Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна I циклус Огласна табла - СП Туризам и хотелијерство
Огласна табла - Туризам и хотелијерство
Филтрирање наслова     Прикажи # 
1 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje -
2 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 29
3 Ekonomika kulture - Predavanja 61
4 Obavještenje o prijavi ispita 167
5 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 70
6 Ekonomika kulture - Predavanja 79
7 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 275
8 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 152
9 Turistička geografija - Ispit 68
10 Ekonomika turizma - Ispit 125
11 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 152
12 Ekonomija kulture - Ispit 107
13 Obavještenje o aprilskom roku 170
14 Turističke destinacije - Obavještenje 96
15 Obavještenje o prijavi ispita 133
16 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 237
17 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 78
18 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 137
19 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 157
20 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 125
21 Promocija u turizmu - Ispit 110
22 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 92
23 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 92
24 Promocija u turizmu - Ispit 85
25 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 108
26 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 128
27 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 114
28 Obavještenje o prijavi ispita 219
29 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 111
30 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 167
31 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 185
32 Ekonomija kulture - Vježbe 154
33 Obavještenje o održavanju nastave 219
34 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 168
35 Ekonomija kulture - Predavanja 131
36 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 222
37 Ekonomika turizma - Vježbe 191
38 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 161
39 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 193
40 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 172
41 Promocija u turizmu - Ispit 147
42 Obavještenje o prijavi ispita 239
43 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 313
44 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 249
45 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 454
46 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 329
47 Пословање трговинских предузећа - Испит 347
48 Пријава за студијску посјету 41. Међународном сајму туризма у Београду 459
49 Обавјештење студентима који учествују на ,,ЕYОФ''-у 279
50 Доц. др Зорица Голић - Испит 223
51 Промоција у туризму - Испит 247
52 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 180
53 Обавјештење о пријави испита 311
54 Основе математике за економисте - Испит 328
55 Доц. др Зорица Голић - Испити 244
56 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 271
57 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 287
58 Основи економије - Обавјештење 370
59 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 289
60 Промоција у туризму - Испит 277
61 Обавјештење о новим кодовима за уплату 474
62 Основе математике за економисте - Обавјештење 361
63 Обавјештење о овјери и упису семестра 758
64 Испитни рокови јануар - април 2019. године 723
65 Основе математике за економисте - Обавјештење 337
66 Проф. Ања Мандић - Обавјештење 362
67 Право у туризму - Обавјештење 299
68 Доц. др Зорица Голић - Испити 272
69 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 314
70 Промоција у туризму - Испит 257
71 Економија културе - Испит 281
72 Туризам и локални економски развој - Испит 257
73 Промоција у туризму - Испит 257
74 Нјемачки пословни језик - Испит 242
75 Пословање трговинских предузећа - Предавања 272
76 Економија спорта и разоноде - Испит 288
77 Енглески пословни језик - Испит 228
78 Промоција у туризму - Обавјештење 308
79 Право у туризму - Обавјештење 289
80 Обавјештење о пријави испита 270
81 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 296
82 Обавјештење о преузимању индекса 243
83 Основе математике за економисте - Обавјештење 432
84 Обавјештење о преузимању индекса 324
85 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 326
86 Право у туризму - Обавјештење 342
87 Доц. др Зорица Голић - Испити 336
88 Списак тема за завршне радове 402
89 Промоција у туризму - Обавјештење 305
90 Ранг листа студената (студирање на терет буджета) 364
91 Енглески језик 2 - Обавјештење 492
92 Истраживање туристичких тржишта - Вјежбе 268
93 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 293
94 Енглески пословни језик - Испит 410
95 Нјемачки пословни језик - Испит 367
96 Економија културе - Испит 318
97 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 266
98 Енглески језик 3 - Предавања 252
99 Обавјештење о могућностима преласка студирања на терет буджета 286
100 Предузетништво у туризму - Предавања 344
101 Обавјештење о пријави испита 375
102 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 330
103 Менаджмент манифестација - Предавања 315
104 Туризам и локални економски развој - Испит 412
105 Основе математике за економисте - Обавјештење 385
106 Основе математике за економисте - Обавјештење 342
107 Обавјештење о упису колизије и финансирању на терет буджета 448
108 Право у туризму - Испит 295
