Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Aktivnosti Međunarodna saradnja FP7
FP7 Štampa El. pošta

Sedmi okvirni program - FP7 je glavni instrument Evropske unije za finansiranje naučnih istraživanja i razvoja. Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su instrumenti za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. Na prijedlog Evropske komisije, Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski parlament. Traju od tri do pet godina, uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. godine. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između univerziteta, istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća), te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte.

Za razliku od prethodnih okvirnih programa, koji su trajali od tri do pet godina, FP7 traje sedam godina, od 01. januara 2007. do kraja 2013. godine.
FP7 neće po svom sadržaju, organizaciji i načinu implementacije biti puka kopija prethodnih okvirnih programa, već je predviđeno da on bude osnova za podršku aktivnostima predviđenim u dorađenoj Lisabonskoj strategiji.
Program FP7 je dizajniran tako da poboljša uspješnost u odnosu na prethodne programe koji su imali za cilj formiranje Evropskog istraživačkog područja (European Research Area - ERA) i razvijanje ekonomije Evrope bazirane na znanju.
Sporazumom između Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta usvojen je budžet u visini od 50,521 milijardi eura.
FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:

  • SARADNJA – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih prioriteta kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije bez obzira na državne granice.
  • KAPACITETI – uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske istraživače.
  • IDEJE – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje evropske nauke.
  • LJUDI – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja.

Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu je već pune dvije godine registrovan na CORDIS - web sajtu i aktivno prati sve pozive za projekte.

Posebno treba istaći da je Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu ostvario kontakte sa nekoliko instituta iz EU i svijeta (upravo preko CORDIS-a) i s njima uspostavio partnersku saradnju sa ciljem zajedničkog učešća u FP7 programu.

Ostvaren je kontak sa sledećim potencijalnim partnerima:


International Programmes Department - IAT (Andalusian Institute of Technology)
Parque Tecnológico "Cartuja "
C/Leonardo da Vinci – SEVILLE;


SENSO – crystal clear, Beijing - China;
Address: Tower B, Jiahua International Plaza, Shangdi No. 9, Third
Road, Shangdi Information Technology Industry Base, Haidian
District, Beijing, PRC.

ISPA NAZIONALE - Settore progettazione trasnazionale
Via Giulia 71, 00186 Roma – Italy

Poslednje ažurirano petak, 05 jun 2020 09:50