Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Promovisani magisti, masteri i diplomci XXV generacije
Promovisani magisti, masteri i diplomci XXV generacije Štampa El. pošta
srijeda, 24 novembar 2021 13:16

Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio je danas Dan fakulteta, 69 godina tradicije i 28 godina rada u Republici Srpskoj. Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Radomir Božić pozdravio je sve prisutne u ime studenta i zaposlenih na Ekonomskom fakultetu Pale. Dekan je istakao da Ekonomski fakultet Pale baštini tradiciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, najstarijeg Ekonomskog fakulteta na prostoru Bosne i Hercegovine. ''Fakultet je akademske 1993/1994. godine obnovio svoj rad u Palama, a od 2013/2014. godine, zahvaljujući podršci institucija Republike Srpske, kojima se i ovom prilikom najiskrenije zahvaljujemo, radi u ovom modernom, funkcionalnom objektu i jednom od najljepših u Republici Srpskoj, koji pruža optimalne uslove za rad. Na Ekonomskom fakultetu Pale, trenutno na prvom ciklusu studija na dva studijska programa i sedam smjerova, studira 481 student. Na drugom (master) ciklusu na šest studijskih programa studira 112 studenata. Do sada je na Ekonomskom fakultetu Pale diplomiralo 2.294 studenata, magistarske i master radove je odbranilo 260 kandidata, a doktoriralo 29 kandidata.'' - naglasio je Božić.

Dekan Božić rekao je da fakultet uspostavlja i jača saradnju sa fakultetima u regionu i svijetu i nastoji obezbijediti mobilnost studenta i nastavnog osoblja. Dodao je da je diploma Ekonomskog fakulteta Pale cijenjena i priznata što potvrđuje kontinuirano interesovanje porodica i mladih ljudi iz regiona koji gravitira našem Fakultetu da studiraju na ovom Fakultetu, a  kvalitet naših diplomaca, magistara i mastera ekonomije i doktora ekonomskih nauka je prepoznat na tržištu rada i oni razvijaju uspješne poslovne karijere u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, regionu ali i širom svijeta. ,,Naš je cilj i obaveza da ovakav ugled Fakulteta očuvamo i dodatno gradimo i jačamo, a ubijeđeni smo da je to moguće jedino uz građenje istinskog partnerskog odnosa sa studentima, kao i sa poslovnom zajednicom i institucijama u cilju stvaranja perspektive za ostanak i opstanak mladih ljudi u Republici Srpskoj'' - rekao je Božić.

Pozdrav prisutnim i čestitike Ekonomskom fakultetu na 69 godina tradicije i 28 godina rada u Srpskoj uputila je prof.  dr Vera Ćevriz - Nišić, prorektor za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na svečanosti obratio se i prof. dr Milenko Karjišnik, dakan Ekonomskog fakulteta u Banja Luci i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Stanišić uručio je prigodan poklon dekanu. Čestitku povodom Dana fakulteta uputio je srpski član Predsjeništva BiH gospodin Milorad Dodik, kao i brojni prijatelji i partneri fakulteta.

Zahvalnicu za doprinos razvoju Ekonomskog fakulteta dobila je Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić. Zahvalnica joj je uručena dan ranije prilikom potpisivanja Memoranduma o saradanjii Ministarstva i Ekonomskog fakulteta. Zahvalnicu za deset godina rada dobila je Olja Piljević.

Danas su uručena priznanja i nagrade najboljim studentima. Najbolji student drugog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu sa prosjekom 9,63 je Jelena Unković, a najbolji student prvog ciklusa je Nina Brčkalo sa prosječnom ocjenom 9,91. Udruženje ekonomista ''SWOT'' u sklopu saradnje sa Ekonomskim fakultetom Pale, nagradilo je najboljeg studenta Ekonomskog fakulteta sa ''laptop'' računarem. Nina Brčkalo svim mladima preporučuje da upišu Ekonomski fakultet na Palama zato što je uvijek perspektivan i što se na Fakultetu trude da modernizuju programe i nastavu, odnosno teže da budu sve bolji. Takođe, ovom prilokom nagrađeni su i najbolji aktivni studenti u prethodnoj godini: Aleksandra Jovović i Ana Močević (9,75 prva godina), Luka Marković (9,88 druga godina) i Jelena Simović (9,74 treća godina).


