Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Ekonomika kulture - Predavanja 25
2 Obavještenje o prijavi ispita 145
3 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 54
4 Ekonomika kulture - Predavanja 74
5 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 246
6 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 142
7 Turistička geografija - Ispit 62
8 Ekonomika turizma - Ispit 115
9 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 146
10 Ekonomija kulture - Ispit 98
11 Obavještenje o aprilskom roku 165
12 Turističke destinacije - Obavještenje 88
13 Obavještenje o prijavi ispita 125
14 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 227
15 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 75
16 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 129
17 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 146
18 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 122
19 Promocija u turizmu - Ispit 104
20 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 83
21 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 88
22 Promocija u turizmu - Ispit 80
23 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 105
24 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 121
25 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 109
26 Obavještenje o prijavi ispita 213
27 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 103
28 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 161
29 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 174
30 Ekonomija kulture - Vježbe 147
31 Obavještenje o održavanju nastave 214
32 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 161
33 Ekonomija kulture - Predavanja 125
34 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 216
35 Ekonomika turizma - Vježbe 180
36 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 154
37 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 188
38 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 170
39 Promocija u turizmu - Ispit 141
40 Obavještenje o prijavi ispita 233
41 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 305
42 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 247
43 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 446
44 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 322
45 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 340
46 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 456
47 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 271
48 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 219
49 Promocija u turizmu - Ispit 242
50 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 177
51 Obavještenje o prijavi ispita 308
52 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 324
53 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 239
54 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 264
55 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 285
56 Osnovi ekonomije - Obavještenje 365
57 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 281
58 Promocija u turizmu - Ispit 274
59 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 466
60 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 349
61 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 751
62 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 711
63 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 332
64 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 358
65 Pravo u turizmu - Obavještenje 292
66 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 265
67 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 306
68 Promocija u turizmu - Ispit 251
69 Ekonomija kulture - Ispit 276
70 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 250
71 Promocija u turizmu - Ispit 251
72 Njemački poslovni jezik - Ispit 237
73 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 260
74 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 281
75 Engleski poslovni jezik - Ispit 219
76 Promocija u turizmu - Obavještenje 299
77 Pravo u turizmu - Obavještenje 282
78 Obavještenje o prijavi ispita 262
79 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 288
80 Obavještenje o preuzimanju indeksa 235
81 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 428
82 Obavještenje o preuzimanju indeksa 317
83 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 314
84 Pravo u turizmu - Obavještenje 335
85 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 327
86 Spisak tema za završne radove 394
87 Promocija u turizmu - Obavještenje 300
88 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 355
89 Engleski jezik 2 - Obavještenje 488
90 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 263
91 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 284
92 Engleski poslovni jezik - Ispit 402
93 Njemački poslovni jezik - Ispit 358
94 Ekonomija kulture - Ispit 311
95 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 258
96 Engleski jezik 3 - Predavanja 246
97 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 278
98 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 338
99 Obavještenje o prijavi ispita 365
100 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 325
101 Menadžment manifestacija - Predavanja 309
102 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 405
103 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 375
104 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 334
105 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 436
106 Pravo u turizmu - Ispit 287
107 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 291
108 Pravo u turizmu - Predavanja 351
109 Turizam i ekologija - Ispit 273
110 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 359
111 Osnove ekonomije - Obavještenje 367
112 Osnove statistike i demografija - Ispit 297
113 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 469
114 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 348
115 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 277
116 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 309
117 Finansijsko poslovanje - Vježbe 326
118 Turizam i ekologija - Predavanja 232
119 Menadžment manifestacija - Predavanja 332
120 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 293
121 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 312
122 Turizam i ekologija - Ispit 239
123 Njemački jezik 3 - Ispit 362
124 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 430
125 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 298
126 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 333
127 Raspored nastave - Zimski semestar 608
128 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 523
129 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 298
130 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 304
131 Turizam i ekologija - Ispit 274
132 Raspored nastave - Zimski semestar 654
133 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 295
134 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 340
135 Osnove ekonomije - Obavještenje 381
136 Obavještenje o prepisu studenata 329
137 Ekonomija kulture - Ispit 252
138 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 373
139 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 584
140 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 475
141 Osnove ekonomije - Obavještenje 314
142 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 625
143 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 321
144 Pravo u turizmu - Obavještenje 429
145 Obavještenje o prijavi ispita 464
146 Pravo u turizmu - Ispit 295
147 Njemački jezik 1 - Obavještenje 424
148 Osnovi ekonomije - Obavještenje 451
149 Osnove matematike za ekonomiste 390
150 Turizam i ekologija - Ispit 464
151 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 386
152 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 351
153 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 611
154 Obavještenje o prijavi ispita 654
