Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje -
2 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 29
3 Ekonomika kulture - Predavanja 61
4 Obavještenje o prijavi ispita 167
5 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 70
6 Ekonomika kulture - Predavanja 79
7 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 275
8 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 152
9 Turistička geografija - Ispit 68
10 Ekonomika turizma - Ispit 125
11 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 152
12 Ekonomija kulture - Ispit 107
13 Obavještenje o aprilskom roku 170
14 Turističke destinacije - Obavještenje 96
15 Obavještenje o prijavi ispita 133
16 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 237
17 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 78
18 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 137
19 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 157
20 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 125
21 Promocija u turizmu - Ispit 110
22 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 92
23 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 92
24 Promocija u turizmu - Ispit 85
25 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 108
26 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 128
27 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 114
28 Obavještenje o prijavi ispita 219
29 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 111
30 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 167
31 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 185
32 Ekonomija kulture - Vježbe 154
33 Obavještenje o održavanju nastave 219
34 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 168
35 Ekonomija kulture - Predavanja 131
36 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 222
37 Ekonomika turizma - Vježbe 191
38 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 161
39 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 193
40 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 172
41 Promocija u turizmu - Ispit 147
42 Obavještenje o prijavi ispita 239
43 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 313
44 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 249
45 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 454
46 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 329
47 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 347
48 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 459
49 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 279
50 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 223
51 Promocija u turizmu - Ispit 247
52 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 180
53 Obavještenje o prijavi ispita 311
54 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 328
55 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 244
56 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 271
57 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 287
58 Osnovi ekonomije - Obavještenje 370
59 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 289
60 Promocija u turizmu - Ispit 277
61 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 474
62 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 361
63 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 758
64 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 723
65 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 337
66 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 362
67 Pravo u turizmu - Obavještenje 299
68 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 272
69 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 314
70 Promocija u turizmu - Ispit 257
71 Ekonomija kulture - Ispit 282
72 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 257
73 Promocija u turizmu - Ispit 257
74 Njemački poslovni jezik - Ispit 242
75 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 272
76 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 289
77 Engleski poslovni jezik - Ispit 228
78 Promocija u turizmu - Obavještenje 308
79 Pravo u turizmu - Obavještenje 289
80 Obavještenje o prijavi ispita 270
81 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 296
82 Obavještenje o preuzimanju indeksa 243
83 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 432
84 Obavještenje o preuzimanju indeksa 324
85 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 326
86 Pravo u turizmu - Obavještenje 342
87 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 336
88 Spisak tema za završne radove 402
89 Promocija u turizmu - Obavještenje 305
90 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 364
91 Engleski jezik 2 - Obavještenje 492
92 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 268
93 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 293
94 Engleski poslovni jezik - Ispit 410
95 Njemački poslovni jezik - Ispit 367
96 Ekonomija kulture - Ispit 318
97 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 266
98 Engleski jezik 3 - Predavanja 252
99 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 286
100 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 344
101 Obavještenje o prijavi ispita 375
102 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 330
103 Menadžment manifestacija - Predavanja 315
104 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 412
105 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 385
106 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 342
107 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 448
108 Pravo u turizmu - Ispit 295
109 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 295
110 Pravo u turizmu - Predavanja 360
111 Turizam i ekologija - Ispit 278
112 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 361
113 Osnove ekonomije - Obavještenje 379
114 Osnove statistike i demografija - Ispit 307
115 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 475
116 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 356
117 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 286
118 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 316
119 Finansijsko poslovanje - Vježbe 332
120 Turizam i ekologija - Predavanja 240
121 Menadžment manifestacija - Predavanja 343
122 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 303
123 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 319
124 Turizam i ekologija - Ispit 249
125 Njemački jezik 3 - Ispit 371
126 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 436
127 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 305
128 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 338
129 Raspored nastave - Zimski semestar 618
130 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 528
131 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 305
132 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 309
133 Turizam i ekologija - Ispit 286
134 Raspored nastave - Zimski semestar 669
135 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 302
136 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 348
137 Osnove ekonomije - Obavještenje 386
138 Obavještenje o prepisu studenata 332
139 Ekonomija kulture - Ispit 259
140 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 376
141 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 589
142 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 488
143 Osnove ekonomije - Obavještenje 318
144 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 634
145 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 330
146 Pravo u turizmu - Obavještenje 437
147 Obavještenje o prijavi ispita 475
148 Pravo u turizmu - Ispit 305
149 Njemački jezik 1 - Obavještenje 435
150 Osnovi ekonomije - Obavještenje 463
151 Osnove matematike za ekonomiste 395
152 Turizam i ekologija - Ispit 473
153 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 394
154 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 358