U umjetničkom dijelu svečanosti nastupili su studenti Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Maja Stanišić (sopran / prva godina),  Hajdana Glušica (sopran / prva godina), Sonja Radojković (klavirska saradnja) u klasi prof. mr Klaudija Krkotić, kao i Azra Halitović (harmonika) u klasi prof. mr Danijela Gazdić. One su izvele numere Feliksa Mendelsona ,,Ah, wie so bald'' i Karla Boma ,,Koncertna etida u De duru''

U uslovima pandemije korona virusa, u nešto skromnijem obliku i poštujući sve propisane epidemiološke mjere, obilježen je Dan fakulteta i promovisani magistri, masteri i diplomci. Iskreno se nadamo da će Dan fakulteta 2022. godine biti dočekan u mnogo svečanijem obliku kao što je to bilo nekih ranijih godina.

Prilog RTRS-a

Prilog RTVIS-a

*   *   *

Obraćanje Dekana prof. dr Radomira Božića povodom obilježavanja Dana fakulteta

Dame i gospodo, dragi studenti prvog i drugog ciklusa studija koje danas svečano promovišemo u zvanje magistara i mastera ekonomije i diplomiranih ekonomista na dva akreditovana studijska programa, dragi prijatelji i gosti – izaslaniče srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, savjetniče predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, časni oci Srpske pravoslavne crkve, prorektorice Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dekani, prodekani i predstavnici fakulteta i akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dekane i prodekane Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, prodekane Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, gradonačelniče grada Istočno Sarajevo, načelnici opština Pale, Istočni Stari Grad, Trnovo, Rogatica, zamjenice načelnika opštine Foča, šefice kabineta načelnika opštine Vlasenica, šefe kabineta načelnika opštine Šekovići, predstavnici republičkih institucija Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredne komore, predsjedniče područne privredne komore Istočno Sarajevo, predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske, Investiciono razvojne banke Republike Srpske, Udruženja ekonomista SWOT, Crvenog krsta Republike Srpske, direktori i predstavnici osnovnih i srednjih škola, Studentskog centra Pale, Biblioteke Pale, JP Komunalno Pale, direktori i predstavnici banaka: Nova banka, Unikredit i Adiko, direktori i predstavnici preduzeća/kompanija: Nelt, JET SET, Dis Company, Legend, te na kraju, ali podjednako važni, koleginice i kolege sa drugih fakulteta angažovani u nastavnom procesu na Ekonomskom fakultetu Pale, penzionisani profesori i radnici Ekonomskog fakulteta Pale, pozdravljam vas u ime studenata i zaposlenih Ekonomskog fakulteta Pale i zahvaljujem vam se što ste svojim prisustvom uveličali obilježavanje ovog važnog dana za naš Fakultet.

Ekonomski fakultet Pale baštini tradiciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, najstarijeg ekonomskog fakulteta na prostoru Bosne i Hercegovine. Fakultet je akademske 1993/94. godine obnovio svoj rad u Palama, a od 2013/2014. godine, zahvaljujući podršci institucija Republike Srpske, kojima se i ovom prilikom najiskrenije zahvaljujemo, radi u ovom modernom, funkcionalnom objektu i jednom od najljepših u Republici Srpskoj, koji pruža optimalne uslove za rad. Na Ekonomskom fakultetu Pale trenutno na prvom (dodiplomskom) ciklusu studija na dva studijska programa i sedam smjerova studira 481 student. Na drugom (master) ciklusu na šest studijskih programa studira 112 studenata. Do sada je na Ekonomskom fakultetu Pale diplomiralo 2.294 studenata, magistarske i master radove je odbranilo 260 kandidata, a doktoriralo 29 kandidata. U toku su aktivnosti i pripreme za pokretanje i trećeg ciklusa studija.