155 Pravo u turizmu - Obavještenje 939
156 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 770
157 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 702
158 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 736
159 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 655
160 Osnovi ekonomije - Obavještenje 579
161 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 504
162 Finansijsko poslovanje - Ispit 524
163 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 594
164 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 562
165 Turističke destinacije - Ispit 541
166 Menadžment manifestacija - Ispit 588
167 Obavještenje o prijavi ispita 593
168 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 681
169 Njemački jezik 3 - Obavještenje 612
170 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 594
171 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 692
172 Pravo u turizmu - Obavještenje 635
173 Pravo u turizmu - Ispit 719
174 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 676
175 Osnove ekonomije - Obavještenje 741
176 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 744
177 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 654
178 Engleski jezik 3 - Obavještenje 606
179 Turistička geografija - Vježbe 648
180 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 633
181 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 639
182 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 640
183 Ekonomika turizma - Obavještenje 665
184 Obavještenje o prijavi ispita 531
185 Obavještenje o ovjeri semestra 657
186 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 615
187 Njemački jezik 3 - Predavanja 654
188 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 622
189 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 606
190 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 631
191 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 630
192 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 588
193 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 727
194 Obavještenje o prijavi ispita 962
195 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 858
196 Osnove statistike i demografija - Vježbe 884
197 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 731
198 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 777
199 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 659
200 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 620
201 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 667
202 Turističke destinacije - Obavještenje 687
203 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 723
204 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 869
205 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 808
206 Osnove ekonomije - Ispit 760
207 Finansijsko poslovanje - Ispit 767
208 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 844
209 Osnove ekonomije - Obavješetenje 720
210 Ekonomika turizma - Obavještenje 842
211 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 782
212 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 873
213 Turistička geografija - Vježbe 766
214 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 824
215 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 816
216 Turističke destinacije - Obavještenje 824
217 Njemački jezik 4 - Ispit 777
218 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 798
219 Obavještenje o prijavi ispita 903
220 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1092
221 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1016
222 Turističke destinacije - Vježbe 818
223 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 962
224 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 832
225 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 918
226 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 863
227 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 959
228 Turistička geografija - Ispit 862
229 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 929
230 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1007
231 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 956
232 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 909
233 Obavještenje o prijavi ispita 1218
234 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1196
235 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1010
236 Ekonomika turizma - Ispit 1059
237 Finansijsko poslovanje - Ispit 1137
238 Osnove ekonomije - Ispit 1348
239 Raspored predavanja za ljetni semestar 1403
240 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1102
241 Osnove ekonomije - Obavještenje 1181
242 Obavještenje za studente 4. godine 1325
243 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1494
244 Obavještenje o prijavi ispita 1253
245 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1203
246 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1392
247 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1218
248 Promocija u turizmu - Ispit 1300
249 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1418
250 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1225
251 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1201
252 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1416
253 Obavještenje o prijavi ispita 1496
254 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1312
255 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1168
256 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1238
257 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1309
258 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1250
259 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 1709
260 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1416
261 Promocija u turizmu - Obavještenje 1550
262 Pravo u turizmu - Obavještenje 1509
263 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1278
264 Engleski jezika 2 - Predavanja 1364
265 Engleski jezik 1 - Predavanja 1477
266 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1622
267 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1506
268 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1609
269 Osnove ekonomije - Obavještenje 1613
270 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 1696
271 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1527
272 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1437
273 Obavještenje o prijavi ispita 1532
274 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1552
275 Osnove ekonomije - Vježbe 1515
276 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1610
277 Ekonomika turizma - Ispit 1471
278 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1666
279 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1534
280 Promocija u turizmu - Obavještenje 1890
281 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1643
282 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1452
283 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1587
284 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1618
285 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1587
286 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1591
287 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1333
288 Osnove ekonomije - Vježbe 1532
289 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1557
290 Obavještenje o odgađanju nastave 1582
291 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1541
292 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1621
293 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1598
294 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1505
295 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1698
296 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1478
297 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1691
298 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1501
299 Obavještenje o prijavi ispita 1497