109 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 16.10.2018. године 295
110 Право у туризму - Предавања 360
111 Туризам и екологија - Испит 278
112 Основе математике за економисте - Обавјештење 361
113 Основе економије - Обавјештење 379
114 Основе статистике и демографија - Испит 307
115 Надокнада предавања у зимском семестру 475
116 Проф. др Тихомир Спремо - Испити 356
117 Доц. др Зорица Голић - Испити 286
118 Енглески језик 2 и 3 - Предавања 316
119 Финансијско пословање - Вјежбе 332
120 Туризам и екологија - Предавања 240
121 Менаджмент манифестација - Предавања 343
122 Ресурси културне и историјске баштине - Испит 303
123 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 319
124 Туризам и екологија - Испит 249
125 Нјемачки језик 3 - Испит 371
126 Основе математике за економисте - Предавања 436
127 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 305
128 Основе математике за економисте - Обавјештење 338
129 Распоред наставе - Зимски семестар 618
130 Испитни рок октобар -2 /2018 - Термини испита 528
131 Доц. др Зорица Голић - Испити 305
132 Пословање хотелских предузећа - Испит 309
133 Туризам и екологија - Испит 286
134 Распоред наставе - Зимски семестар 669
135 Предузетништво у туризму - Испит 302
136 Туризам и локални економски развој - Испит 348
137 Основе економије - Обавјештење 386
138 Обавјештење о препису студената 332
139 Економија културе - Испит 259
140 Обавјештење о коришћењу октобарског рока за апсолвенте 376
141 Испитни рок октобар-децембар 2018 - Термини испита 589
142 Доц. др Зорица Голић - Испити 488
143 Основе економије - Обавјештење 318
144 Обавјештење о регулаисању статуса студената 634
145 Основе математике за економисте - Испит 330
146 Право у туризму - Обавјештење 437
147 Обавјештење о пријави испита 475
148 Право у туризму - Испит 305
149 Нјемачки језик 1 - Обавјештење 435
150 Основи економије - Обавјештење 463
151 Основе математике за економисте 395
152 Туризам и екологија - Испит 473
153 Проф. др Александар Стојановић - Испити 394
154 Доц. др Зорица Голић - Испит 358
155 Додатно обавјештење о пријави испита 617
156 Обавјештење о пријави испита 658
157 Право у туризму - Обавјештење 948
158 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 784
159 Основе математике за економисте - Обавјештење 713
160 Нјемачки језик 1, 2, 3 - Обавјештење 745
161 Доц. др Марко Ђого - Испити 666
162 Основи економије - Обавјештење 584
163 Гастрономија и ресторатерство - Испит 516
164 Финансијско пословање - Испит 532
165 Основе математике за економисте - Обавјештење 600
166 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 570
167 Туристичке дестинације - Испит 545
168 Менаджмент манифестација - Испит 593
169 Обавјештење о пријави испита 601
170 Нјемачки језик 1,2 - Обавјештење 689
171 Нјемачки језик 3 - Обавјештење 619
172 Основе математике за економисте - Обавјештење 599
173 Ресурси културне и историјске баштине - Испит 705
174 Право у туризму - Обавјештење 646
175 Право у туризму - Испит 730
176 Енглески пословни језик - Обавјештење 685
177 Основе економије - Обавјештење 751
178 Доц. др Добрила Бегенишић - Обавјештење 750
179 Доц. др Зорица Голић - Испити 660
180 Енглески језик 3 - Обавјештење 613
181 Туристичка географија - Вјежбе 652
182 Енглески пословни језик - Обавјештење 642
183 Основе статистике и демографија - Обавјештење 647
184 Основе математика за економисте - Обавјештење 646
185 Економика туризма - Обавјештење 673
186 Обавјештење о пријави испита 538
187 Обавјештење о овјери семестра 661
188 Енглески језик 3, Енглески пословни језик - Обавјештење 622
189 Нјемачки језик 3 - Предавања 659
190 Туризам и локални економски развој - Испит 630
191 Основе математика за економисте - Обавјештење 611
192 Основе математика за економисте - Обавјештење 637
193 Туризам и локални економски развој - Испит 640
194 Менаджмент манифестација, Туристичке дестинације - Испит 593
195 Доц. др Зорица Голић - Испити 737
196 Обавјештење о пријави испита 968
197 Основе математике за економисте - Испит 865
198 Основе статистике и демографија - Вјежбе 892
199 Туризам и локални економски развој - Вјежбе 742
200 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 790
201 Доц. др Драган Војновић - Испити 667
202 Проф. др Бранислав Машић - Испити 626
203 Доц. др Драган Војновић - Испити 676
204 Туристичке дестинације - Обавјештење 695
205 Економија културе - Предавања и вјежбе 728
206 Испитни рок јун-септембар 2018 - Термини испита 879
207 Туризам и локални економски развој - Испит 812
208 Основе економије - Испит 769
209 Финансијско пословање - Испит 777
210 Основе математике за економисте - Обавјештење 850
211 Основе економије - Обавјешетење 731
212 Економика туризма - Обавјештење 853
213 Проф. др Ненад Лалић - Испити 787
214 Основе математика за економисте - Обавјештење 885
215 Туристичка географија - Вјежбе 773
216 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 831
217 Гастрономија и ресторатерство - Испит 823
218 Туристичке дестинације - Обавјештење 828
219 Нјемачки језик 4 - Испит 785
220 Пословање саобраћајних предузећа - Обавјештење 806
221 Обавјештење о пријави испита 908
222 Економски језик 3, Енглески пословни језик - Обавјештење 1101
223 Доц. др Зорица Голић - Испит 1025
224 Туристичке дестинације - Вјежбе 824
225 Обавјештење о одгађању наставе и испита 970
226 Доц. др Марко Ђого - Испит 839
227 Проф. др Младен Ребић - Испит 920
228 Инормациони системи и е-туризам - Вјежбе 870
229 Економија спорта и разоноде - Вјежбе 967
230 Туристичка географија - Испит 866