U 2020. godini smo završili aktivnosti na inoviranju studijskih programa na prvom ciklusu studija i prva generacija studenata u skladu sa tim programina je upisana akademske 2020/21. godine. Suština ovih inoviranja je inkorporiranje i usklađivanje sa novim trendovima u ekonomskoj nauci, praksama drugih respektabilnih ekonomskih fakulteta i potrebama tržišta rada u društvu i ekonomiji koji su sve više istinski zasnovani na znanju. Nadalje, inovacija je i primjena najboljih metoda i praksi prenošenja znanja, sa naglaskom za osposobljavanje za primjenu stečenih znanja i vještina. Jedna od novina je i obavezna studentska praksa, te prilagođavanje nastavnih sadržaja potrebama informacionog društva, odnosno društva i ekonomije zasnovanih na znanju koji postavljaju nove izazove posebno pred visoko obrazovanje. Studijski program Turizam i hotelijerstvo je dodatno usklađen sa programima referentnih fakulteta, sa principima svjetskih institucija koje vode brigu o obrazovanju kadrova u ovoj oblasti, kao i sa potrebama tržišta rada u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i regionu. Pored toga, ovaj studijski program je u procesu dodatne sertifikacije i akreditacije od strane Svjetske turističke organizacije kao jedan od tri studijska programa iz Bosne i Hercegovine i jedini iz Republike Srpske. Inovirani studijski program Ekonomija je takođe dodatno usklađen sa programima referentnih ekonomskih fakulteta, i kreiran na način da omogućava veću specijalizaciju kroz četiri smjera na četvrtoj godini studija: Ekonomska analiza i politika, Računovostvo i revizija, Ekonomija i biznis i Finansije i bankarstvo. Pored toga, kreirali smo i novi smjer Digitalna transformacija, koji kroz usmjerenje i specijazizaciju tokom treće i četvrte godine studija studentima omogućava sticanje znanja, vještina i kompetencija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija i njihove primjene u procesima digitalizacije u realnom, finansijskom i javnom sektoru kao jedne od ključnih promjena u savremenom društvu. Krajem 2020. godine su na Fakultetu i Univerzitetu verifikovana dva nova Elaborata za pokretanje još jednog studijskog programa na drugom ciklusu studija i Trećeg ciklusa studija (doktorski studij). Na drugom ciklusu je pripremljen novi Studijski program – Projektni menadžment i digitalna transformacija. Treći ciklus studija (doktorske akademske studije) je Studijski program Ekonomija sa tri modula: Ekonomska analiza, Finansije i Poslovno upravljanje. Nažalost, zbog kašnjenja u pripremi podzakonskih akata nakon donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju, licenciranje odnosno početna akreditacija ovih studijskih programa tek treba da se provede. Nadamo se i očekujemo da će se ovi procesi ipak završiti na vrijeme, kako bismo u narednoj akademskoj godini mogli upisati studente na još jednom studijskom programu na drugom ciklusu studija za koji postoji interes kandidata i potrebe na tržištu rada za kompetencijama koje on pruža, kao i studente na doktorske akademske studije.

