Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Odluka o odobravanju polaganja ispita 67
2 Raspored nastave - Zimski semestar 140
3 Obavještenje o pristupanju platformi za e-učenje 242
4 Teme za završne (diplomske) radove 89
5 Prof. dr Stanko Stanić - Obavještenje 31
6 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 63
7 Finansijsko poslovanje - Ispit 93
8 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 77
9 Obavještenje za upis i obnovu godine 313
10 Turističke destinacije - Ispit 92
11 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 55
12 Ekonomija kulture - Ispit 57
13 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 70
14 Obavještenje o prijavi ispita 143
15 Prof. dr NIkola Gluhović - Ispiti 96
16 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 102
17 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 117
18 Upis i obnova apsolventskog staža 226
19 Raspored nastave - Zimski semestar 395
20 Obavještenje o prijavi ispita 208
21 Finansijsko poslovanje - Ispit 218
22 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 120
23 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 133
24 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 178
25 Ekonomija kulture - Ispiti 177
26 Obavještenje o prijavi ispita 208
27 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispiti 164
28 Promocija u turizmu - Ispiti 133
29 Doc. dr Zorica Golić 161
30 Gastronomija i restoraterstvo - Ispiti 159
31 Osnove matematike za ekonomiste - Ispiti 170
32 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 199
33 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 195
34 Osnove ekonomije - Ispit 161
35 Obavještenje o prijavi ispita 273
36 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 227
37 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 192
38 Obavještenje o prijavi ispita 531
39 Osnove statistike i demografija - Ispit 337
40 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 357
41 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 310
42 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 297
43 Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita 549
44 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 280
45 Promocija u turizmu - Ispit 284
46 Obavještenje o prijavi ispita 361
47 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 327
48 Osnove ekonomije - Ispit 367
49 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 329
50 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 303
51 Sociologija kulture i religije - Ispit 311
52 Njemački jezik 3 - Obavještenje 345
53 Njemački poslovni jezik - Obavještenje 320
54 Obavještenje o prijavi ispita 487
55 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 390
56 Pravo u turizmu - Obavještenje 440
57 Njemački jezik 2 - Obavještenje 393
58 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 375
59 Obavještenje o poštovanju propisanih mjera 382
60 Njemački jezik 1 - Obavještenje 365
61 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 480
62 Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita 915
63 Obavještenje studentima koji nisu dobili nastavni materijal 831
64 Finasijsko poslovanje - Ispit 879
65 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 769
66 Obavještenje o prijavi ispita 785
67 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 769
68 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 644
69 Obavještenje o upisu semestra 761
70 Raspored nastave - Ljetni semestar 2019/20 942
71 Prof. dr Tihomir Spremo - Obavještenje 681
72 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 605
73 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 721
74 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 743
75 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 681
76 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 615
77 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 762
78 Obavještenje o prijavi ispita 803
79 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 675
80 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 723
81 Prof. dr Marko Đogo - Ispiti 704
82 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 707
83 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 776
84 Studijska posjeta 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 877
85 Osnove ekonomije - Vježbe 766
86 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 1096
87 Obavještenje o prijavi ispita 1029
88 Ispitni rokovi januar - april 2020. godine 1184
89 Teme za završne (diplomske) radove u akademskoj 2019/20. godini 999
90 Pravo u turizmu - Obavještenje 893
91 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 791
92 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 815
93 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 775
94 Pravo u turizmu - Vježbe 783
95 Obavještenje o prijavi ispita 930
96 Obavještenje o upisu kolizije 1272
97 Obavještenje o prelasku na budžetsko finasiranje studija 975
98 Pravo u turizmu - Obavještenje 834
99 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1085
100 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 922
101 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1006
102 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 996
103 Obavještenje o upisu kolizije 863
104 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 755
105 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 852
106 Pravo u turizmu - Obavještenje 826
107 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 930
108 Svjetska privreda i turizam - Ispit 852
109 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 824
110 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 778
111 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 827
112 Obavještenje o prijavi ispita 899
113 Menadžment manifestacija - Predavanja 841
114 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 819
115 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 835
116 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 961
117 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 941
118 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 967
119 Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 1129
120 Obavještenje o nadoknadi predavanja 1106
121 Finasijsko poslovanje - Ispit 933
122 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 961
123 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 941
124 Osnove ekonomije - Ispit 1011
125 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 927
126 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 903
127 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 920
128 Turističke destinacije - Ispit 1000
129 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 1092
130 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 990
131 Obavještenje o prijavi ispita 998
132 Engleski jezik 1 - Obavještenje 1455
133 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 986
134 Obavještenje o održavanju vježbi 1041
135 Raspored nastave - Zimski semestar 1666
136 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1105