231 Туризам и екологија, Свјетска привреда и туризам - Испит 934
232 Основе статистике и демографија - Вјежбе 1017
233 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 963
234 Туризам и локални економски развој - Предавања 918
235 Обавјештење о пријави испита 1224
236 Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 1203
237 Пословање саобраћајних предузећа -Предавања 1018
238 Економика туризма - Испит 1070
239 Финансијско пословање - Испит 1148
240 Основе економије - Испит 1354
241 Распоред предавања за љетни семестар 1409
242 Основе математике за економисте - Обавјештење 1108
243 Основе економије - Обавјештење 1189
244 Обавјештење за студенте 4. године 1334
245 Предузетништво у туризму, Пословање хотелских предузећа - Испит 1501
246 Обавјештење о пријави испита 1261
247 Основе економије - Обавјешетење 1212
248 Обавјештење о поврату средстава студентима 1402
249 Основе математике за економисте - Обавјештење 1224
250 Промоција у туризму - Испит 1309
251 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 1426
252 Предузетништво у туризму - Обавјештење 1234
253 Доц. др Драган Војиновић - Испит 1205
254 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 1427
255 Обавјештење о пријави испита 1502
256 Обавјештење о упису и овјери семестра 1317
257 Основе математике за економисте - Обавјештење 1173
258 Предузетништво у туризму - Вјежбе 1246
259 Рачуноводства са финансијском анализом - Обавјештење 1318
260 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 1253
261 Испитни рок јануар-април 2018 - Термини испита 1717
262 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 1426
263 Промоција у туризму - Обавјештење 1560
264 Право у туризму - Обавјештење 1515
265 Финансијско пословање - Вјежбе 1284
266 Енглески језика 2 - Предавања 1372
267 Енглески језик 1 - Предавања 1482
268 Свејетска привреда и туризам - Обавјештење 1628
269 Пословање трговинских предузећа - Предавања 1514
270 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 1614
271 Основе економије - Обавјештење 1622
272 Стручна пракса у ОЦ ''Јахорина'' 1704
273 Финансијско пословање - Обавјештење 1529
274 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1441
275 Обавјештење о пријави испита 1537
276 Социологија културе и религије - Предавања 1561
277 Основе економије - Вјежбе 1520
278 Енглески језик 1, 2 - Предавања 1617
279 Економика туризма - Испит 1481
280 Предузетништво у туризму - Вјежбе 1671
281 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 1541
282 Промоција у туризму - Обавјештење 1897
283 Промјена начина финансирања - Ранг листа 1653
284 Енглески језик 3 и Енглески пословни језик - Испит 1466
285 Социологија културе и религије - Предавања 1593
286 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 1628
287 Енглески језик 1, 2 - Предавања 1591
288 Предузетништво у туризму - Вјежбе 1597
289 Доц. др Драган Војиновић - Испит (измјена) 1337
290 Основе економије - Вјежбе 1543
291 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 1564
292 Обавјештење о одгађању наставе 1586
293 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1549
294 Енглески језик 2 - Обавјештење 1630
295 Пословање трговинских предузећа - Предавања 1606
296 Предузетништво у туризму - Предавања 1513
297 Обавјештење о регулисању статуса, упису колизије и промјени начина финансирања 1707
298 Основе математике за економисте - Вјежбе 1486
299 Право у туризму - Обавјешетење 1702
300 Основе математике за економисте - Испит 1511
301 Обавјештење о пријави испита 1502
302 Нјемачки језик - Обавјештење 1560
303 Финансијско пословање - Вјежбе 1601
304 Менаджмент манифестација - Предавања 1743
305 Основе статистике и демографија - Испит 1448
306 Предузетништво у туризму - Предавања 1492
307 Социологија културе и религије - Предавања 1685
308 Основе статистике и демографија - Испит 1687
309 Предузетништво у туризму - Вјежбе 1660
310 Истраживање туристичког тржишта - Предавања 1644
311 Основе економије - Обавјештење 1638
312 Право у туризму - Обавјешетење 1647
313 Основе математике за економисте - Испит 1558
314 Финансијско пословање - Вјежбе 1586
315 Свјетска привреда и туризам - Предавања (измјена) 1555
316 Испитни рок новембар 2017 - Термини испита 1551
317 Право у туризму - Вјежбе 1635
318 Предузетништво у туризму - Вјежбе 1633
319 Обавјештење о пријави испита 1619
320 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 25.10.2017.године 1737
321 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1599
322 Гастрономија и ресторатерсво - Испит 2001
323 Маркетинг менаджмент - Испит 1538
324 Основи математике за економисте - Испит 1619
325 Основе економије - Обавјештење 1752
326 Економика туризма - Испит 1634
327 Проф. др Тихомир Спремо - Испит 1608
328 Финансијско пословање - Вјежбе 1599
329 Право у туризму - Вјежбе 1630
330 Обавјештење о стручној пракси 1773
331 Финансијско пословање - Предавања 1677
332 Енглески језик 1 - Предавања 1674
333 Нјемачки језик 3 - Испит 1628
334 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1600
335 Право у туризму - Обавјешетење 1657
336 Пословање трговинских предузећа - Предавања 1709
337 Обавјештење о пријави испита 1729
338 Финансијско пословање - Предавања и вјежбе 1722
339 Пријава за ЕИАТ2017 конференцију 1603
340 Доц. др Драган Војиновић - Испит 1615
341 Основе математике за економисте - Испит 1709
342 Испитни рок октобар 2 / 2017 - Термини испита 1722
343 Основе математике за економисте - Вјежбе 1730
344 Основе економије - Вјежбе 1873