300 Njemački jezik - Obavještenje 1553
301 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1589
302 Menadžment manifestacija - Predavanja 1738
303 Osnove statistike i demografija - Ispit 1442
304 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1492
305 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1678
306 Osnove statistike i demografija - Ispit 1678
307 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1652
308 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1638
309 Osnove ekonomije - Obavještenje 1628
310 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1638
311 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1549
312 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1580
313 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1550
314 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1547
315 Pravo u turizmu - Vježbe 1626
316 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1629
317 Obavještenje o prijavi ispita 1611
318 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 1725
319 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1591
320 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 1993
321 Marketing menadžment - Ispit 1532
322 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1611
323 Osnove ekonomije - Obavještenje 1746
324 Ekonomika turizma - Ispit 1628
325 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1604
326 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1591
327 Pravo u turizmu - Vježbe 1624
328 Obavještenje o stručnoj praksi 1766
329 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1670
330 Engleski jezik 1 - Predavanja 1664
331 Njemački jezik 3 - Ispit 1618
332 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1590
333 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1651
334 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1698
335 Obavještenje o prijavi ispita 1723
336 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 1713
337 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1593
338 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1608
339 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1705
340 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1714
341 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1723
342 Osnove ekonomije - Vježbe 1863
343 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1653
344 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1636
345 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 1834
346 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1573
347 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1801
348 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 1714
349 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1689
350 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2007
351 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1819
352 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2039
353 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1816
354 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1942
355 Njemački jezik 1 - Ispit 1964
356 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1946
357 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2187
358 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1765
359 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1802
360 Pravo u turizmu - Ispit 1863
361 Osnove ekonomije - Obavještenje 2046
362 Obavještenje o prijavi ispita 2040
363 Njemački jezik 1 - Ispit 2178
364 Osnovi matematike za ekonomiste 2252
365 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1995
366 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2040
367 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2101
368 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2058
369 Osnove ekonomije - Obavještenje 2100
370 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2004
371 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2008
372 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2178
373 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2232
374 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2058
375 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1993
376 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2011
377 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2309
378 Turistička geografija - Vježbe 1976
379 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2105
380 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1801
381 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2212
382 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2241
383 Turistička geografija - Vježbe 2113
384 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1892
385 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2056
386 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2037
387 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2153
388 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2107
389 Engleski jezik 3 - Predavanja 2103
390 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2131
391 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2028
392 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2197
393 Turistička geografija - Vježbe 2152
394 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2186
395 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2292
396 Obavještenje o prijavi ispita 2239
397 Osnove statistike i demografija - Ispit 2423
398 Turistička geografija - Vježbe 2003
399 Turistička geografija - Vježbe 2152
400 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2039
401 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2316
402 Turistička geografija - Vježbe 2061
403 Engleski jezik 4 - Predavanja 2009
404 Engleski jezik 3 - Predavanja 2269
405 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2144
406 Pravo u turizmu - Ispit 2117
407 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2028
408 Turistička geografija - Vježbe 2179
409 Turističke destinacije - Predavanja 2070
410 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2194
411 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2181
412 Sociologija kulture i religije - Ispit 2004
413 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2116
414 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2029
415 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2114
416 Pravo u turizmu - Ispit 2101
417 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1998
418 Nejmački jezik – Termini nastave 2215
419 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2189
420 Njemački jezik - Ispit 2190
421 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2093
422 Treća godina - Predavanja i vježbe 2182
423 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2155
424 Ekonomika turizma - Vježbe 2202
425 Obavještenje o prijavi ispita 2231
426 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2271
427 Ekonomika turizma - Predavanja 2328
428 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2383
429 Obavještenje o prijavi ispita 2427
430 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2422
431 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2209
432 Turističke destinacije - Vježbe 2377
433 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2397
434 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2503
435 Raspored nastave - Ljetni semestar 2827
436 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2328
437 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2594
438 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2320
439 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2499
440 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2319
441 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2462
442 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2532
443 Obavještenje o prijavi ispita 2421
444 Sociologija kulture i religije- Ispit 2577