155 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 617
156 Obavještenje o prijavi ispita 658
157 Pravo u turizmu - Obavještenje 948
158 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 784
159 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 713
160 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 745
161 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 666
162 Osnovi ekonomije - Obavještenje 584
163 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 516
164 Finansijsko poslovanje - Ispit 532
165 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 600
166 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 570
167 Turističke destinacije - Ispit 545
168 Menadžment manifestacija - Ispit 593
169 Obavještenje o prijavi ispita 601
170 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 689
171 Njemački jezik 3 - Obavještenje 619
172 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 599
173 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 705
174 Pravo u turizmu - Obavještenje 646
175 Pravo u turizmu - Ispit 730
176 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 685
177 Osnove ekonomije - Obavještenje 751
178 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 750
179 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 660
180 Engleski jezik 3 - Obavještenje 613
181 Turistička geografija - Vježbe 652
182 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 642
183 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 647
184 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 646
185 Ekonomika turizma - Obavještenje 673
186 Obavještenje o prijavi ispita 538
187 Obavještenje o ovjeri semestra 661
188 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 622
189 Njemački jezik 3 - Predavanja 659
190 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 630
191 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 611
192 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 637
193 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 640
194 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 593
195 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 737
196 Obavještenje o prijavi ispita 968
197 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 865
198 Osnove statistike i demografija - Vježbe 892
199 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 742
200 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 790
201 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 667
202 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 626
203 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 676
204 Turističke destinacije - Obavještenje 695
205 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 728
206 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 879
207 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 812
208 Osnove ekonomije - Ispit 769
209 Finansijsko poslovanje - Ispit 777
210 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 850
211 Osnove ekonomije - Obavješetenje 731
212 Ekonomika turizma - Obavještenje 853
213 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 787
214 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 885
215 Turistička geografija - Vježbe 773
216 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 831
217 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 823
218 Turističke destinacije - Obavještenje 828
219 Njemački jezik 4 - Ispit 785
220 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 806
221 Obavještenje o prijavi ispita 908
222 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1101
223 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1025
224 Turističke destinacije - Vježbe 824
225 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 970
226 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 839
227 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 920
228 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 870
229 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 967
230 Turistička geografija - Ispit 866
231 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 934
232 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1017
233 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 963
234 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 919
235 Obavještenje o prijavi ispita 1224
236 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1203
237 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1018
238 Ekonomika turizma - Ispit 1070
239 Finansijsko poslovanje - Ispit 1148
240 Osnove ekonomije - Ispit 1354
241 Raspored predavanja za ljetni semestar 1409
242 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1108
243 Osnove ekonomije - Obavještenje 1189
244 Obavještenje za studente 4. godine 1334
245 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1501
246 Obavještenje o prijavi ispita 1261
247 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1212
248 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1402
249 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1224
250 Promocija u turizmu - Ispit 1309
251 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1426
252 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1234
253 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1205
254 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1428
255 Obavještenje o prijavi ispita 1502
256 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1317
257 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1173
258 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1246
259 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1318
260 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1253
261 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 1717
262 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1426
263 Promocija u turizmu - Obavještenje 1560
264 Pravo u turizmu - Obavještenje 1515
265 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1284
266 Engleski jezika 2 - Predavanja 1372
267 Engleski jezik 1 - Predavanja 1482
268 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1628
269 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1514
270 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1614
271 Osnove ekonomije - Obavještenje 1622
272 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 1704
273 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1529
274 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1441
275 Obavještenje o prijavi ispita 1537
276 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1561
277 Osnove ekonomije - Vježbe 1520
278 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1617
279 Ekonomika turizma - Ispit 1481
280 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1671
281 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1541
282 Promocija u turizmu - Obavještenje 1897
283 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1653
284 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1466
285 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1593
286 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1628
287 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1591
288 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1597
289 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1337
290 Osnove ekonomije - Vježbe 1543
291 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1564
292 Obavještenje o odgađanju nastave 1586
293 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1549
294 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1630
295 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1606
296 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1514
297 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1707
298 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1486
299 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1702
300 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1511