345 Рачуноводства са финансијском анализом - Вјежбе 1661
346 Рачуноводства са финансијском анализом - Предавања и вјежбе 1645
347 Нјемачки језик 1, 2, 3 и Нјемачки послови језик - Обавјештење 1839
348 Проф. др Тихомир Спремо - Испит 1577
349 Основе економије - Обавјешетење 1806
350 Обавјештење о пријави испита за октобарски рок 1721
351 Рачуноводства са финансијском анализом - Испит 1693
352 Распоред предавања за зимски семестар академске 2017/18 године 2015
353 Основе економије - Обавјешетење 1825
354 Испитни рок октобар-децембар 2017 - Термини испита 2049
355 Право у туризму - Обавјешетење 1823
356 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 1946
357 Нјемачки језик 1 - Испит 1970
358 Право у туризму - Обавјешетење 1954
359 Обавјештење о пријави испита и упису године 2190
360 Свјетска привреда и туризам, Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 1772
361 Туризам и локални економски развој - Испит 1811
362 Право у туризму - Испит 1872
363 Основе економије - Обавјештење 2054
364 Обавјештење о пријави испита 2051
365 Нјемачки језик 1 - Испит 2184
366 Основи математике за економисте 2261
367 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 2009
368 Свјетска привреда и туризам, Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 2047
369 Право у туризму - Испит (измјена) 2106
370 Гастрономија и ресторатерство, Туризам и екологија - Испит 2068
371 Основе економије - Обавјештење 2102
372 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 2012
373 Обавјештење о пријави испита за јунско-јулски рок 2016
374 Основе математике за економисте - Испит 2187
375 Проф. др Ненад Лалић - Обавјештење 2237
376 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 2065
377 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 2000
378 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2016
379 Основе математике за економисте - Испит 2315
380 Туристичка географија - Вјежбе 1983
381 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2110
382 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1807
383 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2218
384 Обавјештење о овјери љетног семестра и пријави испита за јунско јулски рок 2249
385 Туристичка географија - Вјежбе 2118
386 Економија спорта и разоноде - Испит 1900
387 Проф. др Јово Атељевић - Испит 2064
388 Туризам и локални економски развој - Предавања 2051
389 Основе статистике и демографија - Обавјештење 2162
390 Доц. др Марко Ђого - Испити 2119
391 Енглески језик 3 - Предавања 2108
392 Обавјештење о стручној пракси хотел ''Термаг'' Јахорина 2135
393 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2037
394 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 2202
395 Туристичка географија - Вјежбе 2158
396 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2194
397 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2300
398 Обавјештење о пријави испита 2244
399 Основе статистике и демографија - Испит 2437
400 Туристичка географија - Вјежбе 2010
401 Туристичка географија - Вјежбе 2161
402 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2047
403 Испитни рок јун-септембар 2017 - Термини испита 2322
404 Туристичка географија - Вјежбе 2071
405 Енглески језик 4 - Предавања 2022
406 Енглески језик 3 - Предавања 2278
407 Економија спорта и разоноде - Прдавања 2149
408 Право у туризму - Испит 2122
409 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2034
410 Туристичка географија - Вјежбе 2184
411 Туристичке дестинације - Предавања 2076
412 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2202
413 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2191
414 Социологија културе и религије - Испит 2010
415 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 2126
416 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 2041
417 Обавјештење о пријави испита за априлски рок 2119
418 Право у туризму - Испит 2111
419 Економија спорта и разоноде - Предавања 2004
420 Нејмачки језик – Термини наставе 2225
421 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Вјежбе 2191
422 Нјемачки језик - Испит 2197
423 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 2098
424 Трећа година - Предавања и вјежбе 2194
425 Измјена термина испита у априлском року 2162
426 Економика туризма - Вјежбе 2212
427 Обавјештење о пријави испита 2240
428 Обавјештење о измјени распореда наставе 2277
429 Економика туризма - Предавања 2338
430 Проф. др Александар Стојановић - Предавања 2388
431 Обавјештење о пријави испита 2435
432 Анимација у туристичким дестинацијама - Предавања 2433
433 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 2218
434 Туристичке дестинације - Вјежбе 2383
435 Проф. др Александар Стојановић - Предавања 2403
436 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 2509
437 Распоред наставе - Лјетни семестар 2838
438 Доц. др Драган Војиновић - Испити 2336
439 Предузетништво у туризму - Испит 2601
440 Пословање хотелских предузећа - Испит 2328
441 Свјетска привреда и туризам - Испит 2506
442 Основе математике за економисте - Испит 2330
443 Проф. др Горан Јовић - Испити 2470
444 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2539
445 Обавјештење о пријави испита 2429
446 Социологија културе и религије- Испит 2586
447 Проф. др Горан Јовић - Испити 2471
448 Обавјештење за упис апсолвентског стажа, обнову апсолвентског стажа и упис и обнову године 2388
449 Право у туризму - Испит 2598
450 Основе математике за економисте - Испит 2482
451 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 2453
