Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Asocijacije Alumni Doktori ekonomskih nauka
Doktori ekonomskih nauka Štampa El. pošta
četvrtak, 14 maj 2009 13:59

Od obnove rada fakulteta 1993. godine na lokaciji u Palama.

Ime i prezime kandidata / Datum odbrane / Mentor ili komentor / Tema

 1. Dr Ljubomir Trifunović /29.12.1998.god./ prof. dr Stevan Vasiljev / "Tržište pomorskih luka jadranskog bazena"
 2. Dr Marko Šarčević / 3.9.1999.god. / prof. dr Božidar Stavrić / "Model mjerenja i analize produktivnosti u savremenom preduzeću"
 3. Dr Nikola Špirić / 5.11.1999.god. / prof. dr Manojlo Babić / "Investiciona politika kao komponenta strateškog menadžmenta preduzeća"
 4. Dr Miladin Jovičić / 15.4.2003.god. / prof. dr Manojlo Babić / "Mjerenje uspješnosti menadžera kao faktor efikasnosti preduzeća u periodu tranzicije"
 5. Dr Dragan Đuranović / 29.6.2004.god. / prof. dr Manojlo Babić / "profeionalizacija menadžerske funkcije kao osnov unapređenja efikasnosti u rudarstvu Republike Srpske"
 6. Dr Radovan Spremo / 28.3.2006.god. / prof. dr Božidar Stavrić / "Ekonomski položaj i problemi razvoja infrastrukturnih sistema u Republici Srpskoj"
 7. Dr Tihomir Spremo / 21.3.2008.god. / prof. dr Jovan Todorović / "Interakcija preduzeća i okruženja u funkciji proplulzivnog tržišnog privređivanja"
 8. Dr Mira Pešić / 5.11.2008.god./ prof. dr Vaso Dragović / ''Kvantitativni modeli upravljanja rizicima u osiguranju života''
 9. Dr Ljubiša Vladušić / 15.6.2009.god. / prof. dr Novo Plakalović /  ''Privatna štednja kao faktor oporavka i ekonomskog rasta u postkonfliktnoj BiH''
 10. Dr Radmila Čičković / 26.6.2009.god. / prof. dr Novo Plakalović / ''Adekvatnost bankarskog kapitala i metodi procjene izloženosti riziku banaka u BiH''
 11. Dr Tamara Stojanović / 6.9.2010.god. / prof. dr Radomir Božić / ''Uloga interne revizije u jačanju korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima''
 12. Dr Mladen Rebić / 8.12.2011.god. / prof. dr Branko Đerić / ''Savremena kretanja u teoriji industrijske organizacije i tržišne strukture i strateške aktivnosti preduzeća''
 13. Dr Momir Lazarević / 29.5.2012. / prof. dr Jovan Todorović /  „Strategija održivog rasta i razvoja složenog (diverzifikovanog) preduzeća i njegov uticaj na eksternu ekonomiju“
 14. Dr Marko Đogo / 20.4.2013./ prof. dr Radovan Kovačević / „Uticaj režima deviznog kursa na platni bilans Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske“
 15. Dr Zorica Golić / 1.11.2014./ prof. dr Branko Đerić / „Sinergija realnih i portfolio investicija i ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine“
 16. Dr Nenad Pandurević / 26.6.2015./ prof. dr Branko Đerić / „Spoljna trgovina i spoljnotrgovinska politika u funkciji privrednog razvoja i evropskih integracija Bosne i Hercegovine“
 17. Dr Esad Kadušić / 14.7.2015./ prof. dr Petar Bojović/  „Ekonomski efekti i rizici primjene inovativnog modela mobilnog bankarstva u Bosni i Hercegovini“
 18. Dr Vesna Petrović / 1.4.2016. / prof. dr Radovan Kovačević /„Spoljna trgovina i inostrana sredstva u funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine“
 19. Dr Vesna Prorok / 31.10.2016./ prof. dr Milivoj Krčmar / „Kritička analiza dinamičkih modela ročne strukture kamatnih stopa“
 20. Dr Sanja Centineo / 17.3.2017. / prof. dr Branislav Mašić / „Uticaj modela otvorenih inovacija na konkurentnost savremenih organizacija“
 21. Dr Bojan Ćurić /17.5.2017. / prof. dr Radomir Božić  / „Otvorena pitanja i dileme procjene vrijednosti kapitala u procesima svojinske transformacije u zemljama regiona“
 22. Dr Predrag Mlinarević / 7.9.2017. / prof. dr Branko Đerić / „Efikasnost ekonomske politike u procesu strukturne transformacije privrede Bosne i Hercegovine“
 23. Dr Saša Stevanović / 19.6.2018. / prof. dr Dragan Mikerević, mentor; prof. dr Aleksandar Stojanović, komentor /''Strategija ulaganja u infrastrukturne projekte u funkciji optimizacije portfolija institucionalnih investitora''
 24. Dr Borka Popović / 17.10.2018. / prof. dr Radomir Božić / „Efekti i posljedice primjene koncepta fer vrijednosti na imovinski, finansijski i prinosni položaj privrednih društava“
 25. Dr Nenad Marković / 22.12.2018. / prof. dr Branislav Mašić/ „Razvoj integrisanog modela strategijsko-operativnog upravljanja u visokoškolskim organizacijama“
 26. Dr Nemanja Šarenac / 9.7.2019. / prof. dr Bojan Zečević / „Uticaj nacionalnih turističkih internet prezentacija na odluke potencijalnih turista u izboru turističke destinacije“
 27. Dr Goran Balotić / 18.7.2019. / prof. dr Ljiljana Maksimović / „Strategijske koncepcije i instrumenti sistemskog unapređenja konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini“

 

Poslednje ažurirano utorak, 03 mart 2020 10:41
 

PRIJEMNI ISPIT 2
6.9.2021. godine / 9h

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 12 gostiju na mreži


..........