445 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2466
446 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2383
447 Pravo u turizmu - Ispit 2590
448 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2477
449 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2444
450 Pravo u turizmu - Obavještenje 2475
451 Pravo u turizmu - Ispit 2314
452 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2466
453 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2517
454 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2429
455 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2405
456 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2340
457 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2414
458 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2521
459 Menadžment manifestacija - Vježbe 2326
460 Obavještenje o prijavi ispita 2689
461 Promocija u turizmu - Vježbe 2373
462 Promocija u turizmu - Obavještenje 2560
463 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2705
464 Pravo u turizmu - Obavještenje 2577
465 Pravo u turizmu - Predavanja 2625
466 Pravo u turizmu - Obavještenje 2357
467 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2553
468 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2585
469 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2475
470 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2525
471 Pravo u turizmu - Obavještenje 2682
472 Druga godina - Predavanja 2440
473 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2669
474 Obavještenje o prijavi ispita 2429
475 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2178
476 Pravo u turizmu - Obavještenje 2434
477 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2567
478 Parvo u turizmu - Ispit 2473
479 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2415
480 Pravo u turizmu - Predavanja 2506
481 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2464
482 Promocija u turizmu - Obavještenje 2492
483 Druga godina - Predavanja 2504
484 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2655
485 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2672
486 Paravo u turizmu - Obavještenje 2731
487 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2675
488 Obavještenje o odgađanju nastave 2501
489 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2352
490 Menadžment manifestacija - Predavanja 2483
491 Pravo u turizmu - Obavještenje 2455
492 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2702
493 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2308
494 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2646
495 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2508
496 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2527
497 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2633
498 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2670
499 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2739
500 Prijava za EIAT konferenciju 2477
501 Obavještenje o prijavi ispita 2721
502 Obavještenje - "Kolizija" 2560
503 Obavještenje o promociji diploma 2357
504 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2412
505 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2513
506 Pravo u turizmu - Obavještenje 2576
507 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 2844
508 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2657
509 Obavještenje o upisu studenata 2523
510 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2598
511 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2541
512 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2427
513 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2267
514 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2394
515 Osnove ekonomije - Predavanje 2683
516 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2468
517 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2614
518 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2653
519 Promocija u turizmu - Predavanja 2501
520 Finansijsko poslovanje - Ispit 2558
521 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2454
522 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2344
523 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2496
524 Obavještenje o uslovima za upis godine 2509
525 Pravo u turizmu - Predavanja 2393
526 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2552
527 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2565
528 Pravo u turizmu - Ispit 2671
529 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 2735
530 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2382
531 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2556
532 Pravo u turizmu -Ispit 2581
533 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2493
534 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2535
535 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2481
536 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 2727
537 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2696
538 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2458
539 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2504
540 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2484
541 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2366
542 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2673
543 Parvo u turizmu - Ispit 2581
544 Ekonomika turizma - Obavještenje 2523
545 Njemački jezik - Obavještenje 2593
546 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2655
547 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2649
548 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2546
549 Brucoško jutro - Obavještenje 2536
550 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2509
551 Obavještenje o prijavi ispita 2549
552 Raspored nastave - Zimski semestar 2930
553 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2569
554 Osnove statistike i demografija - Ispit 2745
555 Pravo u turizmu - Obavještenje 2376
556 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3151
557 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2644
558 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2439
559 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2360
560 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2652
561 Obavještenje o prijavi ispita 2722
562 Finansijsko poslovanje - Ispit 2768
563 Pravo u turizmu - Obavještenje 2670
564 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2583
565 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2853
566 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2576
567 Obavještenje o prijavi ispita 2745
568 Njemački jezik - Obavještenje 2792
569 Ekonomika turizma - Obavještenje 3121
570 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2862
571 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2796
572 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2794
573 Obavještenje o prijavi ispita 2741
574 Sociologija kulture i religije - Ispit 2658
575 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2784
576 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2418
577 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3617
578 Obavještenje o regulisanju obaveza 2644
579 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2845
580 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2801
581 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2548
582 Ekonomika turizma - Vježbe 2756
583 Obavještenje o predavanjima 2708
584 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2622
585 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3192
586 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2709
587 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3106
588 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 2831
589 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2748
590 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2714
591 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3083