452 Право у туризму - Обавјештење 2481
453 Право у туризму - Испит 2320
454 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 2474
455 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Вјежбе 2526
456 Пословање хотелских предузећа - Испит 2440
457 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2414
458 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 2352
459 Пословање трговинских предузећа - Вјежбе 2424
460 Истраживање туристичког тржишта - Вјежбе 2526
461 Менаджмент манифестација - Вјежбе 2336
462 Обавјештење о пријави испита 2700
463 Промоција у туризму - Вјежбе 2380
464 Промоција у туризму - Обавјештење 2568
465 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2715
466 Право у туризму - Обавјештење 2586
467 Право у туризму - Предавања 2630
468 Право у туризму - Обавјештење 2366
469 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2559
470 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 2588
471 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 2486
472 Право у туризму - Испит (измјена) 2531
473 Право у туризму - Обавјештење 2686
474 Друга година - Предавања 2447
475 Испитни рок јануар-април 2017 - Термини испита 2673
476 Обавјештење о пријави испита 2438
477 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2193
478 Право у туризму - Обавјештење 2442
479 Енглески језик 1 - Обавјештење 2576
480 Парво у туризму - Испит 2485
481 Рачуноводство са финасијском анализом - Предавања 2421
482 Право у туризму - Предавања 2516
483 Гастрономија и ресторатерство - Предавања 2476
484 Промоција у туризму - Обавјештење 2502
485 Друга година - Предавања 2511
486 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 2662
487 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2684
488 Параво у туризму - Обавјештење 2741
489 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 2684
490 Обавјештење о одгађању наставе 2511
491 Гастрономија и ресторатерство - Предавања 2362
492 Менаджмент манифестација - Предавања 2492
493 Право у туризму - Обавјештење 2461
494 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе (измјена) 2711
495 Проф. др Александар Стојановић - Испити 2317
496 Обавјештење о стручној пракси хотел ''Термаг'' Јахорина 2655
497 Отварање Научно истраживачких радионица 2517
498 Обавјештење о промјени начина финасирања 2536
499 Пословање трговинских предузећа - Предавања 2638
500 Финансијско пословање - Предавања 2679
501 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2747
502 Пријава за ЕИАТ конференцију 2484
503 Обавјештење о пријави испита 2727
504 Обавјештење - "Колизија" 2568
505 Обавјештење о промоцији диплома 2364
506 Обавјештење - ИНФО КИОСК - финансијска картица 2417
507 Апсолвентски испитни рок (новембар и децембар 2016) - Термини испита 2516
508 Право у туризму - Обавјештење 2585
509 Обавјештење о стручној пракси Апартхотел ''Вучко'' Јахорина 2853
510 Новембарски испитни рок - Термини испита 2662
511 Обавјештење о упису студената 2526
512 Новембарски испитни рок - Обавјештење 2605
513 Обавјештење за представнике студената свих година 2548
514 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2432
515 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 2272
516 Проф. др Александар Стојановић - Испити 2402
517 Основе економије - Предавање 2693
518 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 2474
519 Основе математике за економисте - Предавања 2623
520 Доц. др Драган Војиновић - Испити 2660
521 Промоција у туризму - Предавања 2509
522 Финансијско пословање - Испит 2565
523 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 2459
524 Предузетништво у туризму - Предавања и вјежбе 2350
525 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2506
526 Обавјештење о условима за упис године 2515
527 Право у туризму - Предавања 2400
528 Проф. др Александар Стојановић - Испити 2558
529 Обавјештење о могућности признавања испита 2570
530 Право у туризму - Испит 2681
531 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Предавања и испит 2740
532 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2389
533 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2563
534 Право у туризму -Испит 2589
535 Социологија културе и религије - Предавања 2498
536 Обавјештење о преузимању индекса 2545
537 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 2488
538 Нјемачки језик 1,2,3 - Испит 2734
539 Испитни рок октобар 2016 / два - Термини испита 2700
540 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања и вјежбе 2467
541 Економија спорта и разоноде - Испит 2513
542 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2490
543 Предузетништво у туризму и Пословање саобраћајних предузећа - Испит 2373
544 Предузетништво у туризму и Пословање хотелских предузећа - Испит 2682
545 Парво у туризму - Испит 2591
546 Економика туризма - Обавјештење 2528
547 Нјемачки језик - Обавјештење 2601
548 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 2661
549 Туризам и локални економски развој - Испит 2660
550 Основе математике за економисте - Испит 2554
551 Бруцошко јутро - Обавјештење 2545
552 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 2518
553 Обавјештење о пријави испита 2556
554 Распоред наставе - Зимски семестар 2937
555 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Испит (измјена) 2576
556 Основе статистике и демографија - Испит 2749
557 Право у туризму - Обавјештење 2385
558 Обавјештење за упис апсолвентског стажа, обнову апсолвентског стажа и упис и обнову године 3159