301 Obavještenje o prijavi ispita 1502
302 Njemački jezik - Obavještenje 1560
303 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1601
304 Menadžment manifestacija - Predavanja 1743
305 Osnove statistike i demografija - Ispit 1448
306 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1492
307 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1685
308 Osnove statistike i demografija - Ispit 1687
309 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1660
310 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1644
311 Osnove ekonomije - Obavještenje 1638
312 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1647
313 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1558
314 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1586
315 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1555
316 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1551
317 Pravo u turizmu - Vježbe 1635
318 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1633
319 Obavještenje o prijavi ispita 1619
320 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 1737
321 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1599
322 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2001
323 Marketing menadžment - Ispit 1538
324 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1619
325 Osnove ekonomije - Obavještenje 1752
326 Ekonomika turizma - Ispit 1634
327 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1608
328 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1600
329 Pravo u turizmu - Vježbe 1631
330 Obavještenje o stručnoj praksi 1773
331 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1677
332 Engleski jezik 1 - Predavanja 1674
333 Njemački jezik 3 - Ispit 1628
334 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1600
335 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1657
336 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1709
337 Obavještenje o prijavi ispita 1729
338 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 1722
339 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1603
340 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1615
341 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1709
342 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1722
343 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1730
344 Osnove ekonomije - Vježbe 1873
345 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1661
346 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1645
347 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 1839
348 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1577
349 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1806
350 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 1721
351 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1693
352 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2015
353 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1825
354 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2050
355 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1823
356 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1946
357 Njemački jezik 1 - Ispit 1970
358 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1954
359 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2190
360 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1772
361 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1811
362 Pravo u turizmu - Ispit 1872
363 Osnove ekonomije - Obavještenje 2054
364 Obavještenje o prijavi ispita 2051
365 Njemački jezik 1 - Ispit 2184
366 Osnovi matematike za ekonomiste 2261
367 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2009
368 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2047
369 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2106
370 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2068
371 Osnove ekonomije - Obavještenje 2102
372 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2012
373 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2016
374 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2187
375 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2238
376 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2065
377 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2000
378 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2016
379 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2315
380 Turistička geografija - Vježbe 1983
381 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2110
382 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1807
383 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2218
384 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2249
385 Turistička geografija - Vježbe 2118
386 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1901
387 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2064
388 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2051
389 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2162
390 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2119
391 Engleski jezik 3 - Predavanja 2108
392 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2135
393 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2037
394 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2202
395 Turistička geografija - Vježbe 2158
396 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2194
397 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2300
398 Obavještenje o prijavi ispita 2244
399 Osnove statistike i demografija - Ispit 2437
400 Turistička geografija - Vježbe 2010
401 Turistička geografija - Vježbe 2161
402 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2047
403 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2322
404 Turistička geografija - Vježbe 2071
405 Engleski jezik 4 - Predavanja 2022
406 Engleski jezik 3 - Predavanja 2278
407 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2149
408 Pravo u turizmu - Ispit 2122
409 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2034
410 Turistička geografija - Vježbe 2184
411 Turističke destinacije - Predavanja 2076
412 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2202
413 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2191
414 Sociologija kulture i religije - Ispit 2010
415 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2126
416 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2041
417 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2119
418 Pravo u turizmu - Ispit 2111
419 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2004
420 Nejmački jezik – Termini nastave 2225
421 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2191
422 Njemački jezik - Ispit 2197
423 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2098
424 Treća godina - Predavanja i vježbe 2194
425 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2162
426 Ekonomika turizma - Vježbe 2212
427 Obavještenje o prijavi ispita 2240
428 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2277
429 Ekonomika turizma - Predavanja 2338
430 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2388
431 Obavještenje o prijavi ispita 2435
432 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2433
433 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2218
434 Turističke destinacije - Vježbe 2383
435 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2403
436 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2509
437 Raspored nastave - Ljetni semestar 2838
438 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2336
439 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2601
440 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2328
441 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2506
442 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2330
443 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2470
444 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2539
445 Obavještenje o prijavi ispita 2429
446 Sociologija kulture i religije- Ispit 2586