137 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 1223
138 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 1392
139 Obavještenje o prijavi ispita 1013
140 Turistička geografija - Ispit 1119
141 Njemački jezik 2 - Ispit 1066
142 Turizam i ekologija - Ispit 971
143 Njemački jezik 3 - Ispit 965
144 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1073
145 Obavještenje o prijavi ispita 1068
146 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1077
147 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1129
148 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1068
149 Njemački jezik I - Ispit 1149
150 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 996
151 Obavještenje o prijavi ispita 1138
152 Turizam i ekologija - Ispit 1379
153 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1339
154 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 1230
155 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1230
156 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 1302
157 Pravo u turizmu - Obavještenje 1264
158 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1199
159 Obavještenje o prijavi ispita 1256
160 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1197
161 Turizam i ekologija - Ispit 1276
162 Njemački jezik 2 - Ispit 1293
163 Studentska anketa - Obavještenje 1183
164 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1300
165 Ekonomika turizma - Ispit 1218
166 Obavještenje o ovjeri semestra 1413
167 Obavještenje o prijavi ispita 1533
168 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1333
169 Obavještenje o izmjeni predavanja 1286
170 Ekonomija kulture - Predavanja 1287
171 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1253
172 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 1328
173 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1317
174 Ekonomika kulture - Predavanja 1333
175 Obavještenje o prijavi ispita 1428
176 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1327
177 Ekonomika kulture - Predavanja 1369
178 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 1618
179 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1381
180 Turistička geografija - Ispit 1401
181 Ekonomika turizma - Ispit 1514
182 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1506
183 Ekonomija kulture - Ispit 1479
184 Obavještenje o aprilskom roku 1488
185 Turističke destinacije - Obavještenje 1323
186 Obavještenje o prijavi ispita 1417
187 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 1550
188 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1367
189 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1462
190 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 1524
191 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1365
192 Promocija u turizmu - Ispit 1448
193 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1381
194 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1306
195 Promocija u turizmu - Ispit 1413
196 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1387
197 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 1597
198 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 1299
199 Obavještenje o prijavi ispita 1425
200 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1507
201 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 1518
202 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1427
203 Ekonomija kulture - Vježbe 1545
204 Obavještenje o održavanju nastave 1487
205 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1498
206 Ekonomija kulture - Predavanja 1406
207 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1530
208 Ekonomika turizma - Vježbe 1957
209 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1452
210 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1503
211 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1534
212 Promocija u turizmu - Ispit 1496
213 Obavještenje o prijavi ispita 1546
214 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1835
215 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 1566
216 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 1831
217 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1573
218 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 1688
219 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 1708
220 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 1546
221 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1563
222 Promocija u turizmu - Ispit 1597
223 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1467
224 Obavještenje o prijavi ispita 1630
225 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1557
226 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1423
227 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1582
228 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1545
229 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1675
230 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1628
231 Promocija u turizmu - Ispit 1548
232 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 1767
233 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1694
234 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 2009
235 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 2063
236 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1597
237 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 1670
238 Pravo u turizmu - Obavještenje 1574
239 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1476
240 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1655
241 Promocija u turizmu - Ispit 1542
242 Ekonomija kulture - Ispit 1631
243 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1454
244 Promocija u turizmu - Ispit 1608
245 Njemački poslovni jezik - Ispit 1521
246 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1557
247 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1560
248 Engleski poslovni jezik - Ispit 1434
249 Promocija u turizmu - Obavještenje 1641
250 Pravo u turizmu - Obavještenje 1624
251 Obavještenje o prijavi ispita 1791
252 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1581
253 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1435
254 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1812
255 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1642
256 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1625
257 Pravo u turizmu - Obavještenje 1621
258 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1606
259 Spisak tema za završne radove 1753
260 Promocija u turizmu - Obavještenje 1454
261 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 1630
262 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1858
263 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 1483
264 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1624
265 Engleski poslovni jezik - Ispit 1770
266 Njemački poslovni jezik - Ispit 1569
267 Ekonomija kulture - Ispit 1622
268 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1605
269 Engleski jezik 3 - Predavanja 1461
270 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 1488