559 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2652
560 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2445
561 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 2369
562 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2662
563 Обавјештење о пријави испита 2731
564 Финансијско пословање - Испит 2773
565 Право у туризму - Обавјештење 2679
566 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2587
567 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2865
568 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2583
569 Обавјештење о пријави испита 2757
570 Нјемачки језик - Обавјештење 2798
571 Економика туризма - Обавјештење 3129
572 Проф. др Ненад Лалић - Испити 2871
573 Доц. др Драган Војиновић - Испити 2805
574 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2805
575 Обавјештење о пријави испита 2750
576 Социологија културе и религије - Испит 2670
577 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 2790
578 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 2425
579 Туристичке дестинације, Менаджмент манифестација - Испит 3624
580 Обавјештење о регулисању обавеза 2653
581 Проф. др Ненад Лалић - Обавјештење 2853
582 Обавјештење о пријави испита и овјери семестра 2813
583 Нјемачки језик 2,3,4 - Обавјештење 2552
584 Економика туризма - Вјежбе 2766
585 Обавјештење о предавањима 2716
586 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 2630
587 Испитни рокови јун-октобар 2016 - Термини испита 3204
588 Економија спорта и разоноде - Предавања 2716
589 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испитизп 3114
590 Основе статистике и демографија - Вјежбе (измјена) 2839
591 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 2756
592 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2722
593 Информација о електронској пријави испита и коришћењу апликације „Инфо киоск“ 3088
594 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Вјежбе 2579
595 Право у туризму - Обавјештење 2869
596 Обавјештење о ораганизацији априлског испитног рока 2866
597 Туризам и екологија - Испит 2878
598 Гастрономија и ресторатерство - Испит 3009
599 Испитни рок април-мај 2016 - Термини испита 2968
600 Економика туризма - Предавања 2620
601 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2936
602 Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 2780
603 Нјемачки језик 2 - Предавања 2738
604 Енглески пословни језик - Предавања 3031
605 Економика туризма - Предавања 2621
606 Економика туризма - Предавања 2825
607 Економија спорта и разоноде - Предавања 2617
608 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 3029
609 Економика туризма - Вјежбе 2799
610 Право у туризму - Обавјештење 2989
611 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Испит 3118
612 Распоред наставе - Лјетни семестар 3523
613 Предузетништво у туризму - Испит 2949
614 Туризам и локални економски развој - Испит 2830
615 Право у туризму - Обавјештење 2893
616 Пословање хотелских предузећа - Испит 2685
617 Предузетништво у туризму - Испит 2841
618 Славица Јевтовић Анђелић, проф. - Обавјештење 2924
619 Обавјештење о пријави испита и овјери семестра 2830
620 Економика туризма - Испит 2738
621 Социологија културе и религије - Испит 2864
622 Привредно право - Обавјештење 2977
623 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 2841
624 Славица Јевтовић Анђелић, проф. - Испити обавјештење 2953
625 Обавјештење за упис и обнову семестра 3135
626 Туристичка географија - Испит 2849
627 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 2997
628 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3037
629 Право у туризму - Обавјештење 3034
630 Испитни рок јануар-март 2016 - Термини испита 3247
631 Рачуноводство са фиинансијском анализом - Обавјештење 2873
632 Рачуноводство са фиинансијском анализом - Обавјештење 2974
633 Обавјештење о подјели индекса 2938
634 Основе математике за економисте - Обавјештење 3106
635 Обавјештење о попуњавању индекса 3125
636 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3034
637 Социологија културе и религије - Предавања 3064
638 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 2981
639 Обавјештење о регулисању статуса 2950
640 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3143
641 Обавјештење о одлагању свих активности 2963
642 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3211
643 Обавјештење за суфинасирајуће студенте 3110
644 Право у туризму - Обавјештење 2988
645 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2961
646 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3006
647 Социологија културе и религије - Предавања 3007
648 Обавјештење за студенте стране држављане 2985
649 Промоција у туризму - Обавјештење 3068
650 Право у туризму - Испит 2991
651 Обавјештење о регулисању статуса и упису колизије 2833
652 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2864
653 Право у туризму - Вјежбе 2887
654 Финансијско пословање - Предавања 2995
655 Туризам и окални економски развој - Испит 2663
656 Право у туризму - Обавјештење 2961
657 Обавјештење о стручној пракси 3148
658 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 2932
659 Енглески језик 1 - Предавања 3316
660 Новембарски испитни рок (ванредни) - Термини испита 3056
661 Основе математике за економисте - Вјежбе 4116
662 Социологија културе и религије - Испит 2981
663 Социологија културе и религије - Предавања 3079
664 Проф. др Александар Стојановић - Испити обавјештење 2791