592 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2575
593 Pravo u turizmu - Obavještenje 2860
594 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 2858
595 Turizam i ekologija - Ispit 2873
596 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2998
597 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 2962
598 Ekonomika turizma - Predavanja 2610
599 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2928
600 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2773
601 Njemački jezik 2 - Predavanja 2727
602 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3024
603 Ekonomika turizma - Predavanja 2611
604 Ekonomika turizma - Predavanja 2813
605 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2614
606 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3024
607 Ekonomika turizma - Vježbe 2786
608 Pravo u turizmu - Obavještenje 2982
609 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3112
610 Raspored nastave - Ljetni semestar 3512
611 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2941
612 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2824
613 Pravo u turizmu - Obavještenje 2887
614 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2677
615 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2836
616 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 2920
617 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2825
618 Ekonomika turizma - Ispit 2734
619 Sociologija kulture i religije - Ispit 2855
620 Privredno pravo - Obavještenje 2969
621 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2833
622 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 2948
623 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3129
624 Turistička geografija - Ispit 2842
625 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2992
626 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3032
627 Pravo u turizmu - Obavještenje 3026
628 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3239
629 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2863
630 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2963
631 Obavještenje o podjeli indeksa 2931
632 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3099
633 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3118
634 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3024
635 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3059
636 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2971
637 Obavještenje o regulisanju statusa 2940
638 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3140
639 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 2953
640 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3201
641 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3103
642 Pravo u turizmu - Obavještenje 2977
643 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2957
644 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2996
645 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2996
646 Obavještenje za studente strane državljane 2976
647 Promocija u turizmu - Obavještenje 3059
648 Pravo u turizmu - Ispit 2982
649 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 2826
650 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2854
651 Pravo u turizmu - Vježbe 2878
652 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2985
653 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2658
654 Pravo u turizmu - Obavještenje 2956
655 Obavještenje o stručnoj praksi 3142
656 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2928
657 Engleski jezik 1 - Predavanja 3305
658 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3047
659 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4107
660 Sociologija kulture i religije - Ispit 2970
661 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3073
662 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 2782
663 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2873
664 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2973
665 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2905
666 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3067
667 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2771
668 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3177
669 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3028
670 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3095
671 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2965
672 Raspored nastave - Zimski semestar 3156
673 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3048
674 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3165
675 Obavještenje o održavanju vježbi 2937
676 Studentska služba - Obavještenje 3248
677 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2930
678 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3136
679 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3097
680 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3026
681 Brucoško jutro - Obavještenje 3146
682 Finansijsko poslovanje - Ispit 3056
683 Raspored nastave - Zimski semestar 3166
684 Obavještenje o prijavi ispita 3186
685 Finansijsko poslovanje - Ispit 2944
686 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3092
687 Obavještenje o prijavi ispita 3658
688 Finansijsko poslovanje - Ispit 3231
689 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3246
690 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3607
691 Turizam i ekologija - Ispit 3288
692 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3368
693 Pravo u turizmu - Ispit 3394
694 Finansijsko poslovanje - Ispit 3297
695 Obavještenje o prijavi ispita 3310
696 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3476
697 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3321
698 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3279
699 Turističke destinacije - Ispit 3249
700 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3126
701 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3202
702 Turističke destinacije - Predavanja 4161
703 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3272
704 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3245
705 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3640
706 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3317
707 Ekonomika turizma - Predavanja 3608
708 Ekonomika turizma - Predavanja 3336
709 Finansijsko poslovanje - Ispit 3548
710 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3605
711 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3677
712 Turističke destinacije - Predavanja 3205
713 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3499
714 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3292
715 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3493
716 Osnove statistike i demografija - Ispit 3503
717 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3349
718 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3430
719 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3632
720 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3543
721 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3501
722 Sociologija kulture i religije - Ispit 3646
723 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3512
724 Obavještenje o prijavi ispita 3234
725 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3260
726 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3256
727 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3385
728 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3323
729 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3550
730 Njemački jezik 2 - Predavanja 3544
731 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3505
732 Pravo u turizmu - Ispit 3598
733 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 3839
734 Osnovi ekonomije - Ispit 3499
735 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3783
736 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3620