271 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1610
272 Obavještenje o prijavi ispita 1672
273 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1618
274 Menadžment manifestacija - Predavanja 1564
275 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1791
276 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1806
277 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1601
278 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 1753
279 Pravo u turizmu - Ispit 1559
280 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 1574
281 Pravo u turizmu - Predavanja 1622
282 Turizam i ekologija - Ispit 1522
283 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1741
284 Osnove ekonomije - Obavještenje 1606
285 Osnove statistike i demografija - Ispit 1493
286 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 1792
287 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 1575
288 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1593
289 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 1547
290 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1557
291 Turizam i ekologija - Predavanja 1427
292 Menadžment manifestacija - Predavanja 1693
293 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1510
294 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1495
295 Turizam i ekologija - Ispit 1493
296 Njemački jezik 3 - Ispit 1551
297 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1770
298 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1503
299 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1585
300 Raspored nastave - Zimski semestar 1879
301 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 1744
302 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1540
303 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1503
304 Turizam i ekologija - Ispit 1648
305 Raspored nastave - Zimski semestar 2020
306 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1464
307 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1579
308 Osnove ekonomije - Obavještenje 1682
309 Obavještenje o prepisu studenata 1622
310 Ekonomija kulture - Ispit 1449
311 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 1652
312 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1809
313 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1796
314 Osnove ekonomije - Obavještenje 1574
315 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1921
316 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1567
317 Pravo u turizmu - Obavještenje 1732
318 Obavještenje o prijavi ispita 1806
319 Pravo u turizmu - Ispit 1870
320 Njemački jezik 1 - Obavještenje 1786
321 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1820
322 Osnove matematike za ekonomiste 1679
323 Turizam i ekologija - Ispit 1767
324 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1684
325 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1580
326 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 1973
327 Obavještenje o prijavi ispita 1856
328 Pravo u turizmu - Obavještenje 2286
329 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2154
330 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1988
331 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 2052
332 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1907
333 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1874
334 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1840
335 Finansijsko poslovanje - Ispit 1842
336 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1921
337 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1864
338 Turističke destinacije - Ispit 1806
339 Menadžment manifestacija - Ispit 1854
340 Obavještenje o prijavi ispita 1947
341 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 2089
342 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1899
343 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1931
344 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1844
345 Pravo u turizmu - Obavještenje 1967
346 Pravo u turizmu - Ispit 2047
347 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2031
348 Osnove ekonomije - Obavještenje 1994
349 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 2087
350 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1962
351 Engleski jezik 3 - Obavještenje 1998
352 Turistička geografija - Vježbe 1947
353 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1832
354 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1900
355 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1887
356 Ekonomika turizma - Obavještenje 1865
357 Obavještenje o prijavi ispita 1831
358 Obavještenje o ovjeri semestra 1674
359 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1925
360 Njemački jezik 3 - Predavanja 2034
361 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1833
362 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1882
363 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1859
364 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1961
365 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1920
366 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 2045
367 Obavještenje o prijavi ispita 2069
368 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2143
369 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2105
370 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 2099
371 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2054
372 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1896
373 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 1662
374 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1884
375 Turističke destinacije - Obavještenje 1990
376 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1936
377 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 2180
378 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2126
379 Osnove ekonomije - Ispit 2063
380 Finansijsko poslovanje - Ispit 2130
381 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2112
382 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1994
383 Ekonomika turizma - Obavještenje 2172
384 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2040
385 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 2179
386 Turistička geografija - Vježbe 2113
387 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2113
388 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2108
389 Turističke destinacije - Obavještenje 2064
390 Njemački jezik 4 - Ispit 2097
391 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1971
392 Obavještenje o prijavi ispita 2136
393 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2466
394 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 2424
395 Turističke destinacije - Vježbe 2062
396 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 2169
397 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 2111
398 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 2188
399 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2248
400 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 2211
401 Turistička geografija - Ispit 2174
402 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 2211