665 Предузетништво у туризму - Испит 2879
666 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2978
667 Социологија културе и религије - Обавјештење 2914
668 Доц. др Момир Лазаревић - Испити обавјештење 3076
669 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 2776
670 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа, упис и обнову године 3185
671 Нјемачки језик 2 и 3 - Испит 3034
672 Проф. др Александар Стојановић - Обавјештење 3100
673 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2971
674 Распоред наставе - Зимски семестар 3163
675 Информациони системи и е-туризам - Испит 3053
676 Испитни рок октобар 2015 / два - Термини испита 3172
677 Обавјештење о одржавању вјежби 2940
678 Студентска служба - Обавјештење 3258
679 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 2936
680 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 3142
681 Нјемачки језик 1 и 3 - Испит 3102
682 Испитни рок октобар 2015 - Термини испита 3036
683 Бруцошко јутро - Обавјештење 3155
684 Финансијско пословање - Испит 3060
685 Распоред наставе - Зимски семестар 3174
686 Обавјештење о пријави испита 3192
687 Финансијско пословање - Испит 2953
688 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3095
689 Обавјештење о пријави испита 3665
690 Финансијско пословање - Испит 3242
691 Предузетништво у туризму - Испит 3254
692 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 3617
693 Туризам и екологија - Испит 3296
694 Информациони системи и е-туризам - Испит 3370
695 Право у туризму - Испит 3400
696 Финансијско пословање - Испит 3305
697 Обавјештење о пријави испита 3317
698 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 3484
699 Информациони системи и е-туризам - Испит 3326
700 Обавјештење о овјери љетног семестра 3289
701 Туристичке дестинације - Испит 3256
702 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3135
703 Туризам и окални економски развој - Предавања 3211
704 Туристичке дестинације - Предавања 4169
705 Туризам и локални економски развој - Предавања 3281
706 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 3250
707 Испитни рок јун-јул и септембар 2015 - Термини испита 3646
708 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3322
709 Економика туризма - Предавања 3616
710 Економика туризма - Предавања 3345
711 Финансијско пословање - Испит 3552
712 Енглески језик 1, 2 - Предавања 3614
713 Молба за одгађање предиспитних обавеза у периоду 8-13.5.2015. године 3683
714 Туристичке дестинације - Предавања 3211
715 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3507
716 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит (измјена) 3295
717 Информациони системи и е-туризам - Предавања 3501
718 Основе статистике и демографија - Испит 3511
719 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3361
720 Туризам и локални економски развој - Предавања 3437
721 Априлски испитни рок - Термини испита 3641
722 Туризам и локални економски развој - Предавања 3552
723 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 3515
724 Социологија културе и религије - Испит 3655
725 Промјена термина испита у априлском року 3519
726 Обавјештење о пријави испита 3236
727 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 3268
728 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3263
729 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 3392
730 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3335
731 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3559
732 Нјемачки језик 2 - Предавања 3549
733 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 3513
734 Право у туризму - Испит 3605
735 Распоред предавања за љетни семестар академске 2014/15 године 3847
736 Основи економије - Испит 3510
737 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3792
738 Обавјештење о плаћању школарине и уписнине 3629
739 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3543
740 Право у туризму - Обавјештење 3565
741 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 3361
742 Обавјештење о пријави испита 3511
743 Основи статистике и демографија - Испит 3402
744 Основе економије - Обавјештење 3356
745 Обавјештење за упис и овјеру семестра 3618
746 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3598
747 Основе економије - Вјежбе 3294
748 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3334
749 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 3530
750 Право у туризму - Обавјештење 3543
751 Јануарско-фебруарски испитни рок - Термини испита 3983
752 Обавјештење о пријави испита 3483
753 Предузетништво у туризму - Предавања 3434
754 Основе економије - Вјежбе 3502
755 Финансијско пословање - Предавања 3725
756 Право у туризму - Предавања 3631
757 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4311
758 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3858
759 Обавјештење о подјели картица ''Нове банке'' 3756
760 Право у туризму - Вјежбе 3546
761 Основе економије - Предавања 3413
762 Право у туризму - Обавјештење 3524
763 Обавјештење о регулисању статуса 3607
764 Предузетништво у туризму - Вјежбе 3552
765 Основе економије - Обавјештење (измјена) 3463
766 Обавјештење о одлагању предавања 3443
767 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3690
768 Основе економије - Вјежбе 3667
769 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 3670
770 Основе економије - Предавања 3619
771 Социологија културе и религије - Предавања 3528
772 Финансијско пословање - Предавања 3687
773 Право у туризму - Предавање 3570
