom Komiteta za osiguranje klaviteta UIS-a. Silabuse usvaja NNV fakulteta. Prijave nedostataka možete izvršiti kod prodekana za nastavu ili putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Studijski program Turizam i hotelijerstvo sadrži sljedeće smjerove:

 • Menadžment u turizmu (od 4. godine)
 • Menadžment u hotelijerstvu (od 4. godine)

Oblast turizma će u budućem periodu predstavlјati jednu od najvažnijih strateških oblasti privrednog razvoja zemlјe. Kao što se zna, Vlada Republike Srpske Vijeće ministara BiH i gotovo sve lokalne samouprave su nedavno usvojile strategije razvoje turizma na svom području, kojom bi trebalo da se predstavi kao nova turistička destinacija u Evropi. Da bi se dati cilјevi realizovali u praksi biće potrebno puno znanja i vještine kako bi se atrakcije i potencijalni turistički proizvodi iskoristili u najvećoj mogućoj mijeri. U tom smislu, kako je u Strategiji navedeno, riječ je o razvoju hardware-a i software-a BiH turizma, čiji će značajni resurs predstavlјati i školovanje stručnjaka za datu oblast. Studijski program TURIZAM I HOTELIJERSTVO treba da doprinese stvaranju internacionalno konkurentske turističke industrije i njen dugoročni održivi razvoj. Razvoj ovog studijskog programa urađen je u skaldu sa evropskim procesima u obrazovanju i to na način da se studentima pruže znanja i vještine i razviju kompetencije za obavlјanje rukovodećih poslova u privatnom i javnom sektoru u turizmu, hotelijerstvu kao i u komplementarnim djelatnostima.

Misija studijskog programa Turizam i hotelijerstvo je obrazovanje visokostručnih kadrova prilagođenih potrebama turističke privrede, a u cilju podizanja konkurentnosti turizma kao ekonomskog sektora u Bosni i Hercegovini usklađeno sa Opštim etičkim kodeksom turizma Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija.

UNWTO (1999) Opšti etički kodeks u turizmu

Nakon završetka prvog ciklusa stuijskog programa Turizam i hotelijerstvo, studenti će steći slјedeća znanja i vještine (ishodi procesa čenja):

 • kritičko i samokritičko promišlјanje i pristup kako teoriji, tako i praksi;
 • primjenu metodologije u istraživačkom radu,
 • razvoj komunikacionih sposobnosti i poštovanja poslovne etike;
 • primjenu znanja u turističkoj i hotelijerskoj praksi.

Nakon završetka ovog studijskog progarama student koji stekne 240 ESPB bi bio kompetntan za obavlјanje sledećih poslova:

 • menadžer poslovnice putničke agencije - tour operator
 • menadžer kategorije proizvoda - tour operator
 • menadžer - tour operator hotela i drugih turističkih preduzeća
 • menadžer hotela
 • marketing analitičar - tour operatorskim, turističkim i srodnim preduzećima
 • saradnik u resornom ministarstvu,
 • menadžer asistent sajmova kongresa, konferencija i izložbi
 • edukacije kadrova za poslove u vezi sa turizmom i hotelijerstvom

Po završetku student će biti u mogućnosti da:

 • upozna karakteristike turističke djelatnosti i specifičnosti turističke tražnje i turističke ponude koje su važne za upravljanje turističkim preduzećima
 • razumije način poslovanja hotela, turističkih agencija, turoperatora, konferencijskih centara
 • upravlja hotelima različite organizacione forme i poslovnim aktivnostima i operacijama u različitim organizacionim dijelovima poslovnog sistema turističkog preduzeća
 • nauči o karakteristikama turističke tražnje za različitim proizvodima, preferencijama različitih segmenata turista i osnovnim elementima različitih turističkih proizvoda (odmori, individualna putovanja, poslovna putovanja, kružne ture, nautika, događaji itd.)
 • upozna sa perspektivama razvoja turizma, kvantitativnim promenama turističke tražnje, kvalitativnim karakteristikama turističke tražnje i aktuelnim trendovima u upravljanju različitim turističkim preduzećima i destinacijama
 • organizuje promocione aktivnosti u različitim kanalima privlačenja turista u turističkim preduzećima, kao i da koristi različite alate važne za promociju i pozicioniranje turističkih preduzeća i destinacija
 • učestvuje u upravljanju održivim razvojem turističke destinacije, različitih turističkih proizvoda, razvojem atrakcija na način da doprinesu razvoju turizma, različitim događajima u destinacijama
 • primeni stručne principe bazirane na znanju i etičkim vrijednostima u poslovnom upravljanju.

Nakon završetka prvog ciklusa studija kandidat stiče zvanje:

 • DIPLOMIRANI EKONOMISTA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO (240 ECTS)

Tourism and Hospitality - About Programme

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano četvrtak, 11 novembar 2021 09:36