403 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2293
404 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2153
405 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2199
406 Obavještenje o prijavi ispita 2528
407 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2579
408 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 2219
409 Ekonomika turizma - Ispit 2408
410 Finansijsko poslovanje - Ispit 2421
411 Osnove ekonomije - Ispit 2713
412 Raspored predavanja za ljetni semestar 2967
413 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2404
414 Osnove ekonomije - Obavještenje 2470
415 Obavještenje za studente 4. godine 2683
416 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2870
417 Obavještenje o prijavi ispita 2561
418 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2424
419 Obavještenje o povratu sredstava studentima 2756
420 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2574
421 Promocija u turizmu - Ispit 2626
422 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2809
423 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2560
424 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2420
425 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2640
426 Obavještenje o prijavi ispita 2736
427 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 2563
428 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2482
429 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2549
430 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 2620
431 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2550
432 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 3000
433 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2684
434 Promocija u turizmu - Obavještenje 2882
435 Pravo u turizmu - Obavještenje 2736
436 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2727
437 Engleski jezika 2 - Predavanja 2637
438 Engleski jezik 1 - Predavanja 2863
439 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2907
440 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2734
441 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2921
442 Osnove ekonomije - Obavještenje 2917
443 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2964
444 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 2573
445 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2713
446 Obavještenje o prijavi ispita 2770
447 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2805
448 Osnove ekonomije - Vježbe 3491
449 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2918
450 Ekonomika turizma - Ispit 2846
451 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2988
452 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 2754
453 Promocija u turizmu - Obavještenje 3194
454 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2858
455 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 2786
456 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2821
457 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2901
458 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2818
459 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2926
460 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 2583
461 Osnove ekonomije - Vježbe 2829
462 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2782
463 Obavještenje o odgađanju nastave 2880
464 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2796
465 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2926
466 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2823
467 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2844
468 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2989
469 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2844
470 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2986
471 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2712
472 Obavještenje o prijavi ispita 2765
473 Njemački jezik - Obavještenje 2892
474 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2878
475 Menadžment manifestacija - Predavanja 3019
476 Osnove statistike i demografija - Ispit 2522
477 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2757
478 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2962
479 Osnove statistike i demografija - Ispit 3008
480 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2960
481 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 2935
482 Osnove ekonomije - Obavještenje 2928
483 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2911
484 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2805
485 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2803
486 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2832
487 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2849
488 Pravo u turizmu - Vježbe 2924
489 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3080
490 Obavještenje o prijavi ispita 2950
491 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2977
492 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2833
493 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 3324
494 Marketing menadžment - Ispit 2804
495 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2927
496 Osnove ekonomije - Obavještenje 2967
497 Ekonomika turizma - Ispit 2856
498 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2810
499 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2872
500 Pravo u turizmu - Vježbe 2896
501 Obavještenje o stručnoj praksi 3106
502 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2927
503 Engleski jezik 1 - Predavanja 2964
504 Njemački jezik 3 - Ispit 2848
505 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2840
506 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2890
507 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2973
508 Obavještenje o prijavi ispita 3018
509 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 3027
510 Prijava za EIAT2017 konferenciju 2996
511 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2877
512 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2932
513 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2964
514 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2989
515 Osnove ekonomije - Vježbe 3132
516 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2923
517 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3084
518 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 3121
519 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2844
520 Osnove ekonomije - Obavješetenje 3111
521 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 3022
522 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2970
523 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 3226
524 Osnove ekonomije - Obavješetenje 3114
525 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 3296
526 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3071
527 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3207
528 Njemački jezik 1 - Ispit 3236
529 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3326
530 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 3495
