Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Studentska služba
Studentska služba Štampa El. pošta

Rad studentske službe sa studentima je svakog radnog dana 9-12 časova.
Obavještenje

 • Studenti koji izlaze ispit više od tri puta su dužni na uplatnici upisati naziv predmeta koji polažu i uz prijavu predati original uplatnice.
 • Ispit se ne može naknadno uplaćivati, već u momentu prijave ispita.
 • Sve prijave koje budu nepotpune, bez potrebnih uplata ili pogrešno popunjene, neće biti razmatrane.

Novi računi i kodovi za uplatu

Ostale naknade:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Svrha: (prema spisku naknada)
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404
 • Ostale naknade koje plaćaju studenti prvog ciklusa su:
 • (a) naknada za nepoložene ispite koju plaćaju studenti koji obnavljaju godinu,
 • (b) naknade za komisijske ispite,
 • (c) naknade za priznavanje diploma za studente koji prelaze sa drugih fakulteta radi nastavka školovanja,
 • (d) naknade za štampanje diploma, diplomskih ispita i troškovi promocije,
 • (e) naknada za upisni materijal i indekse,
 • (f)  naknada za polaganje prijemnog ispita,
 • (g) ostale naknade (osiguranje, ispitne sveske, prijave ispita, prijave ispita četvrti i svaki sljedeći put, naknade za priznavanje ispita pri prepisu sa drugog fakulteta, izdavanje duplikata diplome i indeksa, izdavanje svih uvjerenja nakon prestanka statusa studenta....)

Komisija za prepise i priznavanje ispita

Studenti koji podnose molbu komisili za prepise i priznavanje ispita neophodno je da uz molbu dostave sljedeća dokumenta:

 • ovjerena kopija indeksa
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • nastavni plan i program polozenih ispita (ovjereno)

ISPIS SA FAKULTETA

Prilikom ispisa sa fakulteta, potrebno je:

 1. Obaviti razgovor sa dekanom ili prodekanom;
 2. Izmiriti dug po finansijskoj kartici (ukoliko postoji) i izmiriti sve uplate za akademsku godinu u kojoj imate regulisan status;
 3. Izvršiti uplatu u iznosu od 150.00KM (ukoliko nemate položenih ispita i imate regulisan status u godini u kojoj se ispisujete) ili 180.00KM (ukoliko imate položenih ispita, a nemate regulisan status);
 4. Uzeti potvrdu iz biblioteke da niste zaduženi;
 5. Popuniti molbu (koju preuzimate u Studentskoj službi);
 6. Predati indeks.

Uplatnica na koju uplaćujete navedeni iznos je:

 • Svrha: Uplata za ispis sa fakulteta
 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Iznos: 150.00 KM ili 180.00KM
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija: 1251004
 • Vrsta prihoda: 722512
 • Opština: 089
 • Poziv na broj: 0000000404

PRIJAVA DIPLOMSKOG (ZAVRŠNOG) RADA

Prilikom prijave diplomskog rada, potrebno je:

 1. Izmiriti dug po finansijskoj kartici (ukoliko postoji);
 2. Izvršiti uplatu u iznosu od 201.00KM;
 3. Uzeti potvrdu iz biblioteke da niste zaduženi;
 4. Predati 5 (pet) primjeraka rada;
 5. Predati indeks.

Uplatnica na koju uplaćujete navedeni iznos je:

 • Svrha: Uplata za odbranu završnog rada
 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Iznos: 201.00 KM
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija: 1251004
 • Vrsta prihoda: 722512
 • Opština: 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Pravilnik o načinu  i postupku izrade  i odbrane završnog rada na prvom  i drugom  ciklusu akademskh studja

Studenstka služba

Poslednje ažurirano petak, 26 novembar 2021 09:56
 
Imajući u vidu činjenicu da je počela akadmska godina, nastavnici, saradnici i studenti dužni su poštovati propisane mjere u cilju zaštite i sprječavanja širenja virusa Korona. Neophodno je nošenje zaštitinih maski u zgradi Fakulteta i obezbjeđenje minimalnog rastojanja od 2 metra između prisutnih.
#BUDIODGOVORAN
UPUTSTVO UIS-a
Uputstvo IJZ RSOnline:

Imamo 51 gostiju na mreži


..........