Nastavljajući tradiciju visokoškolskog obrazovanja iz oblasti ekonomije dugu 69 godina i 28 godina u Palama, Ekonomski fakultet Pale je izrastao u respektabilnu instituciju obrazovanja ekonomista na regionalnom nivou. Uspostavljamo i jačamo saradnju sa fakultetima u regionu i svijetu i nastojimo obezbijediti mobilnost studenta i nastavnog osoblja. Diploma Ekonomskog fakulteta Pale je cijenjena i priznata. To potvrđuje kontinuirano interesovanje porodica i mladih ljudi iz regiona koji gravitira našem Fakultetu da ekonomiju studiraju na ovom Fakultetu, kvalitet naših diplomaca, magistara i mastera ekonomije i doktora ekonomskih nauka koji je svih ovih godina bio prepoznat i na tržištu rada i koji razvijaju uspješne poslovne karijere u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, regionu ali i širom svijeta. Naš je cilj i obaveza da ovakav ugled Fakulteta očuvamo i dodatno gradimo i jačamo. Ubijeđeni smo da je to moguće jedino uz građenje istinskog partnerskog odnosa sa studentima, kao i sa poslovnom zajednicom i institucijama u cilju stvaranja perspektive za ostanak i opstanak mladih ljudi u Republici Srpskoj. Time opravdavamo očekivanja osnivača koji je prepoznao javni interes za obrazovanjem ekonomista koje se finansira iz budžeta Republike Srpske, ali i roditelja i mladih ljudi koji nam tokom svih ovih 28 godina u kontinuitetu poklanjaju svoje povjerenje birajući da ekonomiju studiraju na našem Fakultetu.

Cijeneći dotadašnji doprinos Ekonomskog fakulteta Pale kvalitetnom obrazovanju mladih ljudi, kao i razvoju ekonomske nauke, Predsjednik Republike Srpske je 2009. godine odlikovao Ekonomski fakultet Pale Ordenom časti sa srebrnim zracima.

Ekonomski fakultet Pale omogućava studentima sticanje znanja i vještina primjerenih aktuelnim i budućim potrebama poslodavaca u privatnom i javnom sektoru, ali i razvoj preduzetničkog duha, znanja i vještina za potrebe razvoja i vrednovanja vlastitih poslovnih ideja u funkciji pokretanja vlastitog biznisa i samozapošljavanja. U tom cilju smo pokrenuli aktivnosti da svim našim studentima prije diplomiranja u saradnji sa poslovnom zajednicom i institucijama obezbijedimo odgovarajuće studentske prakse kao pomoć i podršku za uspješniju primjenu stečenih znanja i vještina. Povratne informacije koje imamo od naših studenata, kao i od „poslodavaca“ kod kojih su bili na praksi su da je to bilo obostrano korisno i na obostrano zadovoljstvo, a značajan broj studenata se zaposlio zahvaljujući praksama i drugim oblicima saradnje Fakulteta sa poslovnim partnerima i institucijama u privatnom i javnom sektoru.

Od proljeća 2019. godine smo, sa ciljem pomoći i podrške samozapošljavanju naših studenata i zapošljavanju mladih, na Fakultetu pokrenuli aktivnosti Studentskog preduzetničkog inkubatora. Za ovo kratko vrijeme u inkubatoru smo okupili preko 50 članova i kontinuirano im pomažemo i dodatno ih obučavamo da razvijaju svoje poslovne ideje, pokrenu i vode svoj biznis, te učine ga održivim. Pored toga, Fakultet u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srpske, Gradom Istočno Sarajevo, lokalnim zajednicama koje pripadaju Gradu Istočno Sarajevo i drugim zainteresovanim institucijama (Republički zavod za zapošljavanje, Razvojna agencija Grada Istočno Sarajevo) uspješno realizuje poslovni aranžman – Akcelerator program. Kroz ovaj program članovi SPI i drugi preduzetnici i potencijalni preduzetnici, odabrani kroz javni poziv, dobijaju dodatnu obuku i podršku u trajanju do tri mjeseca, u razvoju poslovnih ideja, registraciji i otpočinjanju vlastitog biznisa.

Dame i gospodo, danas je značajan dan za Ekonomski fakultet Pale, ne samo formalno, nego i suštinski, jer nakon uspješnog studija promovišemo 5 magistara/mastera ekonomije (drugi ciklus - master studij) i 61 diplomiranog ekonomistu na prvom ciklusu studija (49 - Studijski program Ekonomija i 12 - Studijski program Turizam i hotelijerstvo).

Čestitam svim našim studentima koji će danas dobiti diplome, a sve vas još jednom srdačno pozdravljam i zahvaljujem na dolasku na ovu promociju.

*   *   *

Ekonomski fakultet Pale

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 48 gostiju na mreži


..........