531 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 3000
532 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3012
533 Pravo u turizmu - Ispit 3119
534 Osnove ekonomije - Obavještenje 3355
535 Obavještenje o prijavi ispita 3407
536 Njemački jezik 1 - Ispit 3459
537 Osnovi matematike za ekonomiste 3552
538 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3188
539 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 3352
540 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3442
541 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 3348
542 Osnove ekonomije - Obavještenje 3380
543 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3238
544 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 3288
545 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3448
546 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3520
547 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3323
548 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3374
549 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3253
550 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3564
551 Turistička geografija - Vježbe 3255
552 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3339
553 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2985
554 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3479
555 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 3573
556 Turistička geografija - Vježbe 3473
557 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2858
558 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 3429
559 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3355
560 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3497
561 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 3420
562 Engleski jezik 3 - Predavanja 3388
563 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3417
564 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3253
565 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3607
566 Turistička geografija - Vježbe 3451
567 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3260
568 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3615
569 Obavještenje o prijavi ispita 3660
570 Osnove statistike i demografija - Ispit 3710
571 Turistička geografija - Vježbe 3290
572 Turistička geografija - Vježbe 3457
573 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3308
574 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 3653
575 Turistička geografija - Vježbe 3388
576 Engleski jezik 4 - Predavanja 3357
577 Engleski jezik 3 - Predavanja 3635
578 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 3385
579 Pravo u turizmu - Ispit 3413
580 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3367
581 Turistička geografija - Vježbe 3424
582 Turističke destinacije - Predavanja 3326
583 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3423
584 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3472
585 Sociologija kulture i religije - Ispit 3276
586 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3435
587 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3234
588 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 3335
589 Pravo u turizmu - Ispit 3440
590 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3296
591 Nejmački jezik – Termini nastave 3541
592 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3426
593 Njemački jezik - Ispit 3500
594 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3351
595 Treća godina - Predavanja i vježbe 3538
596 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 3454
597 Ekonomika turizma - Vježbe 3414
598 Obavještenje o prijavi ispita 3596
599 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 3449
600 Ekonomika turizma - Predavanja 3585
601 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3682
602 Obavještenje o prijavi ispita 3728
603 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 3828
604 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3339
605 Turističke destinacije - Vježbe 3740
606 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3679
607 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3796
608 Raspored nastave - Ljetni semestar 3902
609 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3557
610 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3885
611 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3617
612 Svjetska privreda i turizam - Ispit 3640
613 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3631
614 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3833
615 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3855
616 Obavještenje o prijavi ispita 3803
617 Sociologija kulture i religije- Ispit 3863
618 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3861
619 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3665
620 Pravo u turizmu - Ispit 4003
621 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3740
622 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 3826
623 Pravo u turizmu - Obavještenje 3783
624 Pravo u turizmu - Ispit 3594
625 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3772
626 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3901
627 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3749
628 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3608
629 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3583
630 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 3815
631 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3860
632 Menadžment manifestacija - Vježbe 3643
633 Obavještenje o prijavi ispita 4010
634 Promocija u turizmu - Vježbe 3672
635 Promocija u turizmu - Obavještenje 3837
636 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3964
637 Pravo u turizmu - Obavještenje 3827
638 Pravo u turizmu - Predavanja 3936
639 Pravo u turizmu - Obavještenje 3584
640 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3756
641 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3848
642 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3763
643 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3828
644 Pravo u turizmu - Obavještenje 3967
645 Druga godina - Predavanja 3646
646 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 4010
647 Obavještenje o prijavi ispita 3678
648 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3516
649 Pravo u turizmu - Obavještenje 3717
650 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3836
651 Parvo u turizmu - Ispit 3778
652 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 3716
653 Pravo u turizmu - Predavanja 3700
654 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3689
655 Promocija u turizmu - Obavještenje 3721
656 Druga godina - Predavanja 3793
657 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3946
658 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3834
659 Paravo u turizmu - Obavještenje 3951
660 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3853
661 Obavještenje o odgađanju nastave 3692
662 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3604
663 Menadžment manifestacija - Predavanja 3648
664 Pravo u turizmu - Obavještenje 3598