774 Проф. др Мира Пешић - Андријић - Испит 3782
775 Финансијско пословање - Предавања 3580
776 Основи економије - Вјежбе 3667
777 Предузетништво у туризму - Испит 3608
778 Основи економије - Предавања 3795
779 Основе математике за економисте - Обавјештење 3652
780 Октобарски испитни рок - Термини испита 3916
781 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3677
782 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3459
783 Обавјештење о правилима студирања 3708
784 Основи економије - Вјежбе 3742
785 Обавјешетење о упису студената 3609
786 Социологија културе и религије - Предавања 3588
787 Обавјешетење о терминима испита 3655
788 Бруцошко јутро - Обавјештење 3685
789 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3841
790 Основе математике за економисте - Обавјештење 3618
791 Распоред предавања за зимски семестар академске 2014/15 године 4204
792 Октобарски испитни рок - Обавјештење 3805
793 Основе математике за економисте - Обавјештење 3786
794 Основи економије - Испит 3815
795 Обавјестење студентима уписаним у првом уписном року 3600
796 Септембарски испитни рок - Термини испита 4410
797 Проф. др Мира Пешић Андријић - Обавјештење 3995
798 Предузетништво у туризму - Испит 3752
799 Економика туризма - Испит 3775
800 Основе математике за економисте - Обавјештење 3532
801 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3779
802 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3871
803 Јунско-јулски испитни рок - Термини испита 4551
804 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 4297
805 Право у туризму - Предавање 3848
806 Енглески језик - Предавања 4032
807 Основе статистике и демографија - Обавјештење 3973
808 Маркетинг менаджмент - Обавјештење 4126
809 Енглески језик 1, 2 - Обавјештење 4096
810 Априлски испитни рок - Термини испита 4150
811 Енглески језик 1 - Обавјештење 3949
812 Распоред предавања за љетњи семестар академске 2013/14 године 4493
813 Распоред предавања за љетњи семестар академске 2013/14 године (прва седмица) 4003
814 Предузетништво у туризму - Испит 3973
815 Основе математике за економисте - Испит 4116
816 Јануарско-фебруарски испитни рок - Термини испита 4441
817 Основе економије - Вјежбе 4098
818 Предузетништво у туризму - Вјежбе 3850
819 Основе економије - Вјежбе 3883
820 Основе економије - Предавања 3913
821 Рачуноводство са финасијеском анализом - Вјежбе 3571
822 Распоред предавања - Термини надокнаде 3798
823 Основе математике за економисте - Вјежбе 4113
824 Основе економије - Предавања 4113
825 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3943
826 Основе математике за економисте - Обавјештење 3914
827 Распоред предавања за децембар (академска 2013/14 година) 3985
828 Новембарски испитни рок - Термини испита 3990
829 Основе математике за економисте - Вјежбе 4145
830 Распоред предавања (академска 2013/14 година) 4333
831 Основе математике за економисте - Вјежбе 4833
832 Предузетништво у туризму - Предавања 3867
833 Распоред предавања за пету и шесту седмицу (академска 2013/14 година) 4359
834 Распоред предавања за четврту седмицу (академска 2013/14 година) 4134
835 Основи економије - Вјежбе 3950
836 Распоред предавања за трећу седмицу (академска 2013/14 година) 4054
837 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа и године 4164
838 Информациони системи и е-туризам - Предавања 4111
839 Октобарски испитни рок - Термини испита 4025
840 Распоред предавања за прву и другу седмицу (академска 2013/14 година) 4433
841 Бруцошко јутро - Обавјештење 3955
842 Обавјештење о почетку наставе 3931
843 Нјемачки језик 1 - Испит 3919
844 Основе статистике и демографија - Испит 3923
845 Септембарски испитни рок - Термини испита 4466
846 Социологија културе и религије - Испит 4030
847 Туристичка географија - Испит 4147
848 Економика туризма - Испит 4322
849 Енглески језик 1 - Испит 4043
850 Обавјештење о овјери семестра 4108
851 Јунско-јулски испитни рок - Термини испита 4389
852 Економика туризма - Предавања 4088
853 Економика туризма - Предавања 4085
854 Економика туризма - Предавања 4329
855 Туристичка географија - Испит 4234
856 Социологија културе и религије - Испит 4300
857 Распоред предавања - Лјетни семестар (измјењени) 4795
858 Економика туризма - Предавања 4341
859 Распоред предавања - Лјетни семестар 4680
860 Распоред предавања - Лјетни семестар (прва седмица) 4401
861 Туристичка географија - Испит 4414
862 Основе математике за економисте - Обавјештење 4455
863 Туристичка географија - Испит 4342
864 Основе математике за економисте - Испит 4328
865 Обавјештење о преузимању индекса 4320
866 Основе математике за економисте - Вјежбе 4248
867 Социологија културе и религије - Предавања 4492
868 Туристичка географија - Предавања 4491
869 Основе математике за економисте - Предавања 4251
870 Распоред предавања (до краја семестра) 4499
871 Распоред предавања - Шеста седмица 4260
872 Распоред предавања - Пета седмица 4445
873 Распоред предавања - Четврта седмица 4254
874 Распоред предавања - Трећа седмица 4511
875 Математика за економисте - Вјежбе 4507
876 Социологија културе и религије - Предавања 4449
877 Распоред предавања - Друга седмица 4458
878 Распоред предавања - Прва седмица 4491
879 СП Туризам и хотелијерство - Ранг листа 4919
880 СП Туризам и хотелијерство - Други уписни рок 4387
881 Упис 2012/13 - Обавјештење 5033
882 СП Туризам и хотелијерство - Ранг листа 4846
883 СП Туризам и хотелијерство - Конкурс 4802
884 Рјешење за СП Туризам и хотелијерство 4827
 

Онлине:

Имамо 101 гостију на мрежи