737 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3538
738 Pravo u turizmu - Obavještenje 3557
739 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3352
740 Obavještenje o prijavi ispita 3503
741 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3394
742 Osnove ekonomije - Obavještenje 3350
743 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3608
744 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3587
745 Osnove ekonomije - Vježbe 3286
746 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3325
747 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3520
748 Pravo u turizmu - Obavještenje 3532
749 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 3973
750 Obavještenje o prijavi ispita 3477
751 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3426
752 Osnove ekonomije - Vježbe 3497
753 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3717
754 Pravo u turizmu - Predavanja 3625
755 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4304
756 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3847
757 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 3752
758 Pravo u turizmu - Vježbe 3534
759 Osnove ekonomije - Predavanja 3406
760 Pravo u turizmu - Obavještenje 3518
761 Obavještenje o regulisanju statusa 3600
762 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3545
763 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3451
764 Obavještenje o odlaganju predavanja 3436
765 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3684
766 Osnove ekonomije - Vježbe 3657
767 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3662
768 Osnove ekonomije - Predavanja 3613
769 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3520
770 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3682
771 Pravo u turizmu - Predavanje 3566
772 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 3777
773 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3569
774 Osnovi ekonomije - Vježbe 3662
775 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3603
776 Osnovi ekonomije - Predavanja 3783
777 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3646
778 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3910
779 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3668
780 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3453
781 Obavještenje o pravilima studiranja 3699
782 Osnovi ekonomije - Vježbe 3737
783 Obavješetenje o upisu studenata 3602
784 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3580
785 Obavješetenje o terminima ispita 3644
786 Brucoško jutro - Obavještenje 3677
787 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3828
788 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3614
789 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4192
790 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 3795
791 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3778
792 Osnovi ekonomije - Ispit 3810
793 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3588
794 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4403
795 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 3984
796 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3742
797 Ekonomika turizma - Ispit 3768
798 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3522
799 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3769
800 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3863
801 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4541
802 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4291
803 Pravo u turizmu - Predavanje 3841
804 Engleski jezik - Predavanja 4027
805 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3970
806 Marketing menadžment - Obavještenje 4119
807 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4086
808 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4141
809 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3940
810 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4484
811 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 3996
812 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3969
813 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4110
814 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4435
815 Osnove ekonomije - Vježbe 4092
816 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3841
817 Osnove ekonomije - Vježbe 3875
818 Osnove ekonomije - Predavanja 3906
819 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3564
820 Raspored predavanja - Termini nadoknade 3790
821 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4106
822 Osnove ekonomije - Predavanja 4106
823 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3936
824 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3905
825 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 3975
826 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3979
827 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4135
828 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4327
829 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4821
830 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3860
831 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4355
832 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4127
833 Osnovi ekonomije - Vježbe 3946
834 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4047
835 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4153
836 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4106
837 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4020
838 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4430
839 Brucoško jutro - Obavještenje 3946
840 Obavještenje o početku nastave 3924
841 Njemački jezik 1 - Ispit 3910
842 Osnove statistike i demografija - Ispit 3913
843 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4460
844 Sociologija kulture i religije - Ispit 4024
845 Turistička geografija - Ispit 4138
846 Ekonomika turizma - Ispit 4313
847 Engleski jezik 1 - Ispit 4036
848 Obavještenje o ovjeri semestra 4101
849 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4381
850 Ekonomika turizma - Predavanja 4080
851 Ekonomika turizma - Predavanja 4082
852 Ekonomika turizma - Predavanja 4320
853 Turistička geografija - Ispit 4227
854 Sociologija kulture i religije - Ispit 4292
855 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 4793
856 Ekonomika turizma - Predavanja 4333
857 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4673
858 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4396
859 Turistička geografija - Ispit 4410
860 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4445
861 Turistička geografija - Ispit 4337
862 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4322
863 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4314
864 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4241
865 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4488
866 Turistička geografija - Predavanja 4483
867 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4246
868 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4494
869 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4255
870 Raspored predavanja - Peta sedmica 4442
871 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4246
872 Raspored predavanja - Treća sedmica 4500
873 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4500
874 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4436
875 Raspored predavanja - Druga sedmica 4450
876 Raspored predavanja - Prva sedmica 4483
877 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4911
878 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4381
879 Upis 2012/13 - Obavještenje 5023
880 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4840
881 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 4799
882 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 4815
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 123 gostiju na mreži