665 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3842
666 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3606
667 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3903
668 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3777
669 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 3689
670 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 4047
671 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3920
672 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4035
673 Prijava za EIAT konferenciju 3841
674 Obavještenje o prijavi ispita 3791
675 Obavještenje - "Kolizija" 3804
676 Obavještenje o promociji diploma 3656
677 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 3675
678 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 3698
679 Pravo u turizmu - Obavještenje 3834
680 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 4125
681 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3940
682 Obavještenje o upisu studenata 3805
683 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3754
684 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 3726
685 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3649
686 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3427
687 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3533
688 Osnove ekonomije - Predavanje 3884
689 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3580
690 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3829
691 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3882
692 Promocija u turizmu - Predavanja 3783
693 Finansijsko poslovanje - Ispit 3831
694 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3600
695 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 3592
696 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3775
697 Obavještenje o uslovima za upis godine 3780
698 Pravo u turizmu - Predavanja 3578
699 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3765
700 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 3726
701 Pravo u turizmu - Ispit 3876
702 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3906
703 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3569
704 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3756
705 Pravo u turizmu -Ispit 3890
706 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3627
707 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3608
708 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3595
709 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3871
710 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3931
711 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3557
712 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 3752
713 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3619
714 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3547
715 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3811
716 Parvo u turizmu - Ispit 3747
717 Ekonomika turizma - Obavještenje 3683
718 Njemački jezik - Obavještenje 3906
719 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3911
720 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3872
721 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3745
722 Brucoško jutro - Obavještenje 3472
723 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3764
724 Obavještenje o prijavi ispita 3682
725 Raspored nastave - Zimski semestar 4170
726 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3761
727 Osnove statistike i demografija - Ispit 3806
728 Pravo u turizmu - Obavještenje 3565
729 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 4344
730 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3867
731 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3575
732 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3554
733 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3824
734 Obavještenje o prijavi ispita 3971
735 Finansijsko poslovanje - Ispit 3956
736 Pravo u turizmu - Obavještenje 3889
737 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3733
738 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4183
739 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3747
740 Obavještenje o prijavi ispita 3967
741 Njemački jezik - Obavještenje 3902
742 Ekonomika turizma - Obavještenje 4290
743 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 4108
744 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 4037
745 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4003
746 Obavještenje o prijavi ispita 3958
747 Sociologija kulture i religije - Ispit 3971
748 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4085
749 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3696
750 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4881
751 Obavještenje o regulisanju obaveza 3831
752 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 4076
753 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3962
754 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 3700
755 Ekonomika turizma - Vježbe 3981
756 Obavještenje o predavanjima 3922
757 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3812
758 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 4369
759 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3942
760 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 4394
761 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 4063
762 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4067
763 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3893
764 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 4368
765 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3788
766 Pravo u turizmu - Obavještenje 4084
767 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 4106
768 Turizam i ekologija - Ispit 4035
769 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4242
770 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 4158
771 Ekonomika turizma - Predavanja 3850
772 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4097
773 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3984
774 Njemački jezik 2 - Predavanja 3882
775 Engleski poslovni jezik - Predavanja 4272
776 Ekonomika turizma - Predavanja 3850
777 Ekonomika turizma - Predavanja 4044
778 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3779
779 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4228
780 Ekonomika turizma - Vježbe 4058
781 Pravo u turizmu - Obavještenje 4287
782 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 4364
783 Raspored nastave - Ljetni semestar 4740
784 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4164
785 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 4120
786 Pravo u turizmu - Obavještenje 4126
787 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3877
788 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4053
789 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 4180
790 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 4122
791 Ekonomika turizma - Ispit 3681
792 Sociologija kulture i religije - Ispit 4028
793 Privredno pravo - Obavještenje 4167
794 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4077