447 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2471
448 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2388
449 Pravo u turizmu - Ispit 2598
450 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2482
451 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2453
452 Pravo u turizmu - Obavještenje 2481
453 Pravo u turizmu - Ispit 2320
454 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2474
455 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2526
456 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2440
457 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2414
458 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2352
459 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2424
460 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2526
461 Menadžment manifestacija - Vježbe 2337
462 Obavještenje o prijavi ispita 2700
463 Promocija u turizmu - Vježbe 2380
464 Promocija u turizmu - Obavještenje 2568
465 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2715
466 Pravo u turizmu - Obavještenje 2586
467 Pravo u turizmu - Predavanja 2630
468 Pravo u turizmu - Obavještenje 2366
469 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2559
470 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2588
471 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2486
472 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2531
473 Pravo u turizmu - Obavještenje 2686
474 Druga godina - Predavanja 2447
475 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2674
476 Obavještenje o prijavi ispita 2438
477 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2193
478 Pravo u turizmu - Obavještenje 2442
479 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2576
480 Parvo u turizmu - Ispit 2485
481 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2421
482 Pravo u turizmu - Predavanja 2516
483 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2476
484 Promocija u turizmu - Obavještenje 2502
485 Druga godina - Predavanja 2511
486 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2662
487 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2684
488 Paravo u turizmu - Obavještenje 2741
489 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2684
490 Obavještenje o odgađanju nastave 2511
491 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2362
492 Menadžment manifestacija - Predavanja 2492
493 Pravo u turizmu - Obavještenje 2461
494 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2711
495 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2317
496 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2655
497 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2517
498 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2536
499 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2638
500 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2679
501 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2748
502 Prijava za EIAT konferenciju 2484
503 Obavještenje o prijavi ispita 2727
504 Obavještenje - "Kolizija" 2568
505 Obavještenje o promociji diploma 2364
506 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2417
507 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2516
508 Pravo u turizmu - Obavještenje 2585
509 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 2853
510 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2662
511 Obavještenje o upisu studenata 2526
512 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2605
513 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2548
514 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2432
515 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2272
516 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2403
517 Osnove ekonomije - Predavanje 2693
518 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2474
519 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2623
520 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2660
521 Promocija u turizmu - Predavanja 2509
522 Finansijsko poslovanje - Ispit 2565
523 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2459
524 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2350
525 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2506
526 Obavještenje o uslovima za upis godine 2515
527 Pravo u turizmu - Predavanja 2400
528 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2558
529 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2570
530 Pravo u turizmu - Ispit 2681
531 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 2740
532 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2389
533 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2563
534 Pravo u turizmu -Ispit 2589
535 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2498
536 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2545
537 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2488
538 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 2734
539 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2700
540 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2467
541 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2513
542 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2490
543 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2373
544 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2682
545 Parvo u turizmu - Ispit 2591
546 Ekonomika turizma - Obavještenje 2528
547 Njemački jezik - Obavještenje 2601
548 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2661
549 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2660
550 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2554
551 Brucoško jutro - Obavještenje 2545
552 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2518
553 Obavještenje o prijavi ispita 2556
554 Raspored nastave - Zimski semestar 2937
555 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2576
556 Osnove statistike i demografija - Ispit 2749
557 Pravo u turizmu - Obavještenje 2385
558 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3159
559 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2652
560 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2445
561 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2369
562 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2662
563 Obavještenje o prijavi ispita 2731
564 Finansijsko poslovanje - Ispit 2773
565 Pravo u turizmu - Obavještenje 2679
566 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2587
567 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2865
568 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2583
569 Obavještenje o prijavi ispita 2757
570 Njemački jezik - Obavještenje 2798
571 Ekonomika turizma - Obavještenje 3129
572 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2871
573 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2805
574 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2805
575 Obavještenje o prijavi ispita 2750
576 Sociologija kulture i religije - Ispit 2670
577 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2790
578 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2425
579 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3624
580 Obavještenje o regulisanju obaveza 2653
581 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2853
582 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2813
583 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2553
584 Ekonomika turizma - Vježbe 2766
585 Obavještenje o predavanjima 2716
586 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2630
587 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3204
588 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2716
589 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3114
590 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 2839
591 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2756
592 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2722
593 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3088
594 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2579
595 Pravo u turizmu - Obavještenje 2869
596 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 2866
597 Turizam i ekologija - Ispit 2878
598 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3009
599 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 2968
600 Ekonomika turizma - Predavanja 2620
601 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2936
602 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2780
603 Njemački jezik 2 - Predavanja 2738
604 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3031
605 Ekonomika turizma - Predavanja 2621
606 Ekonomika turizma - Predavanja 2825
607 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2617
608 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3029
609 Ekonomika turizma - Vježbe 2799
610 Pravo u turizmu - Obavještenje 2990
611 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3118
612 Raspored nastave - Ljetni semestar 3523
613 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2949
614 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2830
615 Pravo u turizmu - Obavještenje 2893
616 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2685
617 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2841
618 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 2924
619 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2830
620 Ekonomika turizma - Ispit 2738
621 Sociologija kulture i religije - Ispit 2864
622 Privredno pravo - Obavještenje 2977
623 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2841
624 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 2953
625 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3135
626 Turistička geografija - Ispit 2849
627 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2997
628 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3037
629 Pravo u turizmu - Obavještenje 3034
630 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3247
631 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2873
632 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2974
633 Obavještenje o podjeli indeksa 2938
634 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3106
635 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3125
636 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3034
637 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3064
638 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2981
639 Obavještenje o regulisanju statusa 2950
640 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3143
641 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 2963
642 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3211
643 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3110
644 Pravo u turizmu - Obavještenje 2988
645 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2961
646 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3006
647 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3007
648 Obavještenje za studente strane državljane 2985
649 Promocija u turizmu - Obavještenje 3068
650 Pravo u turizmu - Ispit 2991
651 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 2833
652 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2864
653 Pravo u turizmu - Vježbe 2887
654 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2995
655 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2663
656 Pravo u turizmu - Obavještenje 2961
657 Obavještenje o stručnoj praksi 3148
658 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2932
659 Engleski jezik 1 - Predavanja 3316
660 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3056
661 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4116
662 Sociologija kulture i religije - Ispit 2981
663 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3079
664 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 2791
665 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2880
666 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2978
667 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2914
668 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3076
669 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2776
670 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3185
671 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3034
672 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3100
673 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2971
674 Raspored nastave - Zimski semestar 3163
675 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3053
676 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3172
677 Obavještenje o održavanju vježbi 2940
678 Studentska služba - Obavještenje 3258
679 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2936
680 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3142
681 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3102
682 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3036
683 Brucoško jutro - Obavještenje 3155
684 Finansijsko poslovanje - Ispit 3060
685 Raspored nastave - Zimski semestar 3174
686 Obavještenje o prijavi ispita 3192
687 Finansijsko poslovanje - Ispit 2953
688 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3095
689 Obavještenje o prijavi ispita 3665
690 Finansijsko poslovanje - Ispit 3242
691 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3254
692 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3617
693 Turizam i ekologija - Ispit 3296
694 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3370
695 Pravo u turizmu - Ispit 3400
696 Finansijsko poslovanje - Ispit 3305
697 Obavještenje o prijavi ispita 3317
698 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3484
699 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3326
700 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3289
701 Turističke destinacije - Ispit 3256
702 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3135
703 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3211
704 Turističke destinacije - Predavanja 4169
705 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3281
706 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3250
707 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3646
708 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3322
709 Ekonomika turizma - Predavanja 3616
710 Ekonomika turizma - Predavanja 3345
711 Finansijsko poslovanje - Ispit 3552
712 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3614
713 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3683
714 Turističke destinacije - Predavanja 3211
715 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3507
716 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3295
717 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3501
718 Osnove statistike i demografija - Ispit 3511
719 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3361
720 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3437
721 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3641
722 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3552
723 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3515
724 Sociologija kulture i religije - Ispit 3655
725 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3519
726 Obavještenje o prijavi ispita 3236
727 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3268
728 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3263
729 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3392
730 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3335
731 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3559
732 Njemački jezik 2 - Predavanja 3549
733 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3513
734 Pravo u turizmu - Ispit 3605
735 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 3847
736 Osnovi ekonomije - Ispit 3510
737 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3792
738 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3629
739 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3543
740 Pravo u turizmu - Obavještenje 3565
741 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3361
742 Obavještenje o prijavi ispita 3511
743 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3402
744 Osnove ekonomije - Obavještenje 3356
745 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3618
746 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3598
747 Osnove ekonomije - Vježbe 3294
748 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3334
749 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3530
750 Pravo u turizmu - Obavještenje 3543
751 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 3983
752 Obavještenje o prijavi ispita 3483
753 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3434
754 Osnove ekonomije - Vježbe 3502
755 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3725
756 Pravo u turizmu - Predavanja 3631
757 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4311
758 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3858
759 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 3756
760 Pravo u turizmu - Vježbe 3546
761 Osnove ekonomije - Predavanja 3413
762 Pravo u turizmu - Obavještenje 3524
763 Obavještenje o regulisanju statusa 3607
764 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3552
765 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3463
766 Obavještenje o odlaganju predavanja 3444
767 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3690
768 Osnove ekonomije - Vježbe 3667
769 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3670
770 Osnove ekonomije - Predavanja 3619
771 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3528
772 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3687
773 Pravo u turizmu - Predavanje 3570
774 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 3782
775 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3580
776 Osnovi ekonomije - Vježbe 3667
777 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3608
778 Osnovi ekonomije - Predavanja 3795
779 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3652
780 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3916
781 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3677
782 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3459
783 Obavještenje o pravilima studiranja 3708
784 Osnovi ekonomije - Vježbe 3742
785 Obavješetenje o upisu studenata 3609
786 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3588
787 Obavješetenje o terminima ispita 3655
788 Brucoško jutro - Obavještenje 3685
789 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3841
790 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3618
791 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4204
792 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 3805
793 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3786
794 Osnovi ekonomije - Ispit 3815
795 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3600
796 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4410
797 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 3995
798 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3752
799 Ekonomika turizma - Ispit 3775
800 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3532
801 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3779
802 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3871
803 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4551
804 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4297
805 Pravo u turizmu - Predavanje 3848
806 Engleski jezik - Predavanja 4032
807 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3973
808 Marketing menadžment - Obavještenje 4126
809 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4096
810 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4150
811 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3949
812 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4494
813 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4003
814 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3973
815 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4116
816 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4441
817 Osnove ekonomije - Vježbe 4098
818 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3850
819 Osnove ekonomije - Vježbe 3883
820 Osnove ekonomije - Predavanja 3913
821 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3571
822 Raspored predavanja - Termini nadoknade 3798
823 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4113
824 Osnove ekonomije - Predavanja 4113
825 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3943
826 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3914
827 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 3985
828 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3990
829 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4145
830 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4333
831 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4833
832 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3867
833 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4359
834 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4134
835 Osnovi ekonomije - Vježbe 3950
836 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4054
837 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4164
838 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4111
839 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4025
840 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4433
841 Brucoško jutro - Obavještenje 3955
842 Obavještenje o početku nastave 3931
843 Njemački jezik 1 - Ispit 3919
844 Osnove statistike i demografija - Ispit 3923
845 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4466
846 Sociologija kulture i religije - Ispit 4030
847 Turistička geografija - Ispit 4147
848 Ekonomika turizma - Ispit 4322
849 Engleski jezik 1 - Ispit 4043
850 Obavještenje o ovjeri semestra 4108
851 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4389
852 Ekonomika turizma - Predavanja 4088
853 Ekonomika turizma - Predavanja 4085
854 Ekonomika turizma - Predavanja 4329
855 Turistička geografija - Ispit 4234
856 Sociologija kulture i religije - Ispit 4300
857 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 4795
858 Ekonomika turizma - Predavanja 4341
859 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4680
860 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4401
861 Turistička geografija - Ispit 4414
862 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4455
863 Turistička geografija - Ispit 4342
864 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4328
865 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4320
866 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4248
867 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4492
868 Turistička geografija - Predavanja 4491
869 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4251
870 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4499
871 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4260
872 Raspored predavanja - Peta sedmica 4445
873 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4254
874 Raspored predavanja - Treća sedmica 4511
875 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4507
876 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4449
877 Raspored predavanja - Druga sedmica 4458
878 Raspored predavanja - Prva sedmica 4491
879 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4919
880 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4387
881 Upis 2012/13 - Obavještenje 5034
882 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4846
883 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 4802
884 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 4827
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 110 gostiju na mreži