795 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 4154
796 Obavještenje za upis i obnovu semestra 4204
797 Turistička geografija - Ispit 4124
798 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4285
799 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4227
800 Pravo u turizmu - Obavještenje 4253
801 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 4463
802 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4263
803 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4307
804 Obavještenje o podjeli indeksa 4094
805 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4297
806 Obavještenje o popunjavanju indeksa 4294
807 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4200
808 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4298
809 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4159
810 Obavještenje o regulisanju statusa 4130
811 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4354
812 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 4041
813 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4469
814 Obavještenje za sufinasirajuće studente 4374
815 Pravo u turizmu - Obavještenje 4186
816 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4131
817 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4170
818 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4234
819 Obavještenje za studente strane državljane 4225
820 Promocija u turizmu - Obavještenje 4272
821 Pravo u turizmu - Ispit 4235
822 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 4098
823 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3997
824 Pravo u turizmu - Vježbe 4041
825 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4083
826 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3894
827 Pravo u turizmu - Obavještenje 4189
828 Obavještenje o stručnoj praksi 4387
829 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4128
830 Engleski jezik 1 - Predavanja 4443
831 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 4253
832 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5332
833 Sociologija kulture i religije - Ispit 4220
834 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4295
835 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3957
836 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4030
837 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4083
838 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 4055
839 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 4201
840 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3927
841 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 4347
842 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 4218
843 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 4275
844 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4141
845 Raspored nastave - Zimski semestar 4400
846 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4224
847 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 4303
848 Obavještenje o održavanju vježbi 4116
849 Studentska služba - Obavještenje 4478
850 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4031
851 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4317
852 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 4281
853 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 4248
854 Brucoško jutro - Obavještenje 4382
855 Finansijsko poslovanje - Ispit 4210
856 Raspored nastave - Zimski semestar 4336
857 Obavještenje o prijavi ispita 4372
858 Finansijsko poslovanje - Ispit 4098
859 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4329
860 Obavještenje o prijavi ispita 4853
861 Finansijsko poslovanje - Ispit 4454
862 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4562
863 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4885
864 Turizam i ekologija - Ispit 4458
865 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4472
866 Pravo u turizmu - Ispit 4555
867 Finansijsko poslovanje - Ispit 4496
868 Obavještenje o prijavi ispita 4427
869 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 4775
870 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4501
871 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 4491
872 Turističke destinacije - Ispit 4523
873 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4306
874 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4418
875 Turističke destinacije - Predavanja 5432
876 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4526
877 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4503
878 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4855
879 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4458
880 Ekonomika turizma - Predavanja 4905
881 Ekonomika turizma - Predavanja 4635
882 Finansijsko poslovanje - Ispit 4752
883 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4828
884 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4853
885 Turističke destinacije - Predavanja 4368
886 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4682
887 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 4498
888 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4716
889 Osnove statistike i demografija - Ispit 4676
890 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4604
891 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4660
892 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 5081
893 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4815
894 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4693
895 Sociologija kulture i religije - Ispit 4815
896 Promjena termina ispita u aprilskom roku 4735
897 Obavještenje o prijavi ispita 4529
898 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4442
899 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4452
900 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4577
901 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4605
902 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4718
903 Njemački jezik 2 - Predavanja 4800
904 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4666
905 Pravo u turizmu - Ispit 4894
906 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 5202
907 Osnovi ekonomije - Ispit 4695
908 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4976
909 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4799
910 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4730
911 Pravo u turizmu - Obavještenje 4727
912 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 4586
913 Obavještenje o prijavi ispita 4763
914 Osnovi statistike i demografija - Ispit 4566
915 Osnove ekonomije - Obavještenje 4592
916 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4775
917 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4820
918 Osnove ekonomije - Vježbe 4453
919 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4479
920 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4656
921 Pravo u turizmu - Obavještenje 4839
922 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5196
923 Obavještenje o prijavi ispita 4650
924 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4613
925 Osnove ekonomije - Vježbe 4625
926 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4995
927 Pravo u turizmu - Predavanja 4821
928 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 5579
929 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 5083
930 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4913
931 Pravo u turizmu - Vježbe 4729
932 Osnove ekonomije - Predavanja 4669
933 Pravo u turizmu - Obavještenje 4740
934 Obavještenje o regulisanju statusa 4841
935 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4750
936 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 4617
937 Obavještenje o odlaganju predavanja 4610
938 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4936
939 Osnove ekonomije - Vježbe 4839
940 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4871
941 Osnove ekonomije - Predavanja 4809
942 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4676
943 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4860
944 Pravo u turizmu - Predavanje 4765
945 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 5012
946 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4817
947 Osnovi ekonomije - Vježbe 4799
948 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4821
949 Osnovi ekonomije - Predavanja 4948
950 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4756
951 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 5124
952 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4907
953 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4467
954 Obavještenje o pravilima studiranja 4868
955 Osnovi ekonomije - Vježbe 4958
956 Obavješetenje o upisu studenata 4811
957 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4812
958 Obavješetenje o terminima ispita 4885
959 Brucoško jutro - Obavještenje 4842
960 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4926
961 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4793
962 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 5439
963 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4992
964 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5036
965 Osnovi ekonomije - Ispit 4974
966 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4762
967 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5531
968 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 5212
969 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4947
970 Ekonomika turizma - Ispit 4932
971 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4714
972 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 5057
973 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 5083
974 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5774
975 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 5505
976 Pravo u turizmu - Predavanje 5047
977 Engleski jezik - Predavanja 5160
978 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 5198
979 Marketing menadžment - Obavještenje 5312
980 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 5487
981 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 5282
982 Engleski jezik 1 - Obavještenje 5098
983 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 5803
984 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 5194
985 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 5200
986 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 5051
987 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5884
988 Osnove ekonomije - Vježbe 5328
989 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 5106
990 Osnove ekonomije - Vježbe 4967
991 Osnove ekonomije - Predavanja 5133
992 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4796
993 Raspored predavanja - Termini nadoknade 5032
994 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5250
995 Osnove ekonomije - Predavanja 5294
996 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 5202
997 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5150
998 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 5402
999 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 5238
1000 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5393
1001 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 5424
1002 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 6040
1003 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 5119
1004 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5632
1005 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5214
1006 Osnovi ekonomije - Vježbe 4842
1007 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5269
1008 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 5387
1009 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 5273
1010 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 5343
1011 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5587
1012 Brucoško jutro - Obavještenje 5270
1013 Obavještenje o početku nastave 5094
1014 Njemački jezik 1 - Ispit 5081
1015 Osnove statistike i demografija - Ispit 5082
1016 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5706
1017 Sociologija kulture i religije - Ispit 5187
1018 Turistička geografija - Ispit 5392
1019 Ekonomika turizma - Ispit 5502
1020 Engleski jezik 1 - Ispit 5179
1021 Obavještenje o ovjeri semestra 5298
1022 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5609
1023 Ekonomika turizma - Predavanja 5319
1024 Ekonomika turizma - Predavanja 5315
1025 Ekonomika turizma - Predavanja 5513
1026 Turistička geografija - Ispit 5478
1027 Sociologija kulture i religije - Ispit 5581
1028 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5913
1029 Ekonomika turizma - Predavanja 5432
1030 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5880
1031 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 5608
1032 Turistička geografija - Ispit 5631
1033 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5537
1034 Turistička geografija - Ispit 5507
1035 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 5541
1036 Obavještenje o preuzimanju indeksa 5517
1037 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5447
1038 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5635
1039 Turistička geografija - Predavanja 5676
1040 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 5449
1041 Raspored predavanja (do kraja semestra) 5723
1042 Raspored predavanja - Šesta sedmica 5447
1043 Raspored predavanja - Peta sedmica 5747
1044 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 5479
1045 Raspored predavanja - Treća sedmica 5713
1046 Matematika za ekonomiste - Vježbe 5668
1047 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5725
1048 Raspored predavanja - Druga sedmica 5708
1049 Raspored predavanja - Prva sedmica 5710
1050 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 6157
1051 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 5515
1052 Upis 2012/13 - Obavještenje 6251
1053 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5932
1054 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5982
1055 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 6059
 

Online:

Imamo 81 gostiju